[Chromebook] คุณลักษณะการวินิจฉัยใน Chrome OS(Diagnostics feature on Chrome OS)

วิธีเปิดการวินิจฉัย (Diagnostics)

 1. คลิก[Status Bar]ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นคลิก [Settings].
  หมายเหตุ: การวินิจฉัยใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์ Chrome OS ที่มีเวอร์ชัน 90 ขึ้นไป คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ [Chromebook]อัปเดตระบบปฏิบัติการของ Chromebook
 2. คลิก[About Chrome OS], จากนั้นคลิก [Diagnostics].

 

เรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่การวินิจฉัย

การวินิจฉัยแบตเตอรี่

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของแบตเตอรี่ เช่น ความสมบูรณ์ จำนวนรอบ และกระแสไฟฟ้าได้ที่นี่

การทดสอบการคายประจุจะวัดอัตราการชาร์จและการคายประจุในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับ Chromebook ของคุณ หากอัตราการชาร์จและการคายประจุต่ำมาก อาจมีปัญหากับแบตเตอรี่หรือพอร์ตการชาร์จ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ [โครมบุ๊ก] วิธีแก้ไข Chromebook ไม่สามารถชาร์จได้ - การแก้ไขปัญหา.

 

การวินิจฉัย CPU

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ CPU การใช้งานปัจจุบัน อุณหภูมิ และความเร็วปัจจุบันได้ที่นี่ แผนภูมิ CPU คือกราฟที่สีน้ำเงินแสดงถึงการใช้งาน CPU ของคุณและสีเหลืองแสดงถึงการใช้งานระบบ

การทดสอบ CPU อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเครียดและทำให้การใช้งานปกติยากขึ้น อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานช้าและการทดสอบอาจใช้เวลานานในการทำงาน

 • การทดสอบ stress test เลียนแบบสถานการณ์ที่มีภาระงานสูงซึ่งต้องใช้ CPU มาก
 • การทดสอบ cache test วัดความสอดคล้องของ cache
 • การทดสอบ floating point accuracy test ดำเนินการจุดทศนิยมซ้ำๆ กับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 • การทดสอบ prime search test จะตรวจสอบการคำนวณ CPU ของจำนวนเฉพาะที่ซับซ้อน

หาก Chromebook ของคุณไม่ผ่านการทดสอบใดๆ เหล่านี้ อาจบ่งบอกถึงความล้มเหลวของ CPU หรือการระบายความร้อนของอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ซ่อม ASUS ที่ได้รับอนุญาต

 

การวินิจฉัยหน่วยความจำ(Memory)

การทดสอบหน่วยความจำจะวัดหน่วยความจำของระบบ

หากการทดสอบของคุณล้มเหลว อาจแสดงว่าหน่วยความจำผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ซ่อม ASUS ที่ได้รับอนุญาต

 

การวินิจฉัยการเชื่อมต่อ

ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ แอปสามารถช่วยคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต, Wi-Fi และเซลลูลาร์ เมื่อคุณเปิดแอป แอปจะทำการทดสอบวิธีการเชื่อมต่อเริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติ

 • หากแอปพบข้อผิดพลาด DNS (Domain Name System) คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ How to fix DNS errors.
 • สำหรับปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, เซลลูลาร์ หรืออีเธอร์เน็ต คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ How to fix connection problems.
 • หากคุณยังคงมีปัญหา โปรดติดต่อศูนย์ซ่อม ASUS ที่ได้รับอนุญาต

 

 

เนื้อหาข้างต้นมาจากเว็บไซต์ทางการของ Google คุณยังสามารถอ้างอิงถึงวิธีใช้ Chromebook Help สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีแก้ปัญหาและข้อมูลข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ASUS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม