Ngành Công nghiệp

Các doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng đều có những nhu cầu cao về công nghệ thông tin, luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt. ASUS đã nhận ra tầm quan trọng của chất lượng, độ tin cậy và linh hoạt trong môi trường cạnh tranh ngày nay, ở đó mức tăng về hiệu quả công việc là những tiêu chí chính để đưa ra các quyết định đầu tư. Đó là lý do mà tại ASUS, chúng tôi không bao giờ ngừng đổi mới. ASUS đã luôn phát triển với sự chú ý đến ngành công nghiệp của bạn - các giải pháp của chúng tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu cụ thể của ngành nhằm giúp đưa bạn và khách hàng của bạn đến gần nhau hơn.

  • Giáo dục

    Cuộc cách mạng về mạng lưới và công nghệ thông tin rộng khắp đã chuyển hóa giáo dục vượt xa mọi giới hạn của một lớp học truyền thống.

    Tìm hiểu thêm
  • Bán lẻ & Dịch vụ

    Trong thị trường tiêu dùng đặc biệt cạnh tranh, điều thiết yếu là bạn cần sử dụng công nghệ để tăng cường khả năng giao tiếp với khách hàng, trong khi vẫn tập trung nguồn nhân lực hạn chế vào việc cun

    Tìm hiểu thêm