Důležité informace

Záruční podmínky pro firemní notebooky

Poslední aktualizace : 2013/10/04

Na hardwarové produkty značky ASUS se vztahuje omezená záruka. Omezená záruka se nevztahuje na žádné softwarové aplikace ani programy; ani na produkty nebo periferní zařízení jiných značek než Asus.

Společnost Asus zaručuje, že zakoupený notebook Asus nebude při běžném používání během záruční doby vykazovat žádnou vadu materiálu ani vadu zpracování. Záruční doba začíná plynout od data pořízení produktu. Stvrzenka s datem nákupu je vaším dokladem potvrzujícím datum pořízení. Naše servisní centrum nebo autorizovaný servisní partner vás mohou požádat, abyste předložili doklad o koupi kvůli čerpání záručních služeb. Pokud bude váš produkt během záruční doby vyžadovat opravu, na základě záruky na hardware na ni máte nárok.

Během záruční doby společnost Asus, dle vlastního uvážení, vymění nebo opraví jakoukoli vadnou součást. Všechny náhradní díly nebo moduly odstraněné v rámci záruční opravy se stávají majetkem společnosti Asus.

A. Výjimky, na které se záruka nevztahuje

Společnost Asus nezaručuje nepřetržitý nebo bezvadný provoz produktu. Jakákoli technická nebo jiná podpora produktu v záruce, například asistence po telefonu, postupy „jak na to“, nastavení produktu a další informace, je poskytována bez jakýchkoli záruk. Tato záruka se vztahuje pouze na selhání či závady, ke kterým došlo během záruční doby a při běžných podmínkách použití, a rovněž na vady materiálu či zpracování. Záruka se nevztahuje na:

 • produkt, který byl neoprávněně porušen, opravován nebo pozměňován;
 • notebooky, komponenty ani příslušenství, u nichž bylo změněno, odstraněno nebo znehodnoceno sériové číslo ;
 • produkt, jehož záruční pečeť je znehodnocena nebo pozměněna;
 • produkt poškozený v důsledku nehody, přírodní katastrofy, záměrného nebo neúmyslného zneužití, hrubého zacházení, zanedbání údržby nebo nesprávné údržby nebo v důsledku používání v nevhodných podmínkách;
 • produkt poškozený v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného připojení k perifernímu zařízení (např. monitor, klávesnice);
 • produkt poškozený v důsledku chyby na vnější elektrické síti;
 • produkt poškozený v důsledku používání mimo vhodné provozní nebo skladovací podmínky nebo prostředí podrobně popsané v uživatelské příručce;
 • produkt poškozený v důsledku použití součástí, které nebyly vyrobeny nebo prodány společností ASUSTeK;
 • poškození produktu nebo smazání programu, ztrátu dat nebo vyměnitelného paměťového zařízení, nebo finanční škodu v důsledku smazání programu nebo dat;
 • produkt poškozený vlivem softwaru třetí strany nebo viru;
 • ztrátu programu či ztrátu dat, ke které může dojít při výměně nebo opravě produktu.

Skutečnost, že notebook v záruční době odešlete do servisního centra Asus nebo autorizovanému servisnímu partnerovi Asus neznamená, že bude automaticky a zdarma opraven. Servisní centrum si vyhrazuje právo ověřit po přijetí vašeho produktu platnost záruky i oprávněnost vašeho požadavku na záruční servis.

Společnost Asus, servisní centrum pro notebooky Asus, autorizovaný servisní partner Asus ani prodejce nenesou odpovědnost za jakékoli soukromé nebo důvěrné informace uložené nebo obsažené v produktu, který z jakéhokoli důvodu vracíte společnosti Asus, servisnímu centru pro notebooky Asus nebo servisnímu partnerovi Asus. Před odevzdáním produktu byste měli všechny tyto důvěrné informace odstranit.

Společnost Asus, servisní centrum pro notebooky Asus ani autorizovaný servisní partner Asus nenesou odpovědnost za poškození čí ztrátu osobních dat, programů nebo vyměnitelného paměťového zařízení. Společnost Asus nenese odpovědnost za obnovení či opětovnou instalaci jakýchkoli dat nebo programů nebo jiného softwaru instalovaného společností Asus při výrobě produktu.

Upozornění:

 • Délka záruční doby se může v jednotlivých regionech lišit. Podrobnosti vám sdělí místní prodejce.
 • Záruku nelze uplatnit, pokud je produkt poškozen/nefunkční v důsledku nesprávného používání, manipulace nebo nešetrného zacházení.
 • Záruku nelze uplatnit, pokud je štítek se sériovým číslem poškozen nebo zcela chybí.
 • Záruku nelze uplatnit, pokud byl produkt demontován uživatelem nebo byl proveden neoprávněný servisní zásah mimo servis ASUS.
 • Informace o prodloužení záruky a o speciálních záručních nabídkách najdete na webové stránce „ASUS premium care“; chcete-li uplatnit záruku během prodloužené záruční doby, obraťte se prosím na svého místního prodejce.

Informace o hotline pro servis firemních notebooků naleznete ZDE.