[Notebook/Desktop/AIO/Herní handheld/Základní deska/Grafická karta/LCD Monitor/VivoPC] Řešení potíží – Zařízení automaticky přechází do režimu spánku nebo hibernace

Ve výchozím nastavení napájení operačního systému Windows zařízení po určité době nečinnosti automaticky vypíná monitor a přechází do režimu spánku. Pokud si nepřejete, aby vaše zařízení přecházelo do režimu spánku, nebo jste upravili nastavení napájení a zařízení přesto automaticky přechází do režimu spánku, můžete využít následující metody pro řešení potíží.

 

Využijte pokyny odpovídající aktuální verzi operačního systému Windows na vašem zařízení:

 

Operační systém Windows 11

Zkontrolujte nastavení napájení Windows

 1. Klikněte na ikonu [Start] na hlavním panelu, pak klikněte na [Nastavení].       
 2. V okně nastavení systému Windows klikněte na [Systém], pak klikněte na [Napájení a baterie].       
 3. V kategorii Napájení klikněte na [Obrazovka a režim spánku]a rozšiřte dodatečná nastavení.       
 4. Po rozšíření dodatečných nastavení napájení zde můžete upravovat dvě nastavení:
  • Obrazovka: Vyberte, jak dlouho má obrazovka při nepoužívání zařízení čekat, než se vypne.
  • Spánek: Vyberte, jak dlouho má vaše zařízení při nečinnosti čekat, než přejde do režimu spánku.         
   Poznámka: Pokud chcete režim spánku vypnout, jednoduše vyberte v rozevírací nabídce možnost „Nikdy“.       

 

Úprava nastavení napájení

 1. Napište a vyhledejte [Ovládací panely]v liště hledání Windows, pak klikněte na [Otevřít].      
 2. V okně Ovládací panely klikněte na [Systém a zabezpečení].      
 3. V kategorii Možnosti napájení, klikněte na [Změnit chování tlačítek napájení].      
 4. Zde můžete nastavit, jaké akce se mají provést po stisku tlačítka napájení nebo při zavření obrazovky notebooku.            
  Poznámka: Pokud si přejete zakázat režim spánku, změňte odpovídající nastavení na „Nedělat nic a pak změny uložte.      

 

Aktualizace BIOSu, Windows a ovladačů

Aktualizace softwaru často zlepšují stabilitu a optimalizaci systému. Doporučujeme proto, abyste pravidelně ověřovali, zda máte na svém zařízení jejich nejnovější verzi. Zde zjistíte více o tom, jak aktualizovat BIOS:

Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows

Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu

(U desktopových produktů využijte článek Představení EZ Flash 3 pro základní desku ASUS.)

Zde se dozvíte víc, jak provést aktualizaci Windows a ovladačů:

Jak provést aktualizaci Windows

Jak provést aktualizaci ovladačů prostřednictvím zákaznické podpory v MyASUS

 

Zákaz hibernace

Pokud chcete zcela vypnout hibernaci, můžete využít následující metodu pro příkazový řádek:

 1. Napište a vyhledejte [Příkazový řádek]do lišty hledání Windows, pak klikněte na [Spustit jako správce].     
 2. Až se objeví výzva řízení uživatelských účtů, vyberte [Ano].     
 3. Do příkazového řádku napište příkaz „powercfg.exe /hibernate off“ a pak stiskem klávesy Enter hibernaci zakažte.     
      
  Poznámka: Až budete chtít hibernaci znovu povolit, jednoduše použijte příkazový řádek ještě jednou a spusťte příkaz „powercfg.exe /hibernate on“ s oprávněními správce.     

 

Prověřte potíže s chlazením zařízení

Ventilátory v zařízení napomáhají s cirkulací vzduchu a udržováním stabilních a bezpečných teplot. V případě, že dojde k abnormálnímu zahřívání kvůli potížím s chlazením a hrozí poškození hardwaru, zařízení obvykle přejde do režimu spánku, nebo se automaticky vypne. Při řešení potíží s chlazením a ventilátory můžete využít tento článek: Řešení potíží – potíže s ventilátory a chlazením počítače.

 

Zkontrolujte Plánovač úloh systému Windows

Zabudovaný Plánovač úloh systému Windows vám umožňuje spouštět na zařízení automatizované úlohy. Díky této službě si můžete naplánovat spouštění programů na zařízení v konkrétní časy, nebo při výskytu určitých událostí.

Prohlédněte si nastavení Plánovače úloh a ujistěte se, že žádné úlohy nechtěně nepřepínají vaše zařízení do režimu spánku v nechtěnou dobu.

 1. Napište a vyhledejte [Ovládací panely]do lišty hledání Windows, pak klikněte na [Otevřít].   
 2. V okně Ovládací panely klikněte na [Systém a zabezpečení].   
 3. V kategorii Nástroje Windows klikněte na [Naplánovat úlohy].   
 4. V okně Plánovač úloh klikněte v panelu nalevo na [Knihovnu Plánovače úloh]. V seznamu nahoře se zobrazí úlohy nakonfigurované pro toto zařízení. Zkontrolujte, zda nějaké naplánované úlohy nepřepínají zařízení do režimu spánku ve chvíli, kdy si to nepřejete.   
  Poznámka: Dávejte pozor zejména na úlohy využívající ke spouštění hibernace příkazů jako „shutdown /h“.   

 

Použijte obnovení systému

Pokud se potíže začaly objevovat teprve nedávno a již dříve jste si vytvořili bod obnovení systému, případně se tento bod obnovení vytvořil automaticky, můžete se pokusit uvést systém do stavu, ve kterém se nacházel před výskytem problému. Více zjistíte v článku Jak obnovit systém z vytvořeného bodu obnovení systému.

