[Chromebook] การแก้ไขปัญหา - วิธีแก้ไขปัญหาการปิดเครื่อง/รีสตาร์ท เองอัตโนมัติ

 1. คุณสามารถใช้ Diagnostics เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ คลิกที่ [Status Bar]ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ แล้วคลิก [Settings].
  หมายเหตุ: Diagnostics ใช้งานได้ในอุปกรณ์ Chrome OS ที่เวอร์ชัน 90 ขึ้นไปเท่านั้น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัปเดตระบบปฏิบัติการของ Chromebook.
 2. คลิก [About Chrome OS] จากนั้นคลิก [Diagnostics].
 3. หลังจากเปิด Diagnostics ให้ค้นหาช่อง Memory แล้วคลิก [Run Memory test].
 4. หากการทดสอบของคุณล้มเหลว อาจบ่งชี้ว่ามีหน่วยความจำผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ซ่อม ASUS ที่ได้รับอนุญาต หากการทดสอบของคุณผ่าน โปรดดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป
 5. ทำการฮาร์ดรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ Chromebook ของคุณให้เสร็จสิ้น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ Chromebook
 6. หากปัญหายังคงอยู่หลังจากขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเสร็จสิ้น โปรดลองรีเซ็ตหรือกู้คืน Chromebook เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
  วิธีรีเซ็ต Chromebook เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  วิธีคืนค่า Chromebook OS

 

เนื้อหาข้างต้นมาจากเว็บไซต์ทางการของ Google คุณสามารถอ้างถึง Chromebook Help สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีแก้ปัญหาและข้อมูลข้างต้น โปรดติดต่อ ASUS customer service center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม