[Chromebook] การแก้ไขปัญหา - วิธีแก้ไข “แย่จัง!” หน้าพังและข้อผิดพลาดในการโหลดหน้าอื่นๆ

โหลดหน้าเว็บซ้ำ

ตามปกติแล้ว คุณโหลดหน้าเว็บอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้

คลิก "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ  ที่ด้านซ้ายบน.

 

ล้างแคช

Chrome อาจมีข้อมูลที่เก็บไว้ซึ่งทำให้หน้าเว็บไม่โหลด

เปิดหน้าเว็บในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน

 • ลองเปิดหน้านั้นในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน หากหน้าเปิดขึ้นมา ให้ล้างแคชและคุกกี้

ล้างแคชและคุกกี้

 1. ให้คลิก [More]  ที่ด้านขวาบน และเลือก [More tools] จากนั้นเลือก [Clear browsing data].
 2. ที่ Time range ให้เลือก [All time].
 3. ทำเครื่องหมายในช่อง [Cookie and other site data] และ [Cached images and files] จากนั้นเลือก [Clear data].
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการล้าง ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดอีกครั้ง

 

ปิดแท็บ ส่วนขยาย และแอปอื่นๆ

อุปกรณ์ของคุณอาจมีหน่วยความจำไม่เพียงพอ และไม่สามารถโหลดไซต์ได้ในขณะที่เรียกใช้แอป ส่วนขยาย และโปรแกรมของคุณ

 1. เพิ่มหน่วยความจำโดยทำดังนี้
  • ปิดทุกแท็บยกเว้นแท็บที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
  • ปิดแอปหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังทำงาน และหยุดดาวน์โหลดแอปหรือไฟล์ไว้ชั่วคราว
  • ถอนการติดตั้งส่วนขยายที่ไม่จำเป็นออกจาก Chrome ให้คลิก [More]  ที่ด้านขวาบน และเลือก [More tools] จากนั้นเลือก [Extensions] ในส่วนขยายที่คุณไม่ได้ใช้ ให้คลิก [Remove]

 2. ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดซ้ำ

 

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

บางครั้งโปรแกรมหรือแอพหยุดการโหลดหน้า

 1. รีสตาร์ท Chromebook ของคุณ
 2. ลองโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง

 

อัปเดตเบราว์เซอร์ Google Chrome

 1. เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome
 2. ให้คลิก [เพิ่มเติม]  ที่ด้านขวาบน จากนั้น [การตั้งค่า]
 3. เลือก [เกี่ยวกับ Chrome] ที่ด้านซ้าย.
 4. Chrome จะตรวจสอบว่ามีการอัปเดตหรือไม่ คุณอาจต้องรอสักครู่จึงจะเห็น
  • หากมีการอัปเดต คุณจะเห็นตัวเลือกให้คลิก Relaunch หลังจากเปิดใหม่ ให้ลองโหลดแท็บที่มีข้อผิดพลาดอีกครั้ง
  • หากไม่มีคำแนะนำ แสดงว่า Chrome เวอร์ชันของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใช้ Chromebook จาก Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/95669

 

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไขและข้อมูลข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ASUS เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม