[Draadloze router] Gastnetwerk instellen (WebGUI/App)

Wat is gastnetwerk?

Wanneer u met succes een draadloze router hebt ingesteld en verbinding hebt gemaakt met internet, en de draadloze verbinding (Wi-Fi) wilt delen met uw familie en vrienden, kunt u een onafhankelijke draadloze netwerkomgeving creëren via het gastnetwerk.

Bijvoorbeeld: geef gasten een andere Wi-Fi-naam en wachtwoord dan uw oorspronkelijke Wi-Fi, om te voorkomen dat gasten door gedeelde gegevens op uw netwerk bladeren en om de veiligheid van uw netwerkverbinding te vergroten.

 

 

Bereiden

1. Installeer eerst de ASUS-router-app op uw smartphone. Zorg ervoor dat de versie van uw ASUS Router-app up-to-date is.

    Raadpleeg de volgende veelgestelde vragen voor informatie over het installeren van de ASUS-router-app

[Wireless Router] Hoe stel ik een ASUS Wi-Fi-router in via de ASUS Router-app? (QIS, snelle internetconfiguratie)

[Draadloze router]Hoe beheer ik meerdere ASUS-routers via de ASUS-router-app?

2. Werk de firmware van uw router bij naar de nieuwste versie. Raadpleeg de volgende veelgestelde vragen voor instructies over het bijwerken van de firmware

[Draadloze router] Hoe kan ik de firmware van uw router bijwerken naar de nieuwste versie via de ASUS Router-app?

[Wireless Router] Hoe update ik de firmware van mijn router naar de laatste versie? (WebGUI)

3. Raadpleeg de volgende veelgestelde vragen voor informatie over het instellen van gastnetwerksynchronisatie met AiMesh-knooppunten

[Draadloze router] Gastnetwerkfuncties instellen om te synchroniseren met AiMesh Node

 

U kunt deze functie instellen via de ASUS Router-app of ASUS Router WebGUI (pagina met webinstellingen).

A. ASUS Router-app

B. ASUS Router WebGUI (pagina met webinstellingen)

B-1. Zet snel een gastnetwerk op

B-2 gastnetwerk functiebeschrijving

C. Veelgestelde vragen

 

 

 

 

A. ASUS Router-app

Volg deze stappen om snel een gastnetwerk op te zetten.

1. Open de ASUS Router-app.

 

2. Tik op [ Instellingen ] > [Wifi] > [Draadloze instellingen] > [ Gasten Netwerk ].

3. Tik op [+] om de band te selecteren van het gastnetwerk dat u wilt maken. [Draadloze router] Wat is het verschil tussen 2,4 GHz en 5 GHz

    Opmerking: ASUS draadloze routers hebben verschillende functies, afhankelijk van het model. Controleer de ASUS-productspecificaties om te bevestigen dat uw router banden ondersteunt.

4. Na het selecteren van de band worden de wifi-netwerknaam en het wachtwoord automatisch gegenereerd.

WiFi-naam, wachtwoord, verbindingstijd (Toegang toestaan voor) en [Gastnetwerk op AiMesh] kunnen worden aangepast aan uw behoeften.

En tik op [ OK ] om de instellingen op te slaan.

 

Raadpleeg de volgende veelgestelde vragen voor informatie over hoe u met uw apparaat verbinding kunt maken met een draadloos Wi-Fi-netwerk

[Windows 11/10] Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk

[ZenFone] Verbinding maken met Wi-Fi-netwerk

 

 

 

 

B. ASUS Router WebGUI

   B-1 Volg deze stappen om snel een gastnetwerk op te zetten.

1. Verbind uw computer met de router via een bekabelde of WiFi-verbinding en voer uw router LAN IP of router-URL https://www.asusrouter.com in de WEB GUI in.

 

    Opmerking: raadpleeg Hoe toegang te krijgen tot de instellingenpagina van de router (Web GUI)< /a> voor meer informatie. 

2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw router in om in te loggen.

    

    Opmerking: als u de gebruikersnaam en/of het wachtwoord bent vergeten, herstelt u de router naar de standaard fabrieksinstellingen en -status.      
              Raadpleeg [Wireless Router] Hoe de router terugzetten naar de fabrieksinstellingen?  voor het herstellen van de router naar de standaardstatus.

