[Notebook/Desktop/AIO] การแก้ไขปัญหา - คอมพิวเตอร์เข้าสู่ BIOS Utility/Aptio Setup Utility โดยตรงหลังจากเปิดเครื่อง

หากคุณพบว่าคอมพิวเตอร์เข้าสู่ BIOS Utility หรือ Aptio Setup Utility โดยตรงแทนที่จะเป็นระบบปฏิบัติการหลังจากเปิดเครื่อง โปรดดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

หน้าจอ BIOS จะแสดงข้อมูลระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น รุ่นของ CPU, ขนาดหน่วยความจำ, หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์, ประเภทดิสก์ และความจุในการจัดเก็บ

 

เพื่อให้คำแนะนำโดยละเอียดยิ่งขึ้น คุณยังสามารถคลิกลิงก์วิดีโอ ASUS YouTube ด้านล่างเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไข คอมพิวเตอร์เข้าสู่การกำหนดค่า BIOS โดยตรงหลังจากเปิดเครื่อง

https://www.youtube.com/watch?v=VyOA2FFMafA

 

ถอดอุปกรณ์เสริมและอัปเดต BIOS

 • ถอดอุปกรณ์เสริม เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก เครื่องพิมพ์ เมมโมรี่การ์ด ซีดี/ดีวีดี ดองเกิล ฯลฯ
 • อัปเดต BIOS เป็นเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีใช้ EZ Flash เพื่ออัพเดตเวอร์ชั่น BIOS (สำหรับผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อป โปรดดูที่ แนะนำ - ASUS Motherboard EZ Flash 3)  
  หมายเหตุ: โปรดใช้พีซีเครื่องอื่นเพื่อค้นหาและดาวน์โหลด BIOS ที่เว็บไซต์ ASUS support สำหรับรุ่นที่มีข้อบกพร่อง ให้คัดลอก BIOS ลงในไดรฟ์ USB หากคุณไม่มีพีซีเครื่องอื่น ไดรฟ์ USB หรือ BIOS ที่อัปเดตเป็นปัจจุบัน โปรดข้ามขั้นตอนนี้

 

ยืนยันการตั้งค่าใน BIOS

หน้าจอ BIOS มีสองประเภทคือโหมด UEFI และโหมด Legacy โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามการแสดงผลปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นอ้างอิงขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ:

 

โหมด UEFI (คุณสามารถเลือกและเลือกรายการผ่าน ปุ่มลูกศรและปุ่ม Enter ทัชแพด หรือเมาส์)

 1. หลังจากเข้าสู่ BIOS utility ให้กดปุ่ม [F7] หรือใช้ เคอร์เซอร์ เพื่อคลิกที่ [Advanced Mode]①   
   
 2. Load BIOS optimized defaults ให้ไปที่หน้า [Save & Exit] จากนั้นให้เลือก [Restore Defaults]  
 3. ให้ทำการยืนยันว่าจะ load the BIOS optimized defaults โดยให้เลือก Ok และกดปุ่ม [Enter] หรือใช้เคอร์เซอร์คลิกที่ [Ok]  
 4. ให้ตรวจสอบ Boot option ว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ไปที่หน้า [Boot] เลือก [Boot Option #1]จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการบูตมาพร้อมกับ [เลือกที่เก็บข้อมูลสื่อที่ถูกต้อง]  
  หมายเหตุ: หากดิสก์ของคุณไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรดติดตั้งก่อน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีสร้างและใช้สื่อการติดตั้งเพื่อติดตั้ง Windows 11/10 ใหม่ผ่านไดรฟ์ USB  
  หมายเหตุ: หากไม่มีสิ่งใดในตัวเลือกการบู๊ต แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบที่เก็บข้อมูลสื่ออย่างถูกต้อง โปรดติดต่อ ASUS Product Support  
 5. Save & Exit Setup ให้ไปที่ [Save & Exit] จากนั้นให้เลือก [Save Changes and Exit]  
 6. ให้ยืนยันว่าจะ save and exit the BIOS configuration โดยเลือก Ok และกดปุ่ม [Enter] หรือใช้เคอร์เซอร์คลิกที่ [Ok]  

หากพีซีของคุณยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows ได้หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่า BIOS ระบบปฏิบัติการอาจพบปัญหาบางอย่าง คุณสามารถรีเซ็ตระบบผ่าน Safe mode ได้

 1. คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าสู่ Safe mode ได้ที่นี่
 2. หลังจากเข้าสู่ Safe mode แล้ว โปรดสำรองไฟล์ส่วนตัวของคุณ จากนั้นรีเซ็ตระบบ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:  
  วิธีรีเซ็ตระบบและลบไฟล์ส่วนตัวทั้งหมดของฉัน  
  วิธีรีเซ็ตระบบและเก็บไฟล์ส่วนตัวของฉัน

 

หากปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการและข้อมูลข้างต้น โปรดติดต่อ ASUS Product Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

โหมด Legacy (คุณสามารถเลือกรายการโดยใช้ปุ่มลูกศรและ Enter)

 1. เข้าสู่ BIOS configuration  
 2. Load BIOS optimized defaults ให้ไปที่หน้า [Save & Exit] เลือก [Restore Defaults]และจากนั้นให้เลือก [Yes].  
 3. ให้ตรวจสอบ Boot option ว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ไปที่หน้า [Boot] เลือก [Boot Option #1]จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการบูตมาพร้อมกับ [เลือกที่เก็บข้อมูลสื่อที่ถูกต้อง]  
  หมายเหตุ: หากดิสก์ของคุณไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรดติดตั้งก่อน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีสร้างและใช้สื่อการติดตั้งเพื่อติดตั้ง Windows 11/10 ใหม่ผ่านไดรฟ์ USB  
  หมายเหตุ: หากไม่มีสิ่งใดในตัวเลือกการบู๊ต แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจไม่พบที่เก็บข้อมูลสื่ออย่างถูกต้อง โปรดติดต่อ ASUS Product Support  
 4. Save & Exit Setup. ให้ไปที่ [Save & Exit] screen เลือก [Save Changes and Exit]และจากนั้นให้เลือก [Yes].  

หากพีซีของคุณยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows ได้หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่า BIOS ระบบปฏิบัติการอาจพบปัญหาบางอย่าง คุณสามารถรีเซ็ตระบบผ่าน Safe mode ได้

 1. คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าสู่ Safe mode ได้ที่นี่
 2. หลังจากเข้าสู่ Safe mode แล้ว โปรดสำรองไฟล์ส่วนตัวของคุณ จากนั้นรีเซ็ตระบบ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:  
  วิธีรีเซ็ตระบบและลบไฟล์ส่วนตัวทั้งหมดของฉัน  
  วิธีรีเซ็ตระบบและเก็บไฟล์ส่วนตัวของฉัน

 

หากปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการและข้อมูลข้างต้น โปรดติดต่อ ASUS Product Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม