[Windows 11/10] Điểm khôi phục hệ thống(System Restore)

 

 

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung:

 

Kích hoạt điểm khôi phục

Thông thường, chức năng khôi phục hệ thống mặc định được bật. Bạn cũng có thể xác nhận xem khôi phục hệ thống đã được kích hoạt hay chưa bằng các bước sau.

 1. Gõ và tìm [Create a restore point] trong mục tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open]
 2. Nếu mục Protection hiển thị On, có nghĩa là system restore point đã được kích hoạt
 3. Nếu mục Protection hiển thị Off, vui lòng chọn [System drive]④ sau đó nhấp [Configure]
 4. Chọn  [Turn on system protection] và thiết lập Mức sử dụng dung lượng đĩa tối đa (Chúng tôi khuyên bạn nên đặt Mức sử dụng dung lượng đĩa trong khoảng từ 5% đến 10%.) , sau đó chọn [OK]. Điểm Khôi phục Hệ thống sẽ được bật. 
  Mức sử dụng tối đa sẽ vẫn là dung lượng ổ đĩa bạn đã đặt và được sử dụng cho Điểm khôi phục hệ thống. Khi dung lượng đầy lên, các điểm khôi phục cũ hơn sẽ bị xóa để nhường chỗ cho các điểm mới. 

 

Trở về đầu

 

Tạo một điểm khôi phục thủ công

 1. Gõ và tìm [Create a restore point] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open]
 2. Chọn [Create]
 3. Gõ mô tả để giúp bạn dễ dàng xác định điểm khôi phục, sau đó nhấp [Create]
 4. Sau khi thông báo bên dưới hiển thị, có nghĩa là điểm khôi phục đã được tạo thành công, sau đó vui lòng nhấp vào [Close]

 

Trở về đầu

 

Khôi phục máy tính từ điểm khôi phục

 1. Gõ và tìm [Create a restore point] trong mục tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open]
 2. Chọn [System Restore]
 3. Chọn [Next]
 4. Chọn điểm khôi phục bạn muốn sử dụng từ danh sách các điểm, sau đó chọn [Scan for affected programs]
  Nếu bạn không thấy điểm khôi phục mà bạn muốn sử dụng, hãy đánh dấu vào hôp kiểm Show more restore points để có thể thấy nhiều điểm khôi phục hơn. 
 5. Bạn sẽ thấy danh sách các mục sẽ bị xóa nếu bạn khôi phục lại điểm khôi phục này. Nếu bạn đồng ý với việc xóa, vui lòng chọn [Close] để tiếp tục bước tiếp theo. 
  Nếu điểm khôi phục này không đáp ứng yêu cầu của bạn, vui lòng quay lại bước trước đó và chọn điểm khôi phục khác. 
 6. Chọn [Next]
 7. Xác nhận xem thông tin điểm khôi phục của bạn có chính xác hay không, sau đó vui lòng chọn [Finish]
 8. Chọn [Yes] để bắt đầu khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục và sau đó máy tính của bạn sẽ khởi động lại. 
  ※ Lưu ý: Sẽ mất một khoảng thời gian để khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục, vì vậy hãy đảm bảo rằng bộ sạc AC được kết nối trong quá trình khôi phục. Ngoài ra, vui lòng không tắt máy để tránh phát sinh các vấn đề không mong muốn. 
 9. Sau khi máy tính khởi động lại, quá trình Khôi phục Hệ thống đã hoàn tất. Vui lòng bấm vào [Close]

 

Trở về đầu

 

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

Kích hoạt điểm khôi phục

Nói chung, khôi phục hệ thống được bật theo mặc định. Bạn cũng có thể xác nhận xem khôi phục hệ thống đã được kích hoạt hay chưa bằng các bước sau.

 1. Nhập và tìm kiếm [Create a restore point] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]. 
 2. Nếu Protection của ổ đĩa hệ thống hiển thị là On, có nghĩa là điểm khôi phục đã được kích hoạt
 3. Nếu Protection của ổ đĩa hệ thống hiển thị là Off, vui lòng chọn [System drive]④ sau đó nhấp [Configure]
 4. Chọn [Turn on system protection] và thiết lập Mức sử dụng tối đa(Max Usage of disk space) dung lượng ổ đĩa (Chúng tôi khuyên bạn nên đặt Mức sử dụng Dung lượng Ổ đĩa trong khoảng từ 5% đến 10%.) , sau đó chọn [OK]. Điểm Khôi phục Hệ thống sẽ được bật. 
  Mức sử dụng tối đa sẽ vẫn là dung lượng ổ đĩa bạn đã đặt và được sử dụng cho Điểm khôi phục hệ thống. Khi dung lượng đầy lên, các điểm khôi phục cũ hơn sẽ bị xóa để nhường chỗ cho các điểm mới. 

Trở về đầu

 

Tạo điểm khôi phục thủ công

 1. Gõ và tìm [Create a restore point] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open]
 2. Chọn [Create]
 3. Nhập thông tin mô tả giúp bạn xác định điểm khôi phục, sau đó nhấp [Create]
 4. Sau khi thông báo bên dưới hiển thị, có nghĩa là điểm khôi phục đã được tạo thành công, sau đó vui lòng nhấp vào [Close]

Trở về đầu

 

Khôi phục máy tính từ điểm khôi phục

 1. Gõ và tìm [Create a restore point] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open]
 2. Chọn [System Restore]
 3. Chọn [Next]
 4. Chọn điểm khôi phục mà bạn muốn sử dụng trong danh sách kết quả, sau đó chọn [Scan for affected programs]. 
  Nếu bạn không thấy điểm khôi phục mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Show more restore points  để xem thêm điểm khôi phục. 
 5. Bạn sẽ thấy danh sách các mục sẽ bị xóa nếu bạn khôi phục lại điểm khôi phục này. Nếu bạn đồng ý với việc xóa, vui lòng chọn [Close] để tiếp tục bước tiếp theo. 
  Nếu điểm khôi phục này không đáp ứng yêu cầu của bạn, vui lòng quay lại bước trước đó và chọn điểm khôi phục khác. 
 6. Chọn [Next]
 7. Xác nhận xem thông tin điểm khôi phục của bạn có chính xác hay không, sau đó vui lòng chọn [Finish]
 8. Chọn [Yes] để bắt đầu khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục và sau đó máy tính của bạn sẽ khởi động lại. 
  Lưu ý: Sẽ mất một khoảng thời gian để khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục, vì vậy hãy đảm bảo rằng bộ sạc AC được kết nối trong quá trình khôi phục. Ngoài ra, vui lòng không tắt máy để ngăn chặn các vấn đề ngoài ý muốn. 
 9. Sau khi máy tính khởi động lại, quá trình Khôi phục Hệ thống đã hoàn tất. Vui lòng bấm vào [Close]

Trở về đầu