[Windows 11/10] OneDrive

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 

Nội dung:

 • Bắt đầu với OneDrive
 • Kho lưu trữ cá nhân OneDrive
 • Đồng bộ hóa tệp với OneDrive
 • Mở OneDrive qua trình duyệt và chia sẻ tệp và thư mục

 

Bắt đầu với OneDrive

 1. Nhập và tìm kiếm [OneDrive] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]
 2. Khi sử dụng OneDrive lần đầu tiên, vui lòng nhập tài khoản Microsoft của bạn, rồi chọn [Sign in]. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, vui lòng chọn Create account.
 3. Vui lòng nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn, sau đó nhấp vào [Sign in].
 4. Thư mục OneDrive của bạn sẽ được tạo tại vị trí này và bạn cũng có thể chọn Change location để thay đổi vị trí thư mục, rồi chọn [Next]
 5. Nếu bạn cần thêm dung lượng lưu trữ OneDrive, bạn có thể chọn Go premium để mua gói phù hợp hoặc bạn có thể chọn Not now để sử dụng dung lượng hiện tại.
 6. Tiếp theo, có một số mẹo đơn giản để mô tả hoạt động OneDrive, vui lòng nhấp vào tiếp theo để tiếp tục.


 7. Sau khi cửa sổ dưới đây xuất hiện, bạn có thể bắt đầu sử dụng OneDrive. Bạn có thể đi tới thư mục bạn đã thiết lập để truy nhập OneDrive hoặc bấm vào lối tắt OneDrive ở bên trái.

Trở về đầu

 

Kho lưu trữ cá nhân OneDrive

Kho lưu trữ cá nhân trong OneDrive được bảo vệ bằng xác minh danh tính, bạn có thể truy cập các tệp Personal Vault bằng vân tay, khuôn mặt, mã SMS hoặc các phương pháp khác, vì vậy bạn có thể lưu trữ các tệp nhạy cảm nhất của mình trên đám mây mà không làm mất đi sự tiện lợi khi truy cập ở bất kỳ đâu.

 1. In OneDrive folder, select [Personal Vault].
 2. Khi sử dụng Personal Vault lần đầu tiên, vui lòng đọc thông tin sau của Personal Vault, sau đó nhấp vào  [Next]
 3. OneDrive cần sự cho phép của bạn để tiếp tục, vui lòng nhấp vào [Allow] để hoàn tất thiết lập.
 4. Microsoft cần xác minh danh tính của bạn, vui lòng xác nhận thông tin tài khoản của bạn và chọn phương pháp xác minh. Ví dụ: chọn văn bản hoặc Email.
 5. Nếu bạn đang sử dụng văn bản hoặc email, vui lòng nhập mã bạn nhận được, sau đó chọn [Verify]
 6. Sau khi xác minh thành công, bạn có thể bắt đầu sử dụng Personal Vault.
 7. Personal Vault tự động khóa khi bạn không chủ động sử dụng hoặc bạn cũng có thể khóa theo cách thủ công. Bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào của thư mục Personal Vault, chọn [OneDrive] và sau đó chọn [Lock Personal Vault]
 8. Bạn cũng có thể thiết lập thời gian chờ Personal Vault trước khi tự động khóa. Bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào của thư mục OneDrive, chọn [OneDrive] và sau đó chọn  [Settings]
 9. Chọn tab [Account]  trong cài đặt OneDrive, sau đó bạn có thể thiết lập thời gian khóa trong phần Personal Vault

Trở về đầu

 

Đồng bộ hóa tập tin với OneDrive

Với OneDrive, bạn có thể đồng bộ hóa tập tin giữa máy tính và đám mây, vì vậy bạn có thể truy cập tập tin của mình từ mọi nơi. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xóa một tập tin hoặc thư mục trong thư mục OneDrive của mình, thì tập tin hoặc thư mục đó sẽ được thêm, thay đổi hoặc xóa trên trang web OneDrive và ngược lại. Bạn có thể làm việc với các tập tin đã đồng bộ hóa của mình trực tiếp trong File Explorer và truy cập các tệp của bạn ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Bất cứ khi nào bạn trực tuyến, mọi thay đổi mà bạn hoặc những người khác thực hiện sẽ tự động đồng bộ hóa.

 1. Bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào của thư mục OneDrive, chọn [OneDrive] rồi chọn [Settings]
 2. Chọn tab [Account] trong cài đặt OneDrive, rồi chọn [Choose folders].
 3. Bạn có thể chọn các tệp hoặc thư mục bạn muốn đồng bộ, sau đó chọn [OK].

