[Wireless Router] Làm thế nào để sử dụng QIS (Quick Internet Setup) để cài đặt bộ định tuyến? (Web GUI)

Để cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết video Youtube ASUS bên dưới để biết thêm về Cách thiết lập kết nối Internet?

https://www.youtube.com/watch?v=Z7dXk3r4xJI 

 

Bạn có thể thiết lập bộ định tuyến không dây của mình bằng dây hoặc không dây.

Bài viết này mô tả cách kết nối với bộ định tuyến ASUS bằng trình duyệt (Web GUI).

      A1: Thiết bị kết nối không dây với bộ định tuyến, vui lòng tham khảo tại đây.
      A2: Thiết bị có dây kết nối với bộ định tuyến, vui lòng tham khảo tại đây.

Nếu bạn muốn thiết lập bộ định tuyến thông qua Ứng dụng Bộ định tuyến ASUS, vui lòng tham khảo [Wireless Router] Cách thiết lập bộ định tuyến Wi-Fi ASUS qua Ứng dụng Router ASUS? (QIS, Thiết lập Internet Nhanh chóng)

A1: Thiết bị kết nối không dây với router.

Vui lòng tham khảo hình sau để kiểm tra xem tất cả các thiết bị (Modem và bộ định tuyến) có được kết nối qua cáp RJ-45 hay không.

  Lưu ý: Các kiểu máy khác nhau có thông số kỹ thuật khác nhau, vui lòng tham khảo Trung tâm tải xuống của ASUS để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm để kiểm tra thông số kỹ thuật.

 • Kết nối cáp RJ45 với cổng WAN của bộ định tuyến.
 • Cắm bộ chuyển đổi AC của bộ định tuyến không dây của bạn vào cổng DC-IN và cắm vào ổ cắm điện

 • Sau khi kết nối với nguồn điện, hãy nhớ nhấn nút Nguồn để bật bộ định tuyến.

 • Kết nối với tên mạng mặc định của Router(SSID): ASUS_XX

          Tên mạng mặc định (SSID) được in trên nhãn phía dưới router. 

           Chú ý: Vị trí nhãn dán khác nhau tùy theo model.

          Ví dụ 1: 2.4G WiFi Name(SSID): ASUS , 5G WiFi Name(SSID): ASUS_5G. Bạn có thể tìm thấy nó trên nhãn ở mặt sau của bộ định tuyến.

            

                     Ví dụ 2: WiFi Name (SSID): ASUS_XX, XX đề cập đến hai chữ số cuối cùng của địa chỉ MAC 2.4GHz. Bạn có thể tìm thấy nó trên nhãn ở mặt sau của bộ định tuyến.

    

Chuyển trực tiếp để vào trang cài đặt Bộ định tuyến (Web GUI)

 

 

A2: Thiết bị kết nối có dây với router

     Vui lòng tham khảo hình sau để kiểm tra xem tất cả các thiết bị (Modem, bộ định tuyến và máy tính) có được kết nối qua cáp RJ-45 hay không.

 • Kết nối cáp RJ45 với cổng WAN của bộ định tuyến.
 • Kết nối cổng LAN và máy tính bằng cáp RJ45 khác.
 • Cắm bộ chuyển đổi AC của bộ định tuyến không dây của bạn vào cổng DC-IN và cắm vào ổ cắm điện.

          

 • Sau khi kết nối với nguồn điện, hãy nhớ nhấn nút Nguồn để bật bộ định tuyến.

          

 • Đảm bảo rằng đèn báo LED nguồn ở mặt trước của bộ định tuyến đang bật. Đèn báo LED WiFi 2.4G / 5G nhấp nháy và nó cho biết rằng bộ định tuyến đã được bật.
  Ngoài ra, hai dây mạng mà bạn vừa kết nối với Cổng WAN và Cổng LAN sẽ có đèn LED sáng tương ứng. (Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng để xác nhận hướng dẫn đèn LED cho bộ định tuyến không dây)

          

 

Trang thiết lập router(Web GUI)

Bước 1. Kết nối máy tính của bạn với bộ định tuyến thông qua kết nối có dây hoặc WiFi và nhập IP LAN của bộ định tuyến hoặc URL bộ định tuyến https://www.asusrouter.com vào GUI WEB.