3. Klik op Gastnetwerk

 

4. Selecteer de band van het gastnetwerk dat u wilt maken. [Draadloze router] Wat is het verschil tussen 2,4 GHz en 5 GHz

    De instelling van de 2,4 GHz-band staat hieronder als voorbeeld:

     Opmerking: ASUS draadloze routers hebben verschillende functies, afhankelijk van het model. Controleer de ASUS-productspecificaties om te bevestigen dat uw router banden ondersteunt.

 

5. Na het selecteren van de band worden de WiFi-netwerknaam en het wachtwoord automatisch gegenereerd. Klik op [Toepassen] om de instellingen op te slaan.

              

    Voltooid.

              

 

 

   B-2 gastnetwerk functiebeschrijving (wijzigen, uitschakelen): < strong>Klik op het rode vak om de instellingen te wijzigen.

      Opmerking: wanneer de wijziging is voltooid, klikt u op "Toepassen" om uw instellingen op te slaan.

     

     

      1. SSID verbergen:

Selecteer [Ja] om de WiFi-naam te verbergen.

          Als deze functie is ingeschakeld, moet u de WiFi-naam handmatig instellen op het draadloze apparaat (zoals een mobiele telefoon).

 

      2. Netwerknaam (SSID):

De netwerknaam (SSID) is een unieke naam die het draadloze netwerk identificeert. Wijs een unieke naam van maximaal 32 tekens toe aan uw SSID (Service Set Identifier) om uw draadloze netwerk te identificeren via uw toegewezen SSID.

 

      3. Verificatiemethode en wifi-wachtwoord

  3-1 [Authenticatiemethode]: Het wordt aanbevolen om WPA2-Personal te kiezen voor een betere beveiliging.

               Gebruik Open System om verbinding te maken met het draadloze netwerk zonder het wachtwoord van het draadloze netwerk in te voeren, maar deze optie is minder veilig.

              Controleer de ASUS-productspecificaties om te bevestigen dat de Wi-Fi-encryptie wordt ondersteund door uw router .

            

        3-2 [WPA Pre-Shared Key]: Wijzig hier het Wi-Fi-wachtwoord.

             

      4. Toegangstijd:

De tijd dat gasten toegang hebben tot internet. Stel de toegangstijd in of selecteer "Onbeperkte toegang".

          4-1. Als u bijvoorbeeld een dag instelt en vervolgens op [Toepassen] klikt om uw instellingen op te slaan.

              

         4-2. Hier wordt de resterende tijd weergegeven. Nadat de tijd om is, wordt het gastnetwerk automatisch afgesloten.

              

      5. Bandbreedtebegrenzer:(deze functie werkt alleen in draadloze routermodus)

           Selecteer [Ja], stel de snelheidslimieten (megabits per seconde) in voor uw downloadbandbreedte en uploadbandbreedte.

       Voordat u de upload-/downloadbandbreedte instelt, is het raadzaam om uw maximale upload- en downloadbandbreedte bij uw internetprovider (ISP) te bevestigen.

          

      6. Toegang tot intranet:(deze functie werkt alleen in draadloze routermodus)

         De standaardinstelling is [Uit], het gastapparaat heeft geen toegang tot andere apparaten of services die zijn verbonden met uw privénetwerk (zoals NAS, Mijn netwerklocaties, gedeelde computermappen, enz.).

        U kunt deze functie [inschakelen] selecteren als u gastapparaten toegang wilt geven tot deze apparaten en services die zijn verbonden met het privénetwerk.

           

      7. MAC-filter inschakelen:

     Draadloze MAC-filter biedt controle over pakketten die naar een opgegeven MAC-adres (Media Access Control) op uw draadloze netwerk worden verzonden.

       Selecteer in de vervolgkeuzelijst MAC-filter inschakelen de optie Uitschakelen of Accepteren of Weigeren

  [Uitschakelen]: MAC-filter uitschakelen.

  [Accepteren]: Selecteer Accepteren om apparaten in de MAC-filterlijst toegang te geven tot het draadloze netwerk.

  [Weigeren:] Selecteer Weigeren om te voorkomen dat apparaten in de MAC-filterlijst toegang krijgen tot het draadloze netwerk.

 

         De instelling Accepteren staat hieronder alsEen voorbeeld:

         7-1. Selecteer Accepteren en toon de onderstaande MAC-filterlijst.

        toets het MAC-adres van het draadloze apparaat in en klik vervolgens op om de instelling toe te voegen aan de MAC-filterlijst.

