[ASUS Device Discovery] Tìm địa chỉ IP thiết bị của bạn(cho hệ điều hành Android)

Device Discovery là gì?

Khi sử dụng nhiều sản phẩm Router hoặc Repeater ASUS trong một môi trường mạng, làm thế nào để biết được tất cả địa chỉ IP của mỗi Router hoặc Repeater ASUS?

Ứng dụng ASUS Device Discovery giúp bạn tìm ra tất cả các thiết bị mạng ASUS, bao gồm router, repeater, IP cam, Access Point và wireless Media Bridge trong mạng của bạn, và bạn có thể sử dụng ứng dụng này đề lấy địa chỉ IP, sau đó đăng nhập vào trang firmware của thiết bị.

 

Phiên bản Android yêu cầu: Android 4.0 hoặc cao hơn.

 

Làm thế nào đề cài đặt và sử dụng Device Discovery ?

Bước 1. Truy cập vào Google Play Store thông qua đường dẫn bên dưới hoặc quét mà QR đề tải về ứng dụng    

           https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asustek

Cài đặt ứng dụng.

Bước 2. Mở ứng dụng Device Discovery từ cửa hàng Google Play hoặc click chọn biểu tượng Device Discovery từ điện thoại.

Bước 3. Vui lòng đọc và xác nhận rằng bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của Asus và Thông báo sử dụng của Asus trước khi sử dụng.

Chú ý: Ứng dụng này chỉ hổ trợ kết nối WIFI; bạn cần kết nối điện thoại với WIFI của router.

Vui lòng truy cập vào Cài đăt (Setting) và kết nối điện thoại của bạn và WIFI của wireless router/AP, sau đó làm mới trang đề tiền hành

Chú ý : Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong việc kết nối WIFI, vui lòng tham khảo : https://www.asus.com/support/FAQ/1006657

Bước 4. Click chọn phím Refresh để quét điểm truy cập không dây, và Device Discovery sẽ liệt kê tất cả các điểm truy cập không dây trong mạng. Bạn cũng có thể thấy địa chỉ IP của mỗi điểm truy cập không dây

.

Bước 5. Chọn tên model hoặc WIFI SSID của điểm truy cập không dây bạn muốn quản lý.

Bước 6. Chọn đăng nhập vào router thông qua HTTP hoặc HTTPs.

Làm thế nào để gỡ cài đặt ứng dụng Device Discovery ?

Truy câp vào  Settings > Apps & Notifications > App Info > chọn Asus Device Discovery sau đó click chọn Gỡ cài đặt (uninstall).

  

 

Các câu hỏi thường gập về Device Discovery

  1. Tại sao tôi không thể cài đặt ứng dụng Device Discovery khỏi điện thoại ?

    Đảm bảo rằng điện thoại của bạn sử dụng Android 4.0 hoặc cao hơn.

  2. Tôi không thể tìm thấy địa chỉ IP của Router thông qua ứng dụng Device Discovery
    Đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã kết nối với router WIFI và được cấp IP thành công.
    Ví dụ, click chọn kết nối WIFI SSID (connected WiFi SSID)  để đảm bảo rằng điện thoại của bạn nhận địa chỉ IP 192.168.x.x từ router.