[Chromebook] แป้นพิมพ์ลัด Chromebook ยอดนิยม

ทางลัดยอดนิยม

 • จับภาพหน้าจอ​: กด Ctrl + Show windows.
 • จับภาพหน้าจอบางส่วน: กด Shift + Ctrl + Show windows,จากนั้นคลิกและลาก
 • วิธีเข้าถึงคุณสมบัติภาพหน้าจอเพิ่มเติม: กด Shift + Ctrl + Show windows, จากนั้นเลือกคุณสมบัติภาพหน้าจอจากแถบเครื่องมือ
 • ถ่ายภาพหน้าจอบนแท็บเล็ต: กด ปุ่มเปิดเครื่อง + ปุ่มลดเสียง
 • ในการเข้าถึงคุณสมบัติภาพหน้าจอเพิ่มเติมบนแท็บเล็ต: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ > เลือก “Screen capture,” หรือ, เลือกเวลา > เลือกการจับภาพหน้าจอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ screenshot features.
 • เปิดหรือปิด Caps Lock: กดSearch + Alt. หรือกด Launcher + Alt.
 • ล็อกหน้าจอ: กด Search + L. หรือกด Launcher + L.
 • ออกจากระบบบัญชี Google ของคุณ: กด Shift + Ctrl + Q (สองครั้ง) กดShift + Ctrl + Q (สองครั้ง).
 • ดูแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด: กด Ctrl + Alt + / (เครื่องหมายทับ)

 

ปุ่มลัดสำหรับคีย์บอร์ดแยก

หากคุณใช้แป้นพิมพ์ Windows หรือ Mac ให้กด ปุ่ม Windows หรือ ปุ่ม Command แทนปุ่มค้นหา หรือปุ่ม Launcher .

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานของแป้นคีย์บอร์ด โปรดอ้างอิงขั้นตอนด้านล่าง:

 1. คลิก [Status Bar] ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ ① จากนั้นคลิก [Settings] .
 2. เลือก [Device]③ จากนั้นเลือก [Keyboard].
 3. ให้ยืนยันว่าคีย์ทั้งหมดได้รับการตั้งค่าตามที่คุณต้องการแล้ว 

 

เนื้อหาข้างต้นมาจากเว็บไซต์ทางการของ Google คุณยังสามารถดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Chromebook Help เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

https://support.google.com/chromebook/answer/183101

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีแก้ปัญหาและข้อมูลข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ASUS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม