[Windows 11/10] Khắc phục sự cố - Windows Update không cài đặt được

Sản phẩm áp dụng: Notebook, Desktop, All-in-One PC, Gaming cầm tay, Bo mạch chủ, MiniPC

 

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt bản cập nhật Windows, vui lòng tham khảo bước khắc phục sự cố bên dưới.

 

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Hệ điều hành Windows 11

Mục lục :

Cập nhật và xác nhận BIOS/trình điều khiển với phiên bản mới nhất trên PC của bạn

Cập nhật phần mềm thường giúp ổn định và tối ưu hóa hệ thống, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất trên PC của mình. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về :

Cách cập nhật phiên bản BIOS trong hệ thống Windows

Cách dùng EZ Flash cập nhật phiên bản BIOS

(Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo Giới thiệu Bo mạch chủ ASUS EZ Flash 3.)

Để thực hiện cập nhật trình điều khiển, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về :

Cách cập nhật trình điều khiển thông qua Cập nhật hệ thống trong MyASUS

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã cập nhật BIOS và trình điều khiển cho đến ngày đó, vui lòng tiếp tục đến chương tiếp theo để khắc phục sự cố.

Quay lại mục lục

Sử dụng công cụ Khắc phục sự cố trong Windows

1. Nhập và tìm kiếm [Troubleshoot settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.

2. Chọn [Other troubleshooters].  

3. Nhấp vào [Run] trên tùy chọn Windows Update④, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

Quay lại mục lục

Cài đặt thủ công gói cập nhật Windows độc lập

1. Vui lòng ghi lại tên của phiên bản cập nhật. Nói chung, phiên bản cập nhật sử dụng tên “KB” , chẳng hạn như KB5017271. (Phần sau lấy KB5017271 làm ví dụ.)

2. Mở trang web Danh mục Microsoft Update . Nhập số KB vào thanh tìm kiếm rồi nhấp vào Search ①.

2. Trong kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào Tải xuống tương ứng với phiên bản và kiến trúc hệ thống của bạn ②.

3. Nhấp vào liên kết để tải xuống gói độc lập ③ .

4 . Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, nhấp đúp vào gói độc lập để bắt đầu quá trình cài đặt ④ . Nếu quá trình cài đặt không thành công, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Quay lại mục lục

Sử dụng công cụ Trình kiểm tra tập tin hệ thống để sửa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng

1 . Nhập và tìm kiếm [Command Prompt] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Run as administrator]②.

2. Trong cửa sổ Command Prompt , gõ [DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth] và ấn Enter trên bàn phìm ③ .

3 . Khi thao tác lệnh đã chạy thành công và có thông báo xác nhận “The restore operation completed successfully”, vui lòng nhập [sfc /scannow] và nhấn Enter trên bàn phím ④.  

4. Đợi cho đến khi xác minh quét sfc hoàn tất 100%, sau đó đóng Dấu nhắc Command prompt và thử chạy lại Windows Update. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

Quay lại mục lục

 

Khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục

Nếu sự cố Windows Update xảy ra gần đây và nếu bạn đã từng tạo điểm khôi phục hoặc có khôi phục hệ thống tự động tồn tại, hãy thử khôi phục máy tính về điểm trước khi sự cố bắt đầu để giải quyết sự cố. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách sử dụng điểm khôi phục để khôi phục hệ thống.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

Quay lại mục lục

Reset Hệ Thống 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi hoàn tất tất cả các bước khắc phục sự cố. Vui lòng sao lưu các tập tin cá nhân của bạn, sau đó đặt lại PC để trở về cấu hình ban đầu. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Cách đặt lại hệ thống và xóa tất cả các tập tin cá nhân của tôi

Cách đặt lại hệ thống và giữ các tập tin cá nhân của tôi

Quay lại mục lục

 

Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết với giải pháp và thông tin trên, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của ASUS để biết thêm thông tin.

 

Hệ điều hành Windows 10

Mục lục :

Cập nhật và xác nhận BIOS/trình điều khiển với phiên bản mới nhất trên PC của bạn

Cập nhật phần mềm thường giúp ổn định và tối ưu hóa hệ thống, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất trên PC của mình. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về :

Cách cập nhật phiên bản BIOS trong hệ thống Windows

Cách dùng EZ Flash cập nhật phiên bản BIOS

(Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo Giới thiệu Bo mạch chủ ASUS EZ Flash 3.)

