[Windows 11/10] การเปิดใช้งาน Windows และเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์

การเปิดใช้งาน Windows สามารถดำเนินการได้โดยใช้ใบอนุญาตดิจิทัลหรือรหัสผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ ลำดับคีย์ผลิตภัณฑ์มีดังนี้:

คีย์ผลิตภัณฑ์: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

 

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับระบบ Windows ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ASUS ได้ฝังใบอนุญาตดิจิทัลไว้ในเมนบอร์ดแล้ว เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Windows จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่ารหัสผลิตภัณฑ์จะฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่ได้แยกให้กับผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรม

หากคุณซื้อ Windows รุ่นขายปลีก คุณจะต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่เชื่อมโยงกับใบอนุญาตดิจิทัลเพื่อเปิดใช้งาน Windows

 

นอกจากนี้ คุณมีตัวเลือกในการแก้ไขเวอร์ชันของ Windows 11/10 โดยป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การอัปเกรดจากรุ่น Home เป็นรุ่น Professional

 

โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 11 

เนื้อหา :

 

ตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน Windows 

 1. พิมพ์และค้นหา [Activation settings]ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. สถานะการเปิดใช้งาน Windows ของคุณจะแสดงถัดจาก Activation.

กลับไปที่เนื้อห

 

 

เปลี่ยนรหัสผลิตภัฒฑ์ Windows

 

 1. พิมพ์และค้นหา [Activation settings]ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. คลิกขยายแถบ Upgrade your edition of Windows ลงมา จากนั้นคลิก [Change] ที่ Change product key .
 3. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ด้วยรหัส 25 อักขระ, จากนั้นเลือก [Next]⑤ เพื่อเริ่มตรวจสอบและเปิดใช้งาน Windows ของคุณ

กลับไปที่เนื้อหา

 

วิธีจัดการกับ "Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน"

สำหรับระบบ Windows ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ASUS, ที่มีการเปิดใช้งาน Windown แล้ว มีบางกรณีที่ "Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน" อยู่บ่อยครั้ง:

 • หลังจากซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Windows จะไม่ถูกเปิดใช้งาน
  เมื่อส่วนประกอบหลัก (CPU และเมนบอร์ด) ถูกเปลี่ยน Windows จะแจ้งโดยอัตโนมัติว่า "ยังไม่ได้ Activated"
  สำหรับกระบวนการซ่อมแซมตามปกติ วิศวกรจะช่วยลูกค้าในการเปิดใช้งาน Windows
  อย่างไรก็ตาม หากคอมพิวเตอร์ที่ส่งไปซ่อมโดยไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการ ASUS
   
 • การเปลี่ยนส่วนประกอบหลัก
  ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ หากลูกค้าเปลี่ยนส่วนประกอบหลักด้วยตัวเอง "Windows ยังไม่ได้เปิดใช้งาน" ก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน
  โปรดตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมดหรือติดต่อศูนย์บริการ ASUS
   
 • การเปลี่ยนแปลงระบบ (รวมถึงการอัปเกรดและดาวน์เกรด)
  หลังจากเปิดตัว Windows เวอร์ชันใหม่ จะมีแผนอัปเกรด Windows ระยะสั้น
  ตัวอย่างเช่น Windows 10 จะอัปเกรดเป็น Windows 11 หากเกิด "Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน" โปรดติดต่อ Microsoft for further solution.
   
 • ลูกค้าซื้อ Windows (แบบขายปลีก)
  หากลูกค้าซื้อ Windows (แบบขายปลีก) ด้วยตนเองและติดตั้งในผลิตภัณฑ์ ASUS และมาพร้อมกับ "Windows ยังไม่ได้เปิดใช้งาน" โปรดติดต่อ local Microsoft for further information and solution.

กลับไปที่เนื้อหา

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

เนื้อหา :

 

ตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน Windows

 1. พิมพ์และค้นหา [Activation settings]ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. คุณจะเห็นสถานะการเปิดใช้งาน Activation section.

กลับไปที่เนื้อหา

 

เปลี่ยนรหัสผลิตภัฒฑ์ Windows 

 1. พิมพ์และค้นหา [Activation settings]ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. เลือก [Change product key].
 3. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ด้วยรหัส 25 อักขระ, จากนั้นเลือก [Next]⑤ เพื่อเริ่มตรวจสอบและเปิดใช้งาน Windows ของคุณ

กลับไปที่เนื้อหา

 

วิธีจัดการกับ "Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน"

สำหรับระบบ Windows ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ASUS, ที่มีการเปิดใช้งาน Windown แล้ว มีบางกรณีที่ "Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน" อยู่บ่อยครั้ง:

 • หลังจากซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Windows จะไม่ถูกเปิดใช้งาน
  เมื่อส่วนประกอบหลัก (CPU และเมนบอร์ด) ถูกเปลี่ยน Windows จะแจ้งโดยอัตโนมัติว่า "ยังไม่ได้ Activated"
  สำหรับกระบวนการซ่อมแซมตามปกติ วิศวกรจะช่วยลูกค้าในการเปิดใช้งาน Windows
  อย่างไรก็ตาม หากคอมพิวเตอร์ที่ส่งไปซ่อมโดยไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการ ASUS
   
 • การเปลี่ยนส่วนประกอบหลัก
  ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ หากลูกค้าเปลี่ยนส่วนประกอบหลักด้วยตัวเอง "Windows ยังไม่ได้เปิดใช้งาน" ก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน
  โปรดตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมดหรือติดต่อศูนย์บริการ ASUS
   
 • การเปลี่ยนแปลงระบบ (รวมถึงการอัปเกรดและดาวน์เกรด)
  หลังจากเปิดตัว Windows เวอร์ชันใหม่ จะมีแผนอัปเกรด Windows ระยะสั้น
  ตัวอย่างเช่น Windows 8 จะอัปเกรดเป็น Windows 10 หากเกิด "Windows ไม่ได้เปิดใช้งาน" โปรดติดต่อ contact Microsoft for further solution.
 • ลูกค้าซื้อ Windows (แบบขายปลีก)
  หากลูกค้าซื้อ Windows (แบบขายปลีก) ด้วยตนเองและติดตั้งในผลิตภัณฑ์ ASUS และมาพร้อมกับ "Windows ยังไม่ได้เปิดใช้งาน" โปรดติดต่อ contact local Microsoft for further information and solution. and solution.

กลับไปที่เนื้อหา