[Chromebook] Řešení potíží – Problémy se zvukem na Chromebooku (reproduktor/mikrofon)

Tento postup pro řešení potíží vám pomůže v případě, že se na svém Chromebooku setkáte s problémy s reproduktory nebo mikrofonem. Tyto problémy mohou spočívat například v nečistém zvuku, nefunkčních reproduktorech nebo nesprávně fungujícím mikrofonu.

 

Než se pustíte do řešení potíží, pak se v případě používání externích reproduktorů, mikrofonu nebo sluchátek ujistěte, že je máte správně připojeny.

Poznámka: Způsob zapojení se může u jednotlivých moedlů lišit. Podrobné pokyny najdete v uživatelském manuálu.

 

Obsah: 

 

Nesprávná funkce reproduktorů

Zkontrolujte nastavení hlasitosti reproduktorů nebo sluchátek

Ujistěte se, že máte na svém Chromebooku správně nastavenou hlasitost.

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud bude ikona hlasitosti zobrazena šedě, znamená to, že je zvuk ztišený. Abyste zrušili ztišení zvuku, klikněte na ikonu hlasitosti ještě jednou.      
 2. Přemístěte posuvník hlasitosti do požadované úrovně směrem doleva či doprava.      
       
  Výstupní hlasitost můžete případně upravit také pomocí kláves v horním řádku na své klávesnici (klávesové zkratky). Hlasitost zvýšíte stiskem tlačítka a stiskem tlačítka ji naopak snížíte.      

 

Ověřte zvukové výstupní zařízení

Pokud používáte externí reproduktory nebo sluchátka, zkuste externí zařízení zapojit znovu a ujistěte se, že jsou správně zapojena ke zvukovému jacku vašeho Chromebooku. Zkontrolujte nastavení hlasitosti externích zařízení a ujistěte se, že nejsou nastavena na minimum nebo nejsou ztišena.

Poznámka: Pokud máte ještě jiné externí reproduktory nebo sluchátka, vyzkoušejte, zda problém není právě v použitém externím zařízení.

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky a klikněte na [Nastavení].      
 2. Klikněte na [Zařízení], pak vyberte [Zvuk].      
 3. Klikněte u Reproduktoru na rozevírací nabídku a vyberte správné výstupní zařízení.      

 

Poskytnutí přístupu ke „zvuku“ aplikacím

Aby mohly aplikace využívat zvukové funkce v operačním systému Chrome, musí k tomu mít příslušná oprávnění. Když bude aplikace poprvé potřebovat přístup k reproduktorům, systém vás může požádat o udělení potřebného oprávnění.

Pokud jste potřebné oprávnění neudělili, nebo pokud potřebujete dané nastavení upravit, můžete využít následující návod, který vše prezentuje na příkladu aplikace Google Meet.

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky a pak klikněte na [Nastavení].      
 2. Klikněte na [Aplikace] a pak vyberte [Spravovat aplikace].      
 3. Vyberte aplikaci, u níž chcete nastavení upravit.      
 4. Klikněte na [Další nastavení a oprávnění].      
 5. Vyhledejte nastavení oprávnění pro Zvuk a vyberte buď možnost Automaticky (výchozí) nebo Povolit.      
 6. Pokud ostatní aplikace mohou kameru používat normálně, zkuste odinstalovat aplikaci, v níž kamera nefunguje a pak aplikaci přeinstalujte.

 

Prohlížeč Chrome nebo některé karty bez zvuku

Při používání zvuku nebo videa na webu může vyrovnávací paměť prohlížeče způsobovat problémy. Zkuste vymazat vyrovnávací paměť prohlížeče a data o prohlížení, poté webovou stránku znovu načtěte a zvuk otestujte.

 1. Spusťte prohlížeč Google Chrome. Klikněte na ikonu [Přizpůsobit a ovládat Google Chrome]v pravém horním rohu prohlížeče, vyberte [Další nástroje] a pak klikněte na [Vymazat údaje o prohlížení].      
 2. V sekci „Časové období“ vyberte „Od počátku věků“. Zaškrtněte „Soubory cookie a jiná data webů“ i „Obrázky a soubory v mezipaměti“. Poté klikněte na [Vymazat data].      