        

Lưu ý: Vui lòng tham khảo Cách vào trang cài đặt bộ định tuyến (GUI Web) để tìm hiểu thêm.

 

Bước 2. Khi bạn đăng nhập vào GUI Web lần đầu tiên, bạn sẽ tự động được chuyển đến trang Thiết lập Internet Nhanh (QIS).

             Nhấp vào [Create A New Network

   Nếu bạn muốn tải lên tệp cấu hình bộ định tuyến đã lưu, vui lòng nhấp vào đây.

         

 

Bước 3. Loại kết nối Internet sẽ tự động được phát hiện. Bạn cũng có thể chọn "Cài đặt thủ công" để bỏ qua quá trình phát hiện tự động.

            

 

Bước 4. Thực hiện theo các kết quả phát hiện tự động như sau:

             Có ba loại kết nối

            (1). Automatic IP(DHCP)

            (2). PPPoE

            (3). Static IP

(1).Automatic IP: Không có thông tin cần thiết để điền vào đây, chuyển trực tiếp đến Bước 8

 

(2). PPPoE : Nhập Tài khoản và Mật khẩu PPPoE do Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn cung cấp.

Ví dụ: (Khác nhau đối với các quốc gia / khu vực)

Quốc gia: Đài Loan

Loại kết nối WAN: PPPoE

Tên người dùng: 87875692@hinet.net

Mật khẩu: xxxxxxx

Lưu ý: Bạn cần xác nhận thông tin liên quan ở trên với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn

Và sau đó đi đến Bước 8.

 

 

(3). Static IP : Vui lòng nhập các thông tin sau.

Vui lòng xác nhận với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn để biết thông tin sau.

 • Địa chỉ IP
 • Mặt nạ mạng con
 • Gateway mặc định
 • Máy chủ DNS

Điền thông tin cần thiết và sau đó đi đến Bước 8

 

Bước 8.  Gán tên duy nhất cho mạng không dây (SSID) của bạn và mật khẩu cho mạng đó. Nhấp vào Apply để hoàn tất thiết lập.

    Nếu bạn muốn thiết lập riêng 2,4GHz và 5GHz, hãy đánh dấu vào hộp kiểm để thiết lập từng băng tần.

    Lưu ý: Vui lòng nhập ít nhất 8 ký tự cho mật khẩu và sử dụng kết hợp các chữ cái và số tiếng Anh cho mật khẩu.

 

 

Bước 9. Thiết lập tên người dùng và mật khẩu đăng nhập cho bộ định tuyến của bạn và nhấp vào "Next"

Tên đăng nhập và mật khẩu là bắt buộc mỗi khi bạn truy cập vào trang cấu hình bộ định tuyến. Nếu bạn quên tên đăng nhập và mật khẩu, bạn có thể phải đặt lại bộ định tuyến về cài đặt mặc định và thiết lập lại từ đầu để đặt lại tên đăng nhập và mật khẩu.

 

Bước 10. Bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý bộ định tuyến sau khi hoàn tất quá trình QIS.

Từ phần "Trạng thái Internet", bạn có thể thấy bộ định tuyến của mình đã được Kết nối Internet thành công.

 

 

Bước 11. Bây giờ thiết bị của bạn có thể trực tuyến khi kết nối với bộ định tuyến ASUS.

 

FAQ

1. Tôi nên làm gì nếu không biết loại kết nối Internet để thiết lập bộ định tuyến? (PPPoE, IP tĩnh hoặc IP tự động)

Bạn nên yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) xác nhận loại kết nối Internet và thông tin cần thiết để thiết lập Internet.

