[Notebook/Desktop/AIO] Řešení potíží – Počítač nelze probudit z režimu spánku nebo hibernace

Pokud budete mít problém spočívající v tom, že se počítač neprobudí z režimu spánku nebo hibernace, připojte napájecí adaptér a ujistěte se, že je kontrolka nabíjení baterie zapnutá (níže uvedený obrázek platí pro notebooky). Pak počítač probuďte kliknutím na tlačítko napájení. (Pokud bude počítač v režimu spánku dlouho, přejde do režimu hibernace. Systém pak je možné spustit pouze stiskem tlačítka napájení.)

Pokud problém přetrvá, stiskněte a podržte tlačítko napájení na 15 sekund. Tím si vynutíte vypnutí počítače a můžete jej restartovat. Následně můžete využít následující řešení.

 

Přejděte k pokynům odpovídajícím aktuální verzi operačního systému Windows na vašem počítači:

 

Operační systém Windows 11

Odeberte příslušenství a aktualizujte BIOS / balíčky Windows / ovladače na nejnovější verzi

 

Diagnostika systému za účelem provedení kontroly hardwaru

Diagnostiku MyASUS spusťte za účelem provedení kontroly hardwaru. Zde se dozvíte víc k tématu Diagnostika systému v MyASUS.

Pokud v MyASUS není žádná karta Diagnostika systému, znamená to, že váš počítač tuto funkci nepodporuje. Zde se dozvíte víc o tom, proč v aplikaci MyASUS vidím pouze funkci Zákaznická podpora.

 

Obnovení nastavení BIOSu

Počítač se někdy nemusí probudit z režimu spánku nebo hibernace kvůli upravenému systému BIOS. Pokuste se proto obnovit výchozí nastavení systému BIOS.

Zde se dozvíte víc k tomu, jak obnovit nastavení BIOSu. (Pokud máte stolní počítač, využijte článek [Základní deska / Stolní počítač] Jak obnovit nastavení BIOSu.)

 

Povolení probuzení počítače na klávesnici

 1. Napište a vyhledejte [Správce zařízení] v panelu hledání Windows① a pak klikněte na [Otevřít].
 2. Klepněte na šipku vedle položky [Klávesnice], pak klikněte pravým tlačítkem na [Klávesnice standardu HID] a vyberte možnost [Vlastnosti].
  Poznámka: Název zařízení se může lišit v závislosti na jednotlivých modelech.
 3. Vyberte kartu [Správa napájení] ,pak zaškrtněte pole vedle položky [Dovolit tomuto zařízení probouzet počítač] a klikněte na [OK].
  Poznámka: Pokud ve vlastnostech počítače nenajdete žádnou správu napájení, tento krok ignorujte.

 

Řešení potíží pomocí procesu Řešení potíží ve Windows

 1. Napište a vyhledejte [Nastavení řešení potíží] v panelu hledání Windows① a pak klikněte na [Otevřít].
 2. Vyberte [Další řešení potíží].
 3. Klikněte [Spustit] u možnosti Napájení, pak se řiďte pokyny na obrazovce a dokončete proces řešení potíží.

Opětovné povolení funkce hibernace pomocí příkazového řádku

 1. Napište a vyhledejte [Příkazový řádek] v hlavním panelu Windows, pak klikněte na [Spustit jako správce]
 2. Když se objeví výzva ohledně řízení uživatelského účtu, vyberte možnost [Ano]
 3. In the Command Prompt, type “powercfg.exe /hibernate off”, and then press Enter to disable the hibernate function. 
 4. Po zákazu funkce hibernace restartujte počítač.
 5. Otevřete aplikaci Příkazový řádek znovu s právy správce a do okna napište „powercfg.exe /hibernate on“, pak stiskem klávesy Enter hibernaci povolte. 
 6. Pokud problém přetrvá, pokračujte další kapitolou pro řešení potíží.

 

Obnovení systému z bodu obnovení

Pokud se problém vyskytl teprve nedávno a pokud máte vytvořený bod obnovení, případně se bod obnovení vytvořil automaticky, pokuste se uvést počítač do stavu před začátkem výskytu problému. Zde se dozvíte víc o tom, jak použít bod obnovení k obnovení systému.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k další kapitole řešení potíží.

