Làm thế nào gỡ bỏ McAfee khi nó đã cài sẵn trong ASUS Notebooks?

Phần mềm McAfee được cài đặt sẵn của ASUS (McAfee LiveSafe / McAfee Personal Security / Webvisor) để cung cấp cho bạn các tính năng an toàn quan trọng.

Lưu ý: Phần mềm chống phần mềm độc hại có thể khác nhau tùy theo kiểu Máy tính xách tay ASUS và các phiên bản hệ điều hành.

Nếu bạn không muốn giữ phần mềm McAfee, hãy làm theo các bước sau để xóa:

Cách A:

  1. Tìm McAfee bạn muốn gỡ bỏ trong Program & Features sau đó chọn Uninstall.
  2. Đánh dấu vào 2 tùy chọn sau đó nhấp Remove.
  3. Khởi động lại thiết bị của bạn sau khi quá trình gỡ bỏ hoàn tất.

Cách B:

Nếu bạn vẫn không thể gỡ bỏ McAfee bằng cách làm theo các bước ở trên.

Bạn có thể tham khảo liên kết này để tải xuống công cụ gỡ bỏ McAfee (MCPR) và thực hiện gỡ cài đặt các sản phẩm liên quan.