Để thực hiện cập nhật trình điều khiển, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về :

Cách cập nhật trình điều khiển thông qua Cập nhật hệ thống trong MyASUS

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã cập nhật BIOS và trình điều khiển cho đến ngày đó, vui lòng tiếp tục đến chương tiếp theo để khắc phục sự cố.

Quay lại mục lục

Sử dụng công cụ Khắc phục sự cố trong Windows

1. Nhấp [Start menu], sau đó nhấp [Settings].  

2. Chọn [Update & Security].  

3. Chọn vào [Troubleshoot]④ , và chọn [Run the troubleshooter], nhấp [Windows Update]⑤ và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

Quay lại mục lục

Nhận phiên bản Windows 10 mới nhất thông qua Windows 10 Update Assistant

Trợ lý Cập nhật có thể giúp bạn cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

1. Truy cập trang web chính thức của Microsoft để tải công cụ Hỗ trợ cập nhật xuống . Nhấp vào [Update now]]① để bắt đầu tải công cụ Windows 10 Update Assistant xuống  .  
Lưu ý : Hình ảnh sau đây là phiên bản hiện tại và chỉ để tham khảo, vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất mà Microsoft cung cấp.

 

2.

After the download process is completed, double-click your downloaded tool.  

3.

If the User Account Control notification is appeared, please select [Yes].  

4 .

Windows 10 Update Assistant will show the current version on your computer, and what the latest version is. Select [Update Now]④ to start the update process.  

5.

Update Assistant will check whether your computer’s hardware devices are compatible with the latest version of Windows 10. After confirming your computer is compatible, please select [Next]⑤ to start to download the latest version of Windows 10.  

6 .

Update Assistant is downloading the latest version of Windows 10.  

7.

After the downloading process is completed, please click [Restart now]⑥ to start to install the latest version of Windows 10. If the installation is failure, please continue to the next troubleshooting.  
Note: It will take some time to update Windows, so please make sure that the AC adapter is connected during the updating process. Also, please do not force to shut down to prevent any issue.  

Quay lại mục lục

Cài đặt thủ công gói cập nhật Windows độc lập

1. Vui lòng ghi lại tên của phiên bản cập nhật. Nói chung, phiên bản cập nhật sử dụng tên “KB” , chẳng hạn như KB5017271. (Phần sau lấy KB5017271 làm ví dụ.)

2. Mở trang web Danh mục Microsoft Update . Nhập số KB vào thanh tìm kiếm rồi nhấp vào Search ①.

3. Trong kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào Tải xuống tương ứng với phiên bản và kiến trúc hệ thống của bạn ②.

4 .  Nhấp vào liên kết để tải xuống gói độc lập ③ .

5. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, nhấp đúp vào gói độc lập để bắt đầu quá trình cài đặt ④ . Nếu quá trình cài đặt không thành công, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

Quay lại mục lục

Sử dụng công cụ Trình kiểm tra tập tin hệ thống để sửa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng

1. Nhập và tìm kiếm [Command Prompt] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Run as administrator]②.

 

2. Trong cửa sổ Command Prompt , gõ [DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth] và ấn Enter trên bàn phìm ③ 

3. Khi thao tác lệnh đã chạy thành công và có thông báo xác nhận “The restore operation completed successfully”, vui lòng nhập [sfc /scannow] và nhấn Enter trên bàn phím ④.

4 . Đợi cho đến khi xác minh quét sfc hoàn tất 100% , sau đó đóng Dấu nhắc Command prompt và thử chạy lại Windows Update. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

Quay lại mục lục

Khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục

Nếu sự cố Windows Update xảy ra gần đây và nếu bạn đã từng tạo điểm khôi phục hoặc có khôi phục hệ thống tự động tồn tại, hãy thử khôi phục máy tính về điểm trước khi sự cố bắt đầu để giải quyết sự cố. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách sử dụng điểm khôi phục để khôi phục hệ thống.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

Quay lại mục lục

Reset Hệ Thống 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi hoàn tất tất cả các bước khắc phục sự cố. Vui lòng sao lưu các tập tin cá nhân của bạn, sau đó đặt lại PC để trở về cấu hình ban đầu. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Cách đặt lại hệ thống và xóa tất cả các tập tin cá nhân của tôi

Cách đặt lại hệ thống và giữ các tập tin cá nhân của tôi

Quay lại mục lục

 

Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết với giải pháp và thông tin trên, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của ASUS để biết thêm thông tin.