Thông tin quan trọng

Cách kiểm tra phiên bản BIOS trên máy

Lần cập nhật cuối : 2013/10/16

Phương pháp

Số lần nâng cấp bo mạch chủ:

Số lần nâng cấp bo mạch chủ được in trên bo mạch ngay cạnh tên bo mạch.

Số lần nâng cấp BIOS:

Nếu cần thiết, hãy mở thùng máy để kiểm tra chính xác hơn.