[ZenFone / ZenPad] วิธีการเพิ่มหน่วยความจำ?

โปรดเลื่อนเมนูเมนูการตั้งค่าด่วนจากด้านบนของหน้าจอและแตะ "Memory Cleaner" "Boost" หรือ "Power & Booster" (ขึ้นอยู่กับรุ่น ZenUI อื่น) เพื่อปลดปล่อยหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์

ปรับปรุงระบบที่สมบูรณ์แบบแล้ว