[Notebook] วิธีเปิด Back Light บนคีย์บอร์ด

โปรดค้นหาไอคอน backlit ที่แป้นฟังก์ชัน:

หมายเหตุ: การรวมกันของปุ่มลัดของฟังก์ชันแบ็คไลท์ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่แตกต่างกันโปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้ และค้นหาบทเกี่ยวกับ Hotkeys สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • สําหรับโน้ตบุ๊ครุ่นส่วนใหญ่ปุ่มฟังก์ชันแบ็คไลท์จะอยู่ที่ ปุ่ม F7 หากมีอยู่ก็สามารถเปิดใช้งานแสงย้อนได้โดยการกดปุ่ม FN และ F7 (ปุ่ม FN + F7) ในเวลาเดียวกัน การกดปุ่ม FN+F7 จะเพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดอย่างต่อเนื่องและปิดใช้งานแสงไฟในที่สุด
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าล็อคปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อกด F1-F12 เพื่อเริ่มฟังก์ชั่นปุ่มลัดที่ระบุหรือกด FN + F1-F12 เพื่อเริ่มฟังก์ชั่นปุ่มลัดที่ระบุ ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนะนําปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด ASUS.
  • สําหรับโน้ตบุ๊คบางรุ่นปุ่มฟังก์ชันแบ็คไลท์จะอยู่ที่ ปุ่ม F3 และ F4 สามารถเปิดใช้งานแบ็คไลท์ได้ด้วยการกดปุ่ม FN และ F4 (ปุ่ม FN+F4) พร้อมกัน การกดปุ่ม FN+F4 จะเพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดอย่างต่อเนื่อง ขณะกดปุ่ม FN+F3 จะเป็นการลดความสว่างอย่างต่อเนื่องและปิดไฟแบ็คไลท์ในที่สุด
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการล็อกปุ่มฟังก์ชันเพื่อกด F1-F12 เพื่อเริ่มฟังก์ชันฮ็อตคีย์ที่ระบุ หรือกด FN + F1-F12 เพื่อเริ่มฟังก์ชันฮ็อตคีย์ที่ระบุ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนะนำปุ่มลัดของ Asus
  • สําหรับรุ่นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ ปุ่มลูกศร ขึ้น และลง สามารถเปิดใช้งานแบ็คไลท์ได้ด้วยการกดปุ่ม FN และ Up (ปุ่ม FN + Up) ในเวลาเดียวกัน การกดปุ่ม FN+Up จะเพิ่มความสว่างของแสงไฟของคีย์บอร์ดอย่างต่อเนื่อง

 

หากคุณไม่พบปุ่มลัดฟังก์ชันแบ็คไลท์หรือคู่มือผู้ใช้ ไม่มีข้อมูลฟังก์ชันแบ็คไลท์บนปุ่มลัด แล็ปท็อปของคุณอาจไม่สนับสนุนคุณสมบัติฟังก์ชันแบ็คไลท์