[Windows 11/10] Kết nối với mạng có dây (mạng Ethernet)

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng [Network]  trên thanh tác vụ, sau đó chọn  [Network and Internet settings].
  Biểu tượng xuất hiện tùy thuộc vào trạng thái kết nối hiện tại của bạn. (:: Không có kết nối internet,: Truy cập Internet bằng mạng Wi-Fi,: Truy cập Internet bằng mạng Ethernet)
 2. Chọn [Dial-up].
 3. Chọn [Set up a new connection].
 4. Chọn [Connect to the Internet], sau đó chọn [Next].
 5. Chọn [Broadband (PPPoE) ].
 6. Nhập tên và mật khẩu mà nhà cung cấp dịch vụ internet cung cấp cho bạn(ISP), sau đó chọn [Connect].
 7. Sau khi kết nối thành công, Cài đặt mạng và Internet sẽ hiển thị mạng có dây bạn đã thiết lập và biểu tượng mạng chuyển thành .

 

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Nhấp phải lên biểu tượng [Network] trên thanh taskbar , sau đó chọn [Open Network & Internet settings].
  Biểu tượng thay đổi tùy theo trạng thái kết nối : Không có kết nối internet;: Kết nối Internet bằng mạng Wi-Fi;: Kết nối Internet bằng mạng dây)

  Nếu bạn không thấy một trong các biểu tượng mạng ở trên, vui lòng nhấp vào mũi tên lên để thấy.
 2. Chọn [Network and Sharing Center].
 3. Chọn [Set up a new connection or network].
 4. Chọn [Connect to the Internet], sau đó chọn [Next].
 5. Chọn [Broadband (PPPoE) ].
 6. Gõ tên và mật khẩu do nhà mạng cung cấp , sau đó chọn [Connect].
 7. Sau khi kết nối thành công, Network and Sharing Center sẽ hiển thị mạng có dây mà bạn đã thiết lập và biểu tượng mạng chuyển thành .