จัดเรียงและกรอง
External Blu-ray Drive
External Blu-ray Drive
จัดเรียงและกรอง
ลบทั้งหมด
By Category
เพิ่มเติม
By Series
เพิ่มเติม
ยกเลิก
ปรับใช้
กลับไปที่ตัวกรอง

External Blu-ray Drive

ASUS external Blu-ray drives open up the world of optical media, with compatibility all the way to high-capacity BDXL – plus M-DISC™ support to save your precious memories for a millennium. Every drive includes robust, professional backup software, so it’s easy to keep your data safe. Our drives are compatible with almost any desktop or notebook computer.

ดูทั้งหมด External Blu-ray Drive
Asus logo
เมนบอร์ด / ส่วนประกอบ
Optical Drives