Trở về đầu

 

Mở OneDrive bằng trình duyệt và chia sẻ tập tin & thư mục

Bạn có thể mở OneDrive qua trình duyệt, sau đó truy cập các tập tin OneDrive của mình trên trang web hoặc chia sẻ tập tin với mọi người bằng liên kết được chia sẻ. Các tập tin và thư mục bạn lưu trữ trong OneDrive là riêng tư cho đến khi bạn quyết định chia sẻ chúng và bạn có thể xem tập tin OneDrive được chia sẻ với ai hoặc ngừng chia sẻ bất kỳ lúc nào.

 1. Vào trang web Microsoft OneDrive, sau đó chọn [Sign in].
 2. Nhập tài khoản Microsoft, sau đó nhấp [Next].
 3. Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft, và sau đó nhấp [Sign in].
 4. Sau khi đăng nhập, bạn có thể truy cập các tệp và thư mục OneDrive của mình trên trang web.
 5. Nếu bạn muốn chia sẻ tệp hoặc thư mục với mọi người, vui lòng chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ bằng cách chọn vòng tròn   ở góc trên của mục, rồi chọn [Share].
 6. Chọn [Anyone with the link can edit] để tùy chỉnh đường dẫn.
 7. Đặt các tùy chọn bạn muốn trên liên kết của bạn tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, rồi chọn [Apply].
 8. After the setup is completed, and you are back to the Share box, please select [Copy link]. Sau khi thiết lập xong và bạn quay lại  Share box, vui lòng chọn [Copy link].
 9. Bạn có thể dán liên kết vào thư email hoặc bất kỳ nơi nào khác mà bạn đang chia sẻ liên kết, sau đó người có quyền có thể truy cập tập tin hoặc thư mục của bạn.
 10. Nếu bạn muốn quản lý hoặc ngừng chia sẻ tập tin hoặc thư mục, vui lòng chọn [Shared] ở nội dung bên trái trong OneDrive, sau đó bạn có thể kiểm tra tất cả các tập tin hoặc thư mục được chia sẻ.
 11. Chọn tệp hoặc thư mục được chia sẻ mà bạn muốn quản lý bằng cách chọn vòng tròn  ở góc trên của mục, sau đó chọn [Details].
 12. Bạn có thể kiểm tra người có thể truy cập tập tin hoặc thư mục này trong phần Has access, sau đó chọn [Manage access].
 13. Nhấp vào biểu tượng  ở bên phải và chọn [Remove link] để dừng chia sẻ tệp hoặc thư mục được chia sẻ.

Trở về đầu

 

 

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

 • Bắt đầu với OneDrive
 • Kho lưu trữ cá nhân OneDrive
 • Đồng bộ hóa tệp với OneDrive
 • Mở OneDrive qua trình duyệt và chia sẻ tệp và thư mục

 

 

Bắt đầu với OneDrive

 

 1. Nhập và tìm kiếm [OneDrive] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Khi sử dụng OneDrive lần đầu tiên, vui lòng nhập tài khoản Microsoft account, rồi chọn [Sign in]. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, vui lòng chọn Create account..
 3. Vui lòng nhập mật khẩu của tài khoản Microsoft của bạn, sau đó nhấp vào [Sign in].
 4. Vui lòng đọc tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft, sau đó nhấp vào [Next] để tiếp tục.
 5. Bạn có thể chọn một trong hai cho dù gửi dữ liệu tùy chọn tới Microsoft, rồi nhấp vào [Accept]
 6. Thư mục OneDrive của bạn sẽ được tạo tại vị trí này và bạn cũng có thể chọn Change location(Thay đổi vị trí) để thay đổi vị trí thư mục, rồi chọn [Next].
 7. Nếu bạn cần thêm dung lượng lưu trữ OneDrive, bạn có thể chọn Go premium để mua gói phù hợp hoặc bạn có thể chọn Not now (Không phải bây giờ) để sử dụng cả dung lượng trống.
 8. Tiếp theo, có một số mẹo đơn giản để mô tả hoạt động OneDrive, vui lòng nhấp next để tiếp tục.


 9. Sau khi cửa sổ sau xuất hiện, bạn có thể bắt đầu sử dụng OneDrive. Bạn có thể đi tới thư mục bạn đã thiết lập để truy nhập OneDrive hoặc bấm vào lối tắt OneDrive ở bên trái.

 

Trở về đầu

 

OneDrive Personal Vault

Personal Vault trong OneDrive được bảo vệ bằng xác minh danh tính, bạn có thể truy cập các tệp Personal Vault bằng vân tay, khuôn mặt, mã SMS hoặc các phương pháp khác, vì vậy bạn có thể lưu trữ các tệp nhạy cảm nhất của mình trên đám mây mà không làm mất đi sự tiện lợi khi truy cập ở bất kỳ đâu.

