ศูนย์บริการ

โปรดสำรองข้อมูลก่อนนำส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์บริการเนื่องจาก อาจมีการถอดชิ้นส่วนที่อยู่บนเมนบอร์ดหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เชื่อมต่อในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม การตรวจสอบตัวเครื่องอาจมีความจำเป็นต้องคืนค่าโรงงานกลับสู่ค่าเริ่มต้น
วิธีการสำรองข้อมูล:Notebook/Desktop/All-in-one/PC/ Smartphone    
Window7   
Window8   Window10    Android
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
ศูนย์บริการ เอซุส เซอร์วิส สาขาฟอร์จูนทาวน์ จะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลาทำการ 10.00 - 18.30 น.
ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตามปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขอบพระคุณค่ะ

Dear Valued Customer,
Please be informed that ASUS Service Center, Fortune Town branch will resume normal operation
on 1 September 2021, operation hour 10:00 - 18.30 o'clock.
ASUS customer can contact for services. If there is any change, we will update you again.
Thank you for your patience.
โปรดสำรองข้อมูลก่อนนำส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์บริการเนื่องจาก อาจมีการถอดชิ้นส่วนที่อยู่บนเมนบอร์ดหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เชื่อมต่อในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม การตรวจสอบตัวเครื่องอาจมีความจำเป็นต้องคืนค่าโรงงานกลับสู่ค่าเริ่มต้น
วิธีการสำรองข้อมูล:Notebook/Desktop/All-in-one/PC/ Smartphone    
Window7   
Window8   Window10    Android