Thông tin quan trọng

Làm cách nào để tìm tên Model

Lần cập nhật cuối : 2021/09/23

Bản mạch chủ

Phương pháp Chụp màn hình Qui trình
1

Cách 1 : Khởi động lại hệ thống

Nhấn nút "Del" cho đến khi bạn thấy chế độ BIOS – EZ , bạn có thể thấy thông tin trên màn hình

Ví dụ:Model PRIME X370-PRO đại diện cho bo mạch chủ.

2

Cách 2 :Vui lòng tìm tên model trên bề mặt bo mạch chủ

Nếu cần thiết, vui lòng mở thùng máy để thuận tiện cho việc kiểm tra.

Ví dụ:Model SABERTOOTH Z170 MARK 1 đại diện cho bo mạch chủ.

 

Máy tính xách tay

Phương pháp Chụp màn hình Qui trình
1

Cách 1 : Bạn có thể tìm thấy tên model trên nhãn dán ở mặt dưới của máy laptopFor example: X302LA

2

Cách 2 : Kiểm tra từ DXDiag

1.Nhập "DXDIAG" vào thanh Tìm kiếm của Windows

2. Tên mô đồ sẽ được hiển thị trong mục mô hình hệ thống. (như màu đỏ đánh dấu).

3

Cách 3:Kiểm tra từ  BIOS

Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây:

Làm thế nào để tìm đúng tên mô đồ máy hoặc loại CPU?

 

Eee PC

Phương pháp Captura de Pantalla Qui trình
1

Cách 1 : Vui lòng đóng nắp và lật mặt sau của EPC lên. Tên model sẽ được in như trong vòng tròn màu đỏ.

Ví dụ:701 (tên model.)

 

Ổ đĩa quang

Phương pháp Chụp màn hình Qui trình
1

Cách 1 : Khởi động lại hệ thống

Nhấn nút "Pause/Break" khi bạn thấy "Detecting Secondary Master"

Vi dụ:CRW-4012A đại diện cho tên ổ đĩa quang

2

Cách 2 :Vui lòng kiểm tra tên model trên bề mặt của ổ đĩa quang

Ví dụ:CRW-5224A đại diện cho tên ổ đĩa quang

 

VGA Card

Phương pháp Chụp màn hình Qui trình
1

Cách 1 : Nhấp phải chuột lên màn hình desktop của Windows, sau đó nhấp vào "Properties - Settings".

Ví dụ:V9280 đại diện cho tên VGA

2

Cách 2 :Nhấp vào biểu tượng "Start" -> "Control Panel" -> "Device Manager" -> "System" -> "Display adapters".

3

Cách 3 : Vui lòng tìm tên model trên bề mặt của card VGA.

Ví dụ:STRIX-GTX1080-O8G-GAMING đại diện tên model của card VGA.

 

Mạng không dây

Phương pháp Chụp màn hình Qui trình
1

Cách 1 : Vui lòng tìm tên model trên bề mặt của Wireless AP

Ví dụ:WL-500g là tên model đại diện cho Wireless AP

2

Cách 2 :Vui lòng tìm tên mode trên bề mặt của card Wireless

Ví dụ:WL-107g là tên đại diện của card Wireless.

3

Cách 3 : Vui lòng tìm tên mode trên bề mặt của card HSDPA

Ví dụ:T500 là tên đại diện của card HSDPA

 

Cover of User Manual


 

Nhãn dán trên hộp