 1. Trong thư mục OneDrive, chọn [Personal Vault].
 2. Khi sử dụng Personal Vault lần đầu tiên, vui lòng đọc thông tin sau của Personal Vault, sau đó nhấp vào [Next]
 3. OneDrive cần sự cho phép của bạn để tiếp tục, vui lòng nhấp vào [Allow] để hoàn tất thiết lập.
 4. Microsoft cần xác minh danh tính của bạn, vui lòng xác nhận thông tin tài khoản của bạn và chọn phương pháp xác minh. Ví dụ: chọn Email.
   
 5. If you are using text or email, please enter the code you receive, and then select [Verify]. Nếu bạn đang sử dụng văn bản hoặc email, vui lòng nhập mã bạn nhận được, sau đó chọn [[Verify]⑥.
 6. Sau khi xác minh thành công, bạn có thể bắt đầu sử dụng Personal Vault.
 7. Personal Vault tự động khóa khi bạn không sử dụng nó hoặc bạn cũng có thể khóa nó theo cách thủ công. Bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào của thư mục Personal Vault, rồi chọn [Lock Personal Vault] .
 8. Bạn cũng có thể thiết lập thời gian chờ Personal Vault trước khi tự động khóa. Bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào của thư mục OneDrive, rồi chọn [Settings].
 9. Chọn tab [Account] trong cài đặt OneDrive, rồi bạn có thể thiết lập thời gian khóa trong phần Personal Vault section.

 

Trở về đầu

 

Đồng bộ hóa tập tin với OneDrive

Với OneDrive, bạn có thể đồng bộ hóa tệp giữa máy tính và đám mây, vì vậy bạn có thể truy cập tệp của mình từ mọi nơi. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xóa một tệp hoặc thư mục trong thư mục OneDrive của mình, thì tệp hoặc thư mục đó sẽ được thêm, thay đổi hoặc xóa trên trang web OneDrive và ngược lại. Bạn có thể làm việc với các tệp đã đồng bộ hóa của mình trực tiếp trong File Explorer và truy cập các tệp của bạn ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Bất cứ khi nào bạn trực tuyến, mọi thay đổi mà bạn hoặc những người khác thực hiện sẽ tự động đồng bộ hóa.

 1. Bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào của thư mục OneDrive, sau đó chọn [Settings].
 2. Chọn tab [Account] trong cài đặt OneDrive, rồi chọn [Choose folders].
 3. Bạn có thể chọn các tệp hoặc thư mục bạn muốn đồng bộ , sau đó chọn [OK].

 

Trở về đầu

 

Mở OneDrive bằng trình duyệt và chia sẻ tập tin, thư mục

Bạn có thể mở OneDrive qua trình duyệt, sau đó truy cập các tệp OneDrive của mình trên trang web hoặc chia sẻ tệp với mọi người bằng liên kết được chia sẻ. Các tệp và thư mục bạn lưu trữ trong OneDrive là riêng tư cho đến khi bạn quyết định chia sẻ chúng và bạn có thể xem tệp OneDrive được chia sẻ với ai hoặc ngừng chia sẻ bất kỳ lúc nào.

 1. Vào Microsoft OneDrive website, sau đó chọn [Sign in].
 2. Nhập Microsoft account, và nhấp [Next].
 3. Nhập mật khẩu của Microsoft account, sau đó nhấp [Sign in].
 4. Sau khi đăng nhập, bạn có thể truy cập các tệp và thư mục OneDrive của mình trên trang web.
 5. Nếu bạn muốn chia sẻ tệp hoặc thư mục với mọi người, vui lòng chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ bằng cách chọn vòng tròn  ở góc trên của mục, rồi chọn [Share]
 6. Chọn [Anyone with the link can edit] để tùy chỉnh các tùy chọn liên kết.
 7. Đặt các tùy chọn bạn muốn trên liên kết theo yêu cầu của bạn, sau đó chọn [Apply].
 8. Sau khi thiết lập hoàn tất và bạn quay lại hộp Share box, vui lòng chọn [Copy link].
 9. Bạn có thể dán liên kết vào thư email hoặc bất kỳ nơi nào khác mà bạn đang chia sẻ liên kết và khi đó người có quyền có thể truy cập tệp hoặc thư mục của bạn.
 10. Nếu bạn muốn quản lý hoặc ngừng chia sẻ tệp hoặc thư mục, vui lòng chọn [Shared] ở nội dung bên trái trong OneDrive, sau đó bạn có thể kiểm tra tất cả các tệp hoặc thư mục được chia sẻ.
 11. Chọn tệp hoặc thư mục được chia sẻ mà bạn muốn quản lý bằng cách chọn vòng tròn   ở góc trên của mục, sau đó chọn [Details].
 12. Bạn có thể kiểm tra người có thể truy cập tệp hoặc thư mục này trong phần Has access, sau đó chọn [Manage access].
 13. Nhấp vào biểu tượng  ở bên phải và chọn [Remove link]để dừng chia sẻ tệp hoặc thư mục được chia sẻ

 

Trở về đầu