[Windows 11/10] วิธีปรับความเร็วเคอร์เซอร์ของเมาส์/ทัชแพด

บทความนี้ให้คำแนะนำในการปรับความเร็วเคอร์เซอร์สำหรับเมาส์หรือทัชแพดในระบบปฏิบัติการ Windows 11/10

 

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 11

ปรับความเร็วเคอร์เซอร์ของเมาส์
  1. พิมพ์และค้นหา [Mouse settings] ในแถบค้นหาของ Windows และจากนั้นคลิก [Open]②.
  2. ในฟิลด์ความเร็วของตัวชี้เมาส์ ให้ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความเร็วเคอร์เซอร์ของเมาส์

 

ปรับความเร็วเคอร์เซอร์ทัชแพด
  1. พิมพ์และค้นหา [Touchpad settings]ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open]
  2. ในฟิลด์ความเร็วเคอร์เซอร์ ให้ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความเร็วเคอร์เซอร์ของทัชแพด

 

 

Windows 10 operating system

ปรับความเร็วเคอร์เซอร์ของเมาส์
  1. พิมพ์และค้นหา [Mouse settings] ในแถบค้นหาของ Windows1 และจากนั้นคลิก [Open].
  2. ในช่องความเร็วเคอร์เซอร์ ให้ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความเร็วเคอร์เซอร์ของเมาส์  
  3. หากไม่มีตัวเลือกความเร็วเคอร์เซอร์ในการตั้งค่าเมาส์ อาจเป็นเพราะเวอร์ชันของ Windows ต่างกัน คลิก [Additional mouse options].
  4. เลือก [Pointer Options] ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาในช่อง Select a pointer speed เพื่อปรับความเร็วเคอร์เซอร์เมาส์ จากนั้นคลิก [Apply] และ [OK] เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

ปรับความเร็วเคอร์เซอร์ทัชแพด
  1. พิมพ์และค้นหา [Touchpad settings] ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open]
  2. ในฟิลด์ Change the cursor speed ให้ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความเร็วเคอร์เซอร์ของทัชแพด