Společnost ASUS přichází s unikátní základní myšlenkou, které spojuje naši globální pracovní sílu a pomáhá všem zaměstnancům společnosti ASUS vynikat v jejich profesním i osobním životě. Vytváří společný jazyk, který spojuje naši mezinárodní a různorodou pracovní sílu více než 16 000 zaměstnanců, a to v 58 globálních kancelářích. Tuto základnu nazýváme ASUS DNA. V rámci ASUS DNA existují čtyři pilíře, které jsou základem úspěchu jednotlivců i organizace. V kombinaci pomáhají udržet naši globální organizaci zaměřenou na její primární cíl stát se nejobdivovanějším vedoucím podnikem nové digitální éry na světě.
Nejobdivovanější vedoucí podnik nové digitální éry na světě
Zaostřeno na základní principy a výsledky
Lean Thinking (Přímočaré myšlení)
Inovace & vzhled
Pokora / Čestnost / Pracovitost / Hbitost / Odvaha
Zaostřeno na základní principy a výsledky
Pro zajištění holistického přístupu k designu a inovacím ASUS vybízí každého zaměstnance, aby každý projekt sledoval ze všech možných úhlů, což v konečném důsledku vede k neuvěřitelné kvalitě a uživatelsky přívětivé funkčnosti.
Lean Thinking (Přímočaré myšlení)
V neustálém úsilí o zvýšení efektivity v různých fázích návrhu, vývoje a výroby podporuje společnost ASUS otevřenou komunikaci napříč všemi úrovněmi organizace. Rovněž jsme zahrnuli zásady Lean Six Sigma, které pomáhají vytvářet efektivitu a šetří zdroje, což vede k nižším nákladům.
Inovace & vzhled
ASUS, stejně jako umělec hledající dokonalost, se snaží vytvořit řešení, která jsou krásná i praktická. Tato důkladná pozornost věnovaná detailům spolu s přístupem zaměřeným na zákazníka nám umožňuje plnit náš závazek poskytovat našim uživatelům neuvěřitelné zážitky za každých okolností.