 

2. Tôi có thể tìm Cài đặt Internet Nhanh (QIS wizard) trong Giao diện người dùng Web của bộ định tuyến Asus ở đâu?

Nếu bạn muốn thực thi lại QIS sau khi hoàn tất thiết lập QIS, bạn có thể tìm trình hướng dẫn QIS từ phía trên bên trái trong Web GUI  của bộ định tuyến. Để biết cách nhập Web GUI của bộ định tuyến, vui lòng tham khảo [Wireless]Làm thế nào để vào GUI của router? (ASUSWRT)

 

3. Tôi nên làm gì nếu quên tên và mật khẩu đăng nhập bộ định tuyến?

Vui lòng reset lại bộ định tuyến không dây của bạn về cài đặt mặc định và thiết lập lại bộ định tuyến từ đầu thông qua trình hướng dẫn QIS. Bạn sẽ có thể đặt lại tên đăng nhập và mật khẩu trong quá trình QIS.

Để biết cách reset lại bộ định tuyến, vui lòng tham khảo [Bộ định tuyến không dây] Làm cách nào để đặt lại bộ định tuyến về cài đặt mặc định ban đầu?

 

4. Tôi có thể gán cùng một SSID Wi-Fi và mật khẩu cho cả 2.4GHz và 5GHz không?

Có, bạn có thể gán cùng một SSID Wi-Fi và mật khẩu cho 2,4 GHz và 5 GHz. Tuy nhiên, bạn nên thiết lập SSID và mật khẩu WIFI riêng biệt để dễ quản lý và cho các thiết bị chọn băng tần Wi-Fi để kết nối.

Về cách thiết lập SSID và mật khẩu Wi-Fi, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp bên dưới. [Wireless] Làm cách nào để thay đổi mật khẩu không dây của tôi?

 

5.  Tôi nên làm gì nếu QIS vẫn không thể tự động phát hiện loại kết nối của tôi và bị kẹt trong trang này sau khi tôi kết nối cáp Ethernet với bộ định tuyến?

(1) Vui lòng chọn "Manual Setting" (Cài đặt thủ công)

          

 

(2) Trình hướng dẫn QIS sẽ hỏi liệu kết nối Internet của bạn có yêu cầu tên người dùng và mật khẩu hay không.

 • Nếu loại kết nối internet của bạn là PPPoE, hãy chọn [Yes] rồi chuyển sang Bước 4.
 • Nếu loại kết nối internet của bạn là IP tự động, không cần nhập bất kỳ thông tin nào và nó sẽ chuyển sang Bước 5.
 • Nếu loại kết nối internet của bạn là IP tĩnh, hãy chọn [No] như hình bên dưới.

           

       

(3) Sau đó chọn [IP tĩnh] và điền vào địa chỉ IP, mặt nạ mạng con, cổng mặc định và máy chủ DNS. Để biết chi tiết, bạn có thể tham khảo Bước 7

  Sau khi bạn điền các thông tin cần thiết, vui lòng lặp lại thực hiện từ bước 5 đến bước 7 để hoàn tất cài đặt Internet.

  Nếu bạn vẫn không thể hoàn tất cài đặt Internet, vui lòng xác nhận xem loại kết nối Internet, tên người dùng và mật khẩu cho Internet có chính xác hay không với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Hơn nữa, hãy kiểm tra xem thiết bị, như Modem, do ISP cung cấp có hoạt động bình thường hay không. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem cáp Ethernet có hoạt động bình thường và kết nối tốt hay không.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong bài viết: [Giải quyết sự cố] Không thể truy cập vào Internet thông qua router

 
6. Làm cách nào để tải lên tệp cấu hình bộ định tuyến trong QIS (Thiết lập Internet nhanh)?

  Đi tới bộ định tuyến ASUS QIS, nhấp vào [ Advanced Settings ] > [ upload ], sau khi chọn tệp cấu hình bộ định tuyến này để tải lên, nó sẽ hoàn tất khi bộ định tuyến khởi động lại.

  Để biết thêm thông tin về tệp cấu hình bộ định tuyến, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp [Bộ định tuyến không dây] Cách tải lên tệp cấu hình bộ định tuyến ASUS của tôi

 

 

 

 

Làm thế nào để lấy (Tiện ích / Firmware)?

Bạn có thể tải xuống trình điều khiển, phần mềm, frmware  và hướng dẫn sử dụng mới nhất trong Trung tâm Tải xuống ASUS.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Trung tâm Tải xuống ASUS, vui lòng tham khảo liên kết này.