ฟังก์ชั่น "Hide number for next call" มีไว้สำหรับอะไร?

1. โทรศัพท์หน้าจอ dailing

       

 

2. ไอคอนเมนูแล้วเลือก "Hide number for next call" 

   

 

3. เมื่อฟังก์ชั่นนี้ถูกเปิดใช้งานคุณสามารถดู "Call " เปลี่ยนเป็น "Private call " จากนั้นคุณสามารถโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จะไม่ปรากฏบนโทรศัพท์ของผู้รับ