[Chromebook] การแก้ไขปัญหา - วิธีแก้ไข" Chrome OS หายไปหรือเสียหาย"

โปรดเสียบ USB สำหรับการกู้คืนหรือการ์ด SD ลงใน Chromebook เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืน Chromebook.


เนื้อหาข้างต้นมาจากเว็บไซต์ทางการของ Google คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์ช่วยเหลือของ Google
หากปัญหาของคุณไม่ได้ผลกับโซลูชันและข้อมูลเพิ่มเติมข้างต้นโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ ASUS สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม