ศูนย์บริการ

โปรดสำรองข้อมูลก่อนนำส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์บริการเนื่องจาก อาจมีการถอดชิ้นส่วนที่อยู่บนเมนบอร์ดหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เชื่อมต่อในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม การตรวจสอบตัวเครื่องอาจมีความจำเป็นต้องคืนค่าโรงงานกลับสู่ค่าเริ่มต้น
วิธีการสำรองข้อมูล:Notebook/Desktop/All-in-one/PC/ Smartphone    
Window7   
Window8   Window10    Android

เรียน ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ASUS
ASUS ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์บริการเอซุส สาขาฟอร์จูนทาวน์
จะปิดทำการทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Dear Valued Customer,
Starting on November 1st, 2021, ASUS Service Center(Fortune Town Branch)
will be closed on Sundays until further notice.

ROG Phone สามารถติดต่อส่งได้ทุกศูนย์บริการ โดยทางศูนย์บริการอื่นๆจะทำการส่งต่อไปยังศูนย์ซ่อมต่อไป
อีกหนึ่งช่องทางคือ ส่งซ่อมผ่าน 7-11 (เฉพาะ Notebook, Gaming Notebook, ROG Phone)
โดยกรอกฟอร์มที่ลิ้งก์ >>https://www.asus.com/th/support/rcbooking

โปรดสำรองข้อมูลก่อนนำส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์บริการเนื่องจาก อาจมีการถอดชิ้นส่วนที่อยู่บนเมนบอร์ดหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เชื่อมต่อในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม การตรวจสอบตัวเครื่องอาจมีความจำเป็นต้องคืนค่าโรงงานกลับสู่ค่าเริ่มต้น
วิธีการสำรองข้อมูล:Notebook/Desktop/All-in-one/PC/ Smartphone    
Window7   
Window8   Window10    Android