[Chromebook] Řešení potíží – Potíže se snímačem otisků prstů na Chromebooku

Pokud máte problémy se snímačem otisků prstů na svém Chromebooku, například dochází k selháním rozpoznání vašeho otisku, nebo je odezva snímače pomalá, můžete využít následující postup.

Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte na svém Chromebooku správně nastaveno přihlašování pomocí otisku prstů. Podrobné informace o tom, jak to udělat, najdete v článku Jak nastavit rozpoznávání otisků prstů na Chromebooku.

Poznámka: Snímač otisků prstů se obvykle nachází poblíž klávesnice. Pokud si nejste jistí, využijte informace uvedené v uživatelské příručce.

 

Situace vyžadující zadání hesla

V některých případech se budete muset přihlásit heslem. Mezi takové situace patří: 

 • Restartování Chromebooku
 • Snímač otisků prstů nerozpozná váš otisk ani po několika pokusech
 • Při přepnutí na jiného uživatele na stejném zařízení
 • Uplynutí 48 hodin na osobním Chromebooku
 • Uplynutí 12 hodin na spravovaném Chromebooku

 

Čištění snímače otisků prstů

Potíže se snímačem pro rozpoznávání otisků prstů vám pomůže odstranit pravidelné čištění prachu nebo špíny ze snímače: 

Poznámka: I váš prst by měl být čistý a suchý. K lepšímu skenování může pomoci také přiložení boční části prstu.

 1. Nastříkejte alkohol na jemný čistý hadřík a jemně otřete snímač otisků prstů. Tím z něj odstraňte šmouhy nebo částečky. 
  Poznámka: Hadřík by měl být pouze mírně vlhký. Alkohol nestříkejte přímo na snímač ani na něm nezanechávejte příliš mnoho vlhkosti.
 2. Když necháte snímač otisků prstů uschnout na vzduchu, ujistěte se, že opět funguje správně.

 

Obnovení rozpoznávání otisků prstů

Pokud bude mít váš snímač otisků prstů i nadále potíže s rozpoznáním, můžete se pokusit uložené otisky prstů odstranit a pak je znovu nastavit.

 1. Klikněte na [hlavní panel]v pravém dolním rohu obrazovky, pak klikněte na [Nastavení].
 2. V Nastavení klikněte na [Zabezpečení a soukromí], pak vyberte možnost [Zamykací obrazovka a přihlašování].
 3. Abyste mohli konfigurovat zabezpečení a přihlášení, zadejte heslo k účtu Google a klikněte na [Potvrdit].
 4. V sekci Upravit otisky prstů klikněte na [Nastavit].
 5. Vyhledejte otisk prstu, který chcete odstranit, pak klikněte na ikonu [Odstranit] , která je vedle něj.
 6. Po odstranění dříve uloženého otisku prstů svůj otisk znovu přidejte.

 

Další způsoby řešení potíží

Pokud vaše potíže s rozpoznáním otisku prstu přetrvají i přes vyzkoušení výše uvedených metod, můžete zkusit následující kroky:

 1. Restartujte Chromebook. Vypněte Chromebook, počkejte několik sekund a znovu jej zapněte. 
  Poznámka: Abyste Chromebook restartovali, podržte [tlačítko napájení] , dokud se zařízení nevypne a pak jej znovu zapněte.
 2. Aktualizujte Chrome OS. Ujistěte se, že máte na Chromebooku nainstalovánu nejnovější verzi Chrome OS. Dostupné aktualizace najdete v tomto článku: Aktualizace operačního systému Chromebooku.
 3. Proveďte reset hardwaru na svém Chromebooku. Pokyny najdete v tomto článku: Jak obnovit hardwarové nastavení Chromebooku.
 4. Až dokončíte výše uvedený postup pro řešení potíží, zkuste svůh Chromebook resetovat nebo obnovit tovární nastavení. 
  Resetujte (Powerwash) svůj Chromebook do továrního nastavení.
 5. Obnovení operačního systému Chromebooku.

 

Podrobnější pokyny najdete také na oficiálním webu v nápovědě pro Google Chromebook:

https://support.google.com/chromebook/answer/10364313

 

Pokud tímto svůj problém nevyřešíte, obraťte se na zákaznické servisní středisko ASUS, kde vám poskytneme další pomoc.