Thông tin quan trọng

Hướng dẫn tạo mã dịch vụ cuộc gọi

Lần cập nhật cuối : 2022/06/20

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, ASUS sẽ triển khai áp dụng Mã dịch vụ đối với những cuộc gọi về các dịch vụ sau bán hàng: Kiểm tra tình trạng sửa chữa/ Đăng ký Giao nhận sản phẩm/ Hỗ trợ phần mềm. Quý khách vui lòng nhấn vào đây để được hướng dẫn tạo Mã dịch vụ