[Đặc điểm kỹ thuật]Làm cách nào để kiểm tra xem bộ định tuyến không dây ASUS có hỗ trợ 2.5G cho cổng WAN/LAN không?

RJ45 cho 2.5G BaseT cho WAN / LAN là gì?

   Cổng này có thể sử dụng như là WAN hoặc LAN và đặt tốc độ tối đa 2.5G.

Làm thế nào để có được đặc điểm kỹ thuật?

  1. Bạn có thể tìm thấy thông tin trong trang web ASUS Global: https://www.asus.com/

   

2. Click chọn 

3. Chúng tôi sử dụng GT-AX11000 làm ví dụ.

  Nhập vào gt-ax11000

4. Click chọn ROG Rapture GT-AX11000

    

5. Tìm trang web của sản phẩm GT-AX11000 và click chọn Thông tin kỹ thuật.

    

6. GT-AX11000 chỉ có một cổng WAN / LAN cho 2.5G.

    Thông số kỹ thuật cổng của GT-AX11000 như sau:

            RJ45 cho 10/100/1000 BaseT cho WAN x 1

            RJ45 cho 2.5G BaseT cho WAN/LAN x 1

            RJ45 cho 10 100 1000 BaseT cho LAN x 4

  

Làm thế nào để có được (Công cụ/ Firmware)?

Bạn có thể tải xuống driver, phần mềm, firmware và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong phần ASUS Download Center.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo đường dẫn này.