 

Provedení obnovení systému Windows

Pokud jste všechny kroky pro řešení potíží dokončili, ale problém přetrvává, zálohujte své osobní soubory a proveďte obnovení systému. Tím uvedete počítač do původní konfigurace. Zde k tématu zjistíte víc: Jak obnovit (přeinstalovat) systém.

 

 

Pokud tím svůj problém nevyřešíte, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis společnosti ASUS.

 

 

Operační systém Windows 10

Zkontrolujte nastavení napájení Windows

 1. Klikněte na ikonu [Start] v hlavním panelu, pak klikněte na [Nastavení].       
 2. V okně nastavení Windows klikněte na [Systém].   
 3. V nastavení systému klikněte na [Napájení a spánek]. Zde můžete upravit dvě nastavení:
  • Obrazovka: Vyberte, jak dlouho má obrazovka při nepoužívání zařízení čekat, než se vypne.
  • Spánek: Vyberte, jak dlouho má vaše zařízení při nečinnosti čekat, než přejde do režimu spánku. 
   Poznámka: Pokud chcete režim spánku vypnout, jednoduše vyberte v rozevírací nabídce možnost „Nikdy“.

 

Úprava možností napájení

 1. Napište a vyhledejte [Ovládací panel]v liště hledání Windows a pak klikněte na [Otevřít]
 2. V okně Ovládací panely pak klikněte na [Systém a zabezpečení].      
 3. V kategorii Možnosti napájení, klikněte na [Změnit chování tlačítek napájení].     
 4. Zde můžete nastavit, jaké akce se mají provést po stisku tlačítka napájení nebo při zavření obrazovky notebooku.            
  Poznámka: Pokud si přejete zakázat režim spánku, změňte odpovídající nastavení na „Nedělat nic a pak změny uložte.       

 

Aktualizace BIOSu, Windows a ovladačů

Aktualizace softwaru často zlepšují stabilitu a optimalizaci systému. Doporučujeme proto, abyste pravidelně ověřovali, zda máte na svém zařízení jejich nejnovější verzi. Zde zjistíte více o tom, jak aktualizovat BIOS:

Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows

Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu

(U desktopových produktů využijte článek Představení EZ Flash 3 pro základní desku ASUS.)

Zde se dozvíte víc, jak provést aktualizaci Windows a ovladačů:

Jak provést aktualizaci Windows

Jak provést aktualizaci ovladačů prostřednictvím zákaznické podpory v MyASUS

 

Zákaz hibernace

Pokud chcete zcela vypnout hibernaci, můžete využít následující metodu pro příkazový řádek:

 1. Napište a vyhledejte [Příkazový řádek]do lišty hledání Windows, pak klikněte na [Spustit jako správce].     
 2. Až se objeví výzva řízení uživatelských účtů, vyberte [Ano].     
 3. Do příkazového řádku napište příkaz „powercfg.exe /hibernate off“ a pak stiskem klávesy Enter hibernaci zakažte.     
   
  Poznámka: Až budete chtít hibernaci znovu povolit, jednoduše použijte příkazový řádek ještě jednou a spusťte příkaz „powercfg.exe /hibernate on“ s oprávněními správce.     

 

Prověřte potíže s chlazením zařízení

Ventilátory v zařízení napomáhají s cirkulací vzduchu a udržováním stabilních a bezpečných teplot. V případě, že dojde k abnormálnímu zahřívání kvůli potížím s chlazením a hrozí poškození hardwaru, zařízení obvykle přejde do režimu spánku, nebo se automaticky vypne. Při řešení potíží s chlazením a ventilátory můžete využít tento článek: Řešení potíží – potíže s ventilátory a chlazením počítače.

 

Zkontrolujte Plánovač úloh systému Windows

Zabudovaný Plánovač úloh systému Windows vám umožňuje spouštět na zařízení automatizované úlohy. Díky této službě si můžete naplánovat spouštění programů na zařízení v konkrétní časy, nebo při výskytu určitých událostí.

Prohlédněte si nastavení Plánovače úloh a ujistěte se, že žádné úlohy nechtěně nepřepínají vaše zařízení do režimu spánku v nechtěnou dobu.

 1. Napište a vyhledejte [Ovládací panely]do lišty hledání Windows, pak klikněte na [Otevřít].    
 2. V okně Ovládací panely klikněte na [Systém a zabezpečení].   
 3. V kategorii Nástroje pro správu klikněte na [Naplánovat úlohy].
 4. V okně Plánovač úloh klikněte v panelu nalevo na [Knihovnu Plánovače úloh]. V seznamu nahoře se zobrazí úlohy nakonfigurované pro toto zařízení. Zkontrolujte, zda nějaké naplánované úlohy nepřepínají zařízení do režimu spánku ve chvíli, kdy si to nepřejete.   
  Poznámka: Dávejte pozor zejména na úlohy využívající ke spouštění hibernace příkazů jako „shutdown /h“. 

 

Použijte obnovení systému

Pokud se potíže začaly objevovat teprve nedávno a již dříve jste si vytvořili bod obnovení systému, případně se tento bod obnovení vytvořil automaticky, můžete se pokusit uvést systém do stavu, ve kterém se nacházel před výskytem problému. Více zjistíte v článku Jak obnovit systém z vytvořeného bodu obnovení systému.

 

Provedení obnovení systému Windows

Pokud jste všechny kroky pro řešení potíží dokončili, ale problém přetrvává, zálohujte své osobní soubory a proveďte obnovení systému. Tím uvedete počítač do původní konfigurace. Zde k tématu zjistíte víc: Jak obnovit (přeinstalovat) systém.

 

 

Pokud tím svůj problém nevyřešíte, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis společnosti ASUS.