Další řešení potíží se zvukem v prohlížeči Chrome

Pokud řešení uvedené výše na problém se zvukem nezabere, můžete ověřit nastavení následovně: 

 1. Spusťte prohlížeč Google Chrome. Klikněte na ikonu [Upravit a ovládat Google Chrome] v pravém horním rohu prohlížeče a pak klikněte na [Nastavení].      
 2. Klikněte na [Ochrana soukromí a zabezpečení] a pak vyberte [Nastavení webu].      
 3. Klikněte na [Další nastavení obsahu] a podívejte se na další možnosti.      
 4. V sekci „Další nastavení obsahu“ klikněte na [Zvuk].      
 5. Zaškrtněte pole [Weby mohou přehrávat zvuk].      

Pokud problém se zvukem přetrvává pouze na určitých kartách, klikněte na ikonu [Zobrazit informace o webu] na dané kartě a pak povolte oprávnění pro [Zvuk].

 

Další způsoby řešení potíží

Pokud vaše potíže se zvukem přetrvají i po vyzkoušení výše uvedených metod, zkuste následující postup:

 1. Restartujte svůj Chromebook. Vypněte Chromebook, pak počkejte několik sekund a znovu jej zapněte.        
  Poznámka: Abyste Chromebook restartovali, podržte [tlačítko napájení] , než se zařízení vypne, pak jej znovu zapněte.
 2. Aktualizujte OS Chrome. Ujistěte se, že na Chromebooku běží nejnovější verze operačního systému Chrome OS. Postup získání nejnovější aktualizace je popsán zde: Aktualizace operačního systému Chromebooku.
 3. Proveďte hardwarový reset svého Chromebooku. Využijte pokyny uvedené v tomto článku: Jak resetovat hardwarová nastavení Chromebooku.
 4. Pokud provedete výše uvedený postup pro řešení potíží, ale problém přesto přetrvá, zvažte provedení obnovy továrního nastavení Chromebooku nebo jeho kompletního resetu.        
  Obnovení továrního nastavení Chromebooku (Powerwash).
 5. Obnovení operačního systému Chromebooku.

 

Podrobnější pokyny najdete také na oficiálním webu nápovědy pro Google Chromebook:

https://support.google.com/chromebook/answer/6309225

 

Pokud váš problém zůstane nevyřešen, obraťte se na zákaznické servisní středisko ASUS, kde se vám dostane další pomoci.

 

 

Nesprávně fungující mikrofon

Pokud používáte zabudovaný mikrofon, ujistěte se, že není ničím blokovaný

Obvykle se mikrofon nachází vedle čočky kamery.

Poznámka: Přesná poloha mikrofonu se může lišit v závislosti na modelu. Konkrétní podrobnosti najdete v uživatelském manuálu.

 

Zkontrolujte nastavení vstupního zařízení a hlasitosti mikrofonu

Pokud používáte náhlavní soupravu, zkuste externí zařízení odpojit a znovu připojit. Ujistěte se, že je správně připojeno ke zvukovému jacku vašeho Chromebooku. Zkontrolujte nastavení hlasitosti externích zařízení a ujistěte se, že nejsou na minimu ani ztišená.

Poznámka: Pokud máte k dispozici jinou náhlavní soupravu, zapojte ji, abyste si ověřili, zda není problém právě v náhlavní soupravě.

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky, pak klikněte na [Nastavení].      
 2. Klikněte na [Zařízení] a vyberte možnost [Zvuk].
 3. Klikněte na rozevírací nabídku u mikrofonu a vyberte správné vstupní zařízení.
 4. Pokud bude ikona hlasitosti šedá, znamená to, že je mikrofon ztišený. Klikněte na ikonu hlasitosti ještě jednou a tím jeho ztišení zrušte.
 5. Upravte hlasitost vstupního zařízení posunutím posuvníku doleva nebo doprava na požadovanou úroveň.

