Thông tin quan trọng

Thông báo ngừng hoạt động bộ phận bảo hành sản phẩm MB/VGA/LCD trực thuộc ASUS tại TP.HCM

                                                           Thông Báo

 

Bộ phận bảo hành sản phẩm OP(MB/VGA/LCD/Wireless Router...) tại địa chỉ 28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 30/09/2017.

Từ ngày 01/10/2017, 2 trung tâm bảo hành ủy quyền của ASUS có địa chỉ như bên dưới sẽ thực hiện bảo hành cho các sản phẩm OP tại khu vực TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Ngay từ bây giờ, nếu quý khách có nhu cầu bảo hành các sản phẩm OP, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

 

 

  1. Trung tâm bảo hành ủy quyền số 1

      Địa chỉ: R3 Ba Vì,  Phường 15, Quận 10, TP.HCM

      Điện thoại: +84 28 7300 1088

      Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: 8:00AM - 18:00PM

      Sản phẩm hỗ trợ: MB/Vga/LCDM/Server MB/Vivo PC/Wireless Router 

 

  2. Trung tâm bảo hành ủy quyền số 2

      Địa chỉ: 476-478  Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10 ,TP. HCM

      Điện thoại: +84 28 39273 869

      Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 8:00AM -  17:00PM

                             Thứ 7: 8:00AM - 12:00AM

      Sản phẩm hỗ trợ: MB/Vga/LCDM/Server MB/Vivo PC/Wireless Router

 

 

  2. Trung tâm bảo hành ủy quyền số 1

      Địa chỉ: R3 Ba Vì,  Phường 15, Quận 10, TP.HCM

      Điện thoại: +84 28 7300 1088

      Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: 8:00AM - 18:00PM

      Sản phẩm hỗ trợ: MB/Vga/LCDM/Server MB/Vivo PC/Wireless Router