Důležité informace

ASUS Battery Information Center

Poslední aktualizace : 2022/06/15

Životnost baterie

 1. V důsledku chemických vlastností lithiových iontů kapacita baterie v průběhu času postupně klesá. Jedná se o normální jev. 
 2. Životnost Lithium‑iontové baterie je přibližně 300-500 cyklů. Při používání v normálních podmínkách a okolních teplotách (25℃) by měly Lithium‑iontové baterie normálně vydržet (vybít se a znovu nabít) přibližně 300 cyklů (nebo jeden rok). Poté kapacita baterie klesne na 80%. Za okolností běžného používání po dobu 600 cyklů (nebo přibližně 2 let) kapacita baterie poklesne na přibližně 70% původní kapacity.
 3. Pokles životnosti baterie závisí na systému, modelu, spotřebě energie v rámci systému, spotřebě energie v rámci programů a operačního softwaru a nastavení správy napájení. Během krátké doby mohou vysoké/nízké provozní teploty a abnormální provoz způsobit 60% nebo i rapidnější pokles životnosti baterie.
 4. Míra vybíjení baterie závisí na softwaru a nastavení správy napájení v notebooku nebo tabletu. Programy náročné na spotřebu energie, jako např. grafické softwary, herní softwary nebo video hry spotřebují více energie než softwary na zpracování textu. Pokud je notebook napájený baterií externě připojený k dalším zařízením přes USB nebo Thunderbolt, baterie se také bude vybíjet rychleji.

 

Mechanismus ochrany baterie

 1. Časté nabíjení při vysokém napětí urychlí stárnutí baterie. Pro zvýšení životnosti baterie, pokud má baterie po plném nabití kapacitu 90%-100%, mechanismus ochrany baterie neumožní systému baterii znovu nabít.

*     Počáteční nabíjecí kapacita baterie (%) je obvykle mezi 90%-99%. Konkrétní hodnota závisí na modelu.

 1. Baterie, které jsou nabíjeny nebo uskladněny ve vysokých okolních teplotách, mohou mít trvale poškozenou kapacitu a rychlejší pokles životnosti. Pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo se baterie přehřívá, dojde k omezení nebo úplnému zastavení nabíjecí kapacity baterie. Jedná se o součást mechanismu ochrany baterie.

 

Stárnutí baterie

 1. Baterie jsou v podstatě konzumní zboží. Lithium‑iontové baterie, ve kterých probíhají chemické reakce, v průběhu času přirozeně ztrácí svou kapacitu.
 2. Po určité době používání a v některých podmínkách mohou baterie jevit známky nafouknutí. Toto nafouknutí neovlivňuje bezpečnost baterie.
 3. Nafouknuté baterie by měly být vyměněny a správně zlikvidoványy, i když nezpůsobují problémy s bezpečností. Nikdy nevyhazujte staré nafouknuté baterie do domácího odpadu. Kontaktujte lokální servisní středisko ASUS a požádejte o likvidaci (https://www.asus.com/cz/support/CallUs).

 

Standardní péče o baterii

 1. Pokud notebook, mobilní telefon nebo tablet delší dobu nepoužíváte, nabijte baterii na 50%, vypněte zařízení a odstraňte zdroj napájení (adaptér). Každé tři měsíce znovu nabijte baterii na 50%, abyste zabránili poškození z důvodu podvybití.  

Pokud je notebook, mobilní telefon nebo tablet neustále připojen k adaptéru, uživatel by měl vybít baterii na 50% minimálně jednou za dva týdny. Baterie je vystavena vysokému napětí, které může snížit její životnost. Uživatelé, kteří používají notebooky ASUS, mohou prodloužit životnost baterie prostřednictvím softwaru ASUS Battery Health Charging.

 1. Nejlepší podmínky pro uskladnění baterie představují okolní teploty mezi 10°C - 35°C (50°F - 95°F), udržování kapacity na 50% a prodloužení životnosti baterie prostřednictvím softwaru ASUS Battery Health Charging.
 2. Baterie nesmí být uskladněny ve vlhkém prostředí, které může zvýšit míru vybíjení baterie. Nižší teploty naruší vnitřní chemické procesy v baterii, zatímco vysoké teploty zvyšují riziko exploze.
 3. Počítač, mobilní telefon nebo tablet by neměl být umístěn v blízkosti radiátoru, krbu, pece, elektrického ohřívače nebo jiného zdroje tepla vyššího než 60℃ (140°F). Při přehřátí baterie může dojít k explozi nebo úniku kapaliny, což zvyšuje riziko požáru.

 

Optimální nastavení baterie

Při trvalém připojení notebooků, mobilních telefonů nebo tabletů k adaptéru zůstává baterie ve vysokém napětí, což může snížit její životnost. Pro ochranu a prodloužení životnosti baterie v noteboocích mohou uživatelé použít software ASUS Battery Health Charging.

ASUS Battery Health Charging - Představení

https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1032726/

Modely 2017 Q4 mají tuto aplikaci předinstalovanou.  

 

 

ASUS baterie - Záruční podmínky

 1. Firma ASUS poskytne záruční servis na baterie v následujících situacích:
  • Baterie bude vyměna v rámci záruky, pokud v průběhu záručního období (viz záruční list výrobku)  způsobí problém se spuštěním zařízení, samovolný restart nebo vypnutí, nepravidelné vypínání.
  • Baterie bude vyměna v rámci záruky, pokud neudrží nabití, pokud systém nedetekuje baterii a opakovaně zobrazuje “Vyměňte baterii, prosím,” nebo pokud LED dioda vykazuje chybu (např. baterii nelze normálně nabít).
 2. Následující poškození nelze akceptovat pro záruční servis:
  • Snížená kapacita v důsledku normálního poklesu kapacity
  • Poškození v důsledku samovolné nebo neoriginální opravy, demontáž a opětovná montáž, neautorizované změny ve specifikacích, neoriginální součástky.
  • Poškození vnitřních drátů/konektorů baterie způsobené vlhkostí, oxidace, rezivění elektronických součástek způsobené vniknutím tekutiny.
  • Nesprávné používání

 

ASUS baterie - Představení

Lithium‑iontová baterie

Mezi výhody Lithium‑iontové baterie patří  vysoká hustota energie, velká napájecí kapacita, nízká váha, dlouhá životnost, žádný paměťový efekt a rychlé nabíjení. Tyto baterie jsou hojně používány ve spotřebitelském zboží jako jsou mobilní telefony, notebooky a tablety.