 

Udělení přístupu aplikací k mikrofonu

Aby mohly aplikace využívat mikrofon v rámci operačního systému Chrome, musí získat příslušná oprávnění. Když bude aplikace poprvé potřebovat přístup k mikrofonu, požádá vás o udělení oprávnění k přístupu.

Pokud jste přístup neudělili, nebo pokud potřebujete nastavení upravit, můžete využít následující postup. Jako příklad si vezmeme aplikaci Google Meet.

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky, pak klikněte na [Nastavení].      
 2. Klikněte na [Aplikace] a pak vyberte [Správa aplikací].
 3. Vyberte aplikaci, u níž chcete upravit nastavení.
 4. Ověřte, že je nastavení oprávnění u [mikrofonu] v poloze Povoleno.
 5. Pokud mohou ostatní aplikace mikrofon používat bez problémů, zkuste problémovou aplikaci odinstalovat a pak ji zase nainstalovat.

 

Mikrofon nelze používat v prohlížeči Chrome nebo na některých kartách

Při pokusu používat mikrofon v prohlížeči může mezipaměť prohlížeče někdy způsobovat problémy. Zkuste vymazat vyrovnávací paměť prohlížeče a data o prohlížení, poté webovou stránku znovu načtěte a zvuk otestujte.

 1. Spusťte prohlížeč Google Chrome. Klikněte na ikonu [Přizpůsobit a ovládat Google Chrome]v pravém horním rohu prohlížeče, vyberte [Další nástroje] a pak klikněte na [Vymazat údaje o prohlížení].      
 2. V sekci „Časové období“ vyberte „Od počátku věků“. Zaškrtněte „Soubory cookie a jiná data webů“ i „Obrázky a soubory v mezipaměti“. Poté klikněte na [Vymazat data].      

Další způsoby řešení potíží se zvukem v prohlížeči Chrome

Pokud problémy s mikrofonem pomocí výše uvedeného postupu nevyřešíte, můžete zkusit následující:

 1. Spusťte prohlížeč Google Chrome. Klikněte na ikonu [Upravit a ovládat Google Chrome] v pravém horním rohu prohlížeče a pak klikněte na [Nastavení].      
 2. Klikněte na [Ochrana soukromí a zabezpečení] a pak vyberte [Nastavení webu].
 3. V nastavení Oprávnění klikněte na [Mikrofon].
 4. Zaškrtněte možnost [Weby mohou žádat o použití mikrofonu].

Pokud se potíže se zvukem vyskytují pouze na určitých kartách, klikněte na ikonu [Zobrazit informace o webu] na dané kartě a pak povolte oprávnění pro používání [mikrofonu].

 

Další způsoby řešení potíží

Pokud potíže s mikrofonem přetrvají i po vyzkoušení výše uvedených metod, můžete zkusit následující postup:

 1. Restartujte svůj Chromebook. Vypněte Chromebook, pak počkejte několik sekund a znovu jej zapněte.        
  Poznámka: Abyste Chromebook restartovali, podržte [tlačítko napájení] , než se zařízení vypne, pak jej znovu zapněte.
 2. Aktualizujte OS Chrome. Ujistěte se, že na Chromebooku běží nejnovější verze operačního systému Chrome OS. Postup získání nejnovější aktualizace je popsán zde: Aktualizace operačního systému Chromebooku.
 3. Proveďte hardwarový reset svého Chromebooku. Využijte pokyny uvedené v tomto článku: Jak resetovat hardwarová nastavení Chromebooku.
 4. Pokud provedete výše uvedený postup pro řešení potíží, ale problém přesto přetrvá, zvažte provedení obnovy továrního nastavení Chromebooku nebo jeho kompletního resetu.        
  Obnovení továrního nastavení Chromebooku (Powerwash).
 5. Obnovení operačního systému Chromebooku.

 

Podrobnější pokyny najdete také na oficiálním webu nápovědy pro Google Chromebook:

https://support.google.com/chromebook/answer/6309225

 

Pokud váš problém zůstane nevyřešen, obraťte se na zákaznické servisní středisko ASUS, kde se vám dostane další pomoci.