                Het formaat voor het MAC-adres is zes groepen van twee hexadecimale cijfers, gescheiden door dubbele punten (:), in volgorde van verzending. (bijv. xx:xx:xx:xx:xx:xx)

                     

         7-2. Klik op [Toepassen] om uw instellingen op te slaan.

                 Als u het MAC-adres in de MAC-filterlijst wilt verwijderen, klikt u op .

                 

      7. Uitschakelen:

         Als u het gastnetwerk wilt sluiten, klikt u op [ Uitschakelen ] om te voltooien.

            

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

1. Waarom heeft een gastnetwerk geen optie voor toegangsintranet/bandbreedtebegrenzer in toegangspuntmodus (AP)?

    De gastnetwerk-Toegang tot intranet/Bandbreedtebegrenzer-optie bestaat niet wanneer de router in AP-modus staat.

    In de AP-modus worden alle IP-adressen verzonden vanaf de voorste router/modem boven de router, de router heeft geen enkele DHCP-functie in de AP-modus, dus hij kan het aangesloten apparaat niet beheren, de beheercontrole bevindt zich in de frontrouter/modem. 

    Raadpleeg de veelgestelde vragen [Draadloze router] Introductie van de bedrijfsmodus

 

2. Waarom kan ik geen gastnetwerk instellen onder het AiMesh-knooppunt?

    Gastnetwerkuitzending momenteel alleen vanaf de AiMesh-router, het is niet beschikbaar in het AiMesh-knooppunt. Er is geen gastnetwerkoptie van de AiMesh-node(s).

    Raadpleeg de veelgestelde vragen [Wireless Router] Gast instellen voor het instellen van gastnetwerksynchronisatie met AiMesh-knooppunten Netwerkfuncties om te synchroniseren met AiMesh Node

 

3. Waarom kan het gastnetwerk niet synchroniseren en werken in het AiMesh-knooppunt?

    Alle routerinstellingen kunnen alleen worden gedaan onder de AiMesh-router, niet vanaf AiMesh-nodes. Gast WiFi op alle Mesh-knooppunten (alle knooppunten moeten upgraden naar 3.0.0.4.386 firmware)       
    Raadpleeg de veelgestelde vragen [Wireless Router] Hoe gastnetwerkfuncties instellen om te synchroniseren met AiMesh Node

 

4. Waarom kan het apparaat geen verbinding maken met internet nadat het de wifi-naam en het wachtwoord heeft ontvangen?

    Zorg ervoor dat uw apparaat (telefoon/laptop) zich binnen het signaalbereik van de draadloze router bevindt. Als het zich buiten het bereik van het Wi-Fi-signaal bevindt, kan het geen verbinding maken met internet.

     Raadpleeg de volgende veelgestelde vragen:

[ASUS Wireless Router] De ontvangst van draadloze (WiFi) signalen verbeteren (draadloze interferentie verminderen)

[Draadloze router] Wat is het verschil tussen 2,4 GHz en 5 GHz

 

5. Hoe schakel ik wifi uit voor een gastnetwerk met de ASUS Router-app?

    Open de ASUS Router-app, tik op [ Instellingen ] > [Wifi] > [Draadloze instellingen] > [ Gastnetwerk ] > WiFi-naam > schakel [ Guest Network ] uit en tik op [ OK] om de instellingen op te slaan.

 

6. Hoe de wifi-naam en het wachtwoord van het gastnetwerk wijzigen met de ASUS Router-app?

    Open de ASUS Router-app, tik op [ Instellingen ] > [Wifi] > [Draadloze instellingen] > [ Gastnetwerk ] > Tik op WiFi-netwerknaam en/of wachtwoord om het te wijzigen. En tik op [OK] om de instellingen op te slaan.

 

 

7. Er zijn voor elke band drie gastnetwerken beschikbaar. Is er enige prioriteit tussen deze drie sets?

    Er is geen prioriteit in gastnetwerken. Houd er echter rekening mee dat:

    1. Alleen de eerste set kan synchroniseren met het AiMesh-systeem.
    2. De derde set is de standaardinstelling van Alexa.
    

 

 

 

 

Hoe kom ik aan de (hulpprogramma/firmware)?

U kunt de nieuwste stuurprogramma's, software, firmware en gebruikershandleidingen downloaden in het ASUS Download Center .

Raadpleeg deze link voor meer informatie over het ASUS Download Center.