 

Obnovení systému

Pokud problém přetrvá i po provedení všech kroků řešení potíží, zálohujte své osobní soubory, pak uveďte počítač zpátky do tovární konfigurace. Zde se k tématu dozvíte víc:

Jak obnovit systém a odebrat všechny osobní soubory

Jak obnovit systém a zachovat své osobní soubory

 

Pokud svůj problém stále nemůžete vyřešit, stáhněte si aplikaci MyASUS a pokuste se použít funkci Diagnostika systému. Klikněte níže!  

 

 

Operační systém Windows 10

Odeberte příslušenství a aktualizujte BIOS / balíčky Windows / ovladače na nejnovější verzi

Diagnostika systému za účelem provedení kontroly hardwaru

Diagnostiku MyASUS spusťte za účelem provedení kontroly hardwaru. Zde se dozvíte víc k tématu Diagnostika systému v MyASUS.

Pokud v MyASUS není žádná karta Diagnostika systému, znamená to, že váš počítač tuto funkci nepodporuje. Zde se dozvíte víc o tom, proč v aplikaci MyASUS vidím pouze funkci Zákaznická podpora.

 

Obnovení nastavení BIOSu

Počítač se někdy nemusí probudit z režimu spánku nebo hibernace kvůli upravenému systému BIOS. Pokuste se proto obnovit výchozí nastavení systému BIOS.

Zde se dozvíte víc k tomu, jak obnovit nastavení BIOSu. (Pokud máte stolní počítač, využijte článek [Základní deska / Stolní počítač] Jak obnovit nastavení BIOSu.)

 

 

Povolení probouzení počítače z klávesnice

 1. Napište a vyhledejte [Správce zařízení] v panelu hledání Windows, pak klikněte na [Otevřít].
 2. Klikněte na šipku vedle položky [Klávesnice], pak klikněte pravým tlačítkem na [Klávesnice standardu HID] a vyberte možnost [Vlastnosti].
  Poznámka: Název zařízení se může lišit v závislosti na jednotlivých modelech.
 3. Vyberte kartu [Správa napájení],pak zaškrtněte pole vedle možnosti [Povolit tomuto zařízení probouzet počítač] a klikněte na [OK].
  Poznámka: Pokud ve vlastnostech klávesnice nenajdete žádnou možnost pro správu napájení, tento krok ignorujte.
 4. Pokud problém přetrvá, pokračujte další kapitolou pro řešení potíží.

 

Řešení potíží pomocí řešení potíží s napájením v systému Windows

 1. Napište a vyhledejte [Nastavení řešení potíží] v panelu nastavení Windows, pak klikněte na [Otevřít].
 2. Klikněte na [Napájení],pak klikněte na [Spustit řešení potíží].
 3. Držte se pokyny na obrazovce a dokončete proces řešení potíží.
 4. Pokud problém přetrvá, pokračujte další kapitolou pro řešení potíží.

Opětovné povolení funkce hibernace pomocí příkazového řádku

 1. Napište a vyhledejte [Příkazový řádek] v hlavním panelu Windows, pak klikněte na [Spustit jako správce]
 2. Když se objeví výzva ohledně řízení uživatelského účtu, vyberte možnost [Ano]
 3. In the Command Prompt, type “powercfg.exe /hibernate off”, and then press Enter to disable the hibernate function. 
 4. Po zákazu funkce hibernace restartujte počítač.
 5. Otevřete aplikaci Příkazový řádek znovu s právy správce a do okna napište „powercfg.exe /hibernate on“, pak stiskem klávesy Enter hibernaci povolte. 
 6. Pokud problém přetrvá, pokračujte další kapitolou pro řešení potíží.

 

Obnovení systému z bodu obnovení

Pokud se problém vyskytl teprve nedávno a pokud máte vytvořený bod obnovení, případně se bod obnovení vytvořil automaticky, pokuste se uvést počítač do stavu před začátkem výskytu problému. Zde se dozvíte víc o tom, jak použít bod obnovení k obnovení systému.

Pokud problém přetrvá, pokračujte k další kapitole řešení potíží.

 

Obnovení systému

Pokud problém přetrvá i po provedení všech kroků řešení potíží, zálohujte své osobní soubory, pak uveďte počítač zpátky do tovární konfigurace. Zde se k tématu dozvíte víc:

Jak obnovit systém a odebrat všechny osobní soubory

Jak obnovit systém a zachovat své osobní soubory

 

 

Pokud svůj problém stále nemůžete vyřešit, stáhněte si aplikaci MyASUS a pokuste se použít funkci Diagnostika systému. Klikněte níže!