[Windows 11/10] Kết nối mạng không dây .

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Nhấp vào biểu tượng [Network] trên thanh tác vụ, sau đó chọn biểu tượng  để quản lý kết nối Wi-Fi.
  Biểu tượng xuất hiện tùy thuộc vào trạng thái kết nối hiện tại của bạn. (: Không có kết nối internet, : Truy cập Internet bằng mạng Wi-Fi,: Truy cập Internet bằng mạng Ethernet)
 2. Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn, sau đó chọn [Connect]. Nếu bạn chọn Connect automatically,, máy tính của bạn sẽ tự động kết nối với máy tính khi máy tính của bạn nằm trong vùng phủ sóng Wi-Fi này.

  Nếu bạn thấy rằng Wi-Fi được hiển thị là đã tắt, vui lòng nhấp vào công tắc ở góc trên bên phải để bật Wi-Fi.
 3. Gõ network password, sau đó chọn [Next].
 4. Sau khi kết nối thành công, mạng Wi-Fi sẽ hiển thị thành Connected và biểu tượng mạng chuyển thành  .

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Chọn biểu tượng [Network] trên taskbar.
 2. Biểu tượng xuất hiện tùy thuộc vào trạng thái kết nối hiện tại của bạn . (: Không có internet kết nối ;: Truy cập Internet thông qua mạng không dây ;: Truy cập Internet thông qua mạng cụt bộ )

  Nếu bạn không thấy một trong các biểu tượng mạng được hiển thị trong hình trên, vui lòng chọn Up arrow xem nó có hiển thị trong đó không .

  Nếu bạn thấy rằng Wi-Fi được hiển thị là đã tắt, hãy nhấp vào thao tác nhanh bên dưới để bật Wi-Fi. (Trong khi hành động hiển thị màu xanh lam, nó có nghĩa là đang bật.) .
 3. Chọn mạng  không dây mà bạn muốn, sau đó chọn [Connect] ②. Nếu bạn chọn Kết nối tự động, máy tính của bạn sẽ tự động kết nối với máy tính khi máy tính của bạn nằm trong vùng phủ sóng mạng không dây này.
 4. Mật mã mạng đó , sau đó chọn [Next].
 5. Sau khi kết nối thành công, mạng không dây sẽ hiển thị thành Đã kết nối và biểu tượng mạng chuyển thành .