[Chromebook] Khắc phục sự cố - Hệ thống đang chạy chậm

1. Hãy thử kiểm tra các bản cập nhật hệ thống. Nếu có bất kỳ bản cập nhật nào, hãy cài đặt chúng. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách cập nhật hệ điều hành của Chromebook.

Bạn có thể sử dụng Chẩn đoán để khắc phục sự cố của mình với CPU. Nhấp vào [Status Bar]① ở dưới cùng bên phải màn hình, sau đó nhấp vào [[Settings]②.
Lưu ý: Chẩn đoán chỉ khả dụng trên các thiết bị Chrome OS có phiên bản 90 trở lên.

2. Nhấp [About ChromeOS], sau đó nhấp [Diagnostics].

3. Sau khi mở Chẩn đoán, hãy tìm mục CPU và nhấp vào [Run CPU test]⑤.

4. Nếu Chromebook của bạn không đạt bất kỳ kiểm tra nào trong số này, thì đó có thể là dấu hiệu của lỗi CPU hoặc khả năng làm mát thiết bị không đúng cách. Để được trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với trung tâm sửa chữa ủy quyền của ASUS.

Nếu bài kiểm tra của bạn vượt qua, vui lòng tiếp tục các bước tiếp theo.

5. Hoàn tất khôi phục cài đặt gốc trên phần cứng Chromebook của bạn. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách đặt lại phần cứng Chromebook của mình.

6. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi hoàn tất tất cả các bước khắc phục sự cố. Vui lòng thử Đặt lại hoặc Khôi phục Chromebook.

7. Reset (Powerwash) Chromebook của bạn về mặc định nhà sản xuất.

8. Khôi phục Hệ Điều Hành Chromebook .

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Trợ giúp Chromebook từ Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/6309225 

Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết với giải pháp và thông tin trên, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của ASUS để biết thêm thông tin.