Thông tin quan trọng

Cách thức tìm số sê-ri của sản phẩm

Lần cập nhật cuối : 2021/05/19

Tất cả những sản phẩm như sau:
Bo mạch chủ

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn gián bên ngoài hộp đựng sản phẩm
 2. số sê-ri là số được ghi sau từ “Serial No”
Máy tính xách tay 1. Vui lòng kiểm tra nhãn phía sau của máy tính xách tay (10 ký tự).
 2. Số sê-ri được ghi ngay phía dưới mã vạch sau từ “SN”.
 1. Vui lòng kiểm tra nhãn phía sau của máy tính xách tay.(15 ký tự).
 2. Số sê-ri được ghi ngay phía dước mã vạch
bộ nhớ quang

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn gián bên ngoài hộp đựng sản phẩm
 2. Số sê-ri được ghi ngay phía dước mã vạch
Card màn hình

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn gián bên ngoài hộp đựng sản phẩm
 2. số sê-ri là số được ghi sau từ “Serial No”
máy kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn gián bên ngoài hộp
 2. Số sê-ri được ghi ngay phía dước mã vạch
Mạng không dây 1. Vui lòng kiểm tra nhãn phía sau của thiết bị không dây wifi (10 ký tự).
 2. Số sê-ri được ghi ngay phía dưới mã vạch sau từ “SN”.
 1. Vui lòng kiểm tra nhãn phía sau của thiết bị không dây.(15 ký tự).
 2. Số sê-ri được ghi ngay phía dước mã vạch
dien thoai di dong


 
 1. Vui lòng kiểm tra nhãn gián bên ngoài hộp đựng sản phẩm
 2. số sê-ri là số được ghi sau từ “Serial No”
Máy bộ để bàn

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn gián bên ngoài hộp đựng sản phẩm
 2. số sê-ri là số được ghi sau từ “Serial No”
hệ thống thiết bị số tại gia
 
 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán bên ngoài hộp đựng sản phẩm
 2. Số sê-ri là số được ghi phía dưới mã vạch với 12 ký tự
 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán phía trên mặt sau sản phẩm, 12 ký tự trực tiếp phía dưới mã vạch
Eee PC

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán bên ngoài hộp đựng Eee PC
 2. số sê-ri là số được trực tiếp ghi sau mã vạch phía sau từ “SN”
Thẻ HSDPA

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán bên ngoài hộp đựng Eee PC
 2. số sê-ri là số được trực tiếp ghi sau mã vạch phía sau từ “SN”
ASUS Internet Radio (AIR)

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán bên ngoài hộp đựng AIR
 2. số xê-ri là số được trực tiếp ghi sau mã vạch phía sau từ “SN”
Máy tính bàn

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán gần thanh giao tiếp cổng ra/vào hoặc những khe cắm phía mặt sau
 2. Số sê-ri là số được trực tiếp ghi sau mã vạch phía sau từ “SN”
Màn hình 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán có số Sê ri phía mặt sau sản phẩm (a) hoặc trên thùng giấy gói sản phẩm (b)
 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán có số sê-ri phía mặt sau sản phẩm (a) hoặc trên thùng giấy gói sản phẩm (b)
Mạng máy tính 1. Vui lòng kiểm tra dưới đáy của sản phẩm mạng máy tính
 2. Số sê-ri nằm phía dưới mã vạch
 1. Vui lòng kiểm tra dưới đáy của sản phẩm mạng máy tính
 2. Số sê-ri nằm phía dưới mã vạch
Hệ thống máy chủ lắp trên gá đỡ

 1. Vui lòng kiểm tra mặt đáy của sản phẩm mạng máy tính
 2. Số sê-ri nằm phía dưới mã vạch
 3. Số sê-ri có thể tìm thấy phía dưới gầm giá đỡ
Hệ thống máy chủ dạng trụ cao

 1. Vui lòng kiểm tra dưới đáy của sản phẩm mạng máy tính
 2. Số sê-ri nằm phía dưới mã vạch
Bo mạch chủ máy chủ

 1. Vui lòng kiểm tra dưới đáy của sản phẩm mạng máy tính
 2. Số sê-ri nằm phía dưới mã vạch
Trạm bo mạch chủ

 1. Vui lòng kiểm tra dưới đáy của sản phẩm mạng máy tính
 2. Số sê-ri nằm phía dưới mã vạch
All in One

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán dưới AIO
 2. Số sê-ri là số được trực tiếp ghi sau mã vạch phía sau từ “SN”
Eee Pad

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán phía mặt dưới sản phẩm hay hộp đựng sản phẩm, hoặc kiểm tra nhãn dán trên phiếu bảo hành
 2. Số sê-ri là số được trực tiếp ghi sau mã vạch phía sau từ “SN”
Eee Note

 1. Vui lòng kiểm tra nhãn dán phía mặt dưới sản phẩm hay hộp đựng sản phẩm, hoặc kiểm tra nhãn dán trên phiếu bảo hành
 2. Số sê-ri là số được trực tiếp ghi sau mã vạch phía sau từ “SN”