[Notebook / Stolní počítač / AIO / Herní handheld] Řešení potíží – Automatická oprava (oprava spouštění systému) při bootování

Automatická oprava je funkce systému Windows, jejímž cílem je pomoct řešit potíže s operačním systémem a softwarem za účelem zajištění stability vašeho zařízení. Když se v operačním systému Windows vyskytnou chyby, problémy nebo pády, funkce automatické opravy se pokusí tyto potíže automaticky detekovat, identifikovat a opravit. Další podrobnosti o automatických opravách naleznete v oficiální dokumentaci poskytnuté společností Microsoft.

 

Pokud se u vás objeví s funkcí automatických oprav kterékoli z následujících potíží, nabídne vám tento článek metody pro řešení problémů:

 

Zařízení zobrazí modrou obrazovku s informací „Automatická oprava“ nebo „Opravě spuštění systému se nepodařilo opravit váš počítač“

Řešení 1: Odeberte externí zařízení a proveďte restart

 1. Odpojte všechna externí zařízení, a to včetně klávesnice, myši, externího pevného disku, tiskárny, paměťových karet, CD v optické mechanice a všech karet ve čtečkách karet. Někdy se může stát, že ve spuštění systému Windows brání některé z externích zařízení.           
  Poznámka: Odpojte také všechny externí monitory. Pokud se jedná o stolní počítač, začněte s jedním externím monitorem, abyste ověřili, zda je možné váš počítač normálně spustit.
 2. Restartujte zařízení: 
  • Pokud uvidíte obrazovku „Automatická oprava“, vyberte možnost [Restartovat]. Pokud se vaše zařízení dostane po restartu do systému Windows, nezapomeňte aktualizovat BIOS, nainstalovat aktualizace systému Windows a ovladačů zařízení. Díky tomu předejdete budoucím problémům.       
  • Pokud uvidíte obrazovku „Opravě spouštění systému se nepodařilo opravit váš počítač“, vyberte možnost [Vypnout] a tím zařízení vypněte, pak jej znovu zapněte. Pokud vaše zařízení po restartu systém Windows spustí, aktualizujte BIOS, systém Windows a ovladače tak, abyste předešli budoucím problémům.       
  • Pokud se do operačního systému Windows dostat nemůžete, pokračujte k dalšímu řešení.
 3. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

Řešení 2: Pokračujte do Windows

 1. Vyberte na obrazovce „Oprava spouštění systému“ možnost [Pokročilé možnosti].      
 2. Na obrazovce Vyberte možnost zvolte [Pokračovat]. Systém opustí obrazovku výběru a bude pokračovat ve spouštění systému Windows.           
  Pokud se vaše zařízení po restartu do systému Windows již dostane, proveďte aktualizaci BIOSu, Windows a ovladačů na nejnovější verzi tak, abyste předešli budoucím problémům.      
       
  Pokud se do operačního systému Windows přesto nemůžete dostat, pokračujte dalším řešením. 
 3. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

Řešení 3: Spusťte opravu spouštění systému

 1. Vyberte na obrazovce „Oprava spouštění systému“ položku [Pokročilé možnosti].      
 2. Na obrazovce Vyberte možnost zvolte [Řešení potíží].      
 3. Na obrazovce Řešení potíží vyberte [Pokročilé možnosti].      
 4. Na obrazovce Pokročilé možnosti vyberte možnost [Oprava spouštění systému]. Řiďte se pokyny na obrazovce. Systém Windows se pokusí potíže detekovat a opravit.           
  Pokud se vaše zařízení po restartu do systému Windows již dostane, proveďte aktualizaci BIOSu, Windows a ovladačů na nejnovější verzi tak, abyste předešli budoucím problémům.       
      
  Pokud se do systému Windows stále nemůžete dostat, pokračujte k dalšímu řešení. 
 5. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

Řešení 4: Proveďte obnovení systému

Pokud se problém začal objevovat teprve nedávno a máte ručně či automaticky vytvořený bod obnovení systému, můžete se pokusit systém obnovit do stavu, v jakém byl, než se problém začal vyskytovat. 

Poznámka: Při obnovení systému se vaše osobní soubory nezmění, ale může dojít k odebrání nedávno nainstalovaných aplikací a ovladačů. 

 1. Vyberte [Pokročilé možnosti] na obrazovce „Oprava spouštění systému“.      
 2. V sekci Vyberte možnost vyberte položku [Řešení potíží].      
 3. Na obrazovce Řešení potíží vyberte položku [Pokročilé možnosti].      
 4. Na obrazovce Pokročilé možnosti vyberte možnost [Obnovení systému]. Řiďte se pokyny na obrazovce a proveďte obnovení bodu, kdy se problém ještě nevyskytoval. Využijte článek Jak obnovit systém z vytvořeného bodu obnovení systému  
  Pokud se vaše zařízení po obnovení systému již do Windows dostane, proveďte aktualizaci BIOSu, Windows a ovladačů na nejnovější verzi tak, abyste předešli budoucím problémům.  
      
  Pokud se do systému Windows stále nemůžete dostat, pokračujte k dalšímu řešení. 
 5. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

Řešení 5: Proveďte obnovení počítače

Pokud jste už vyzkoušeli všechny kroky pro řešení problému, ale potíže stále přetrvávají, můžete zkusit přeinstalovat operační systém a vrátit počítač do původní konfigurace. 

Při používání zabudované funkce pro obnovení Windows si můžete vybrat ze dvou možností obnovení: 

 • Ponechat osobní soubory: Tato možnost přeinstaluje systém Windows a odebere nainstalované aplikace a nastavení. Vaše osobní soubory ale zůstanou zachovány. 
 • Odebrat vše: Tato možnost pečlivě zcela vymaže všechny osobní soubory, aplikace a nastavení a poté provede reinstalaci Windows. 
 1. Vyberte [Pokročilé možnosti] na obrazovce „Oprava spouštění systému“.      
 2. V nabídce Vyberte možnost zvolte [Řešení potíží].      
 3. Na obrazovce Řešení potíží vyberte možnost [Obnovit tento počítač].      
 4. Vyberte, zda chcete své osobní soubory ponechat, nebo zda chcete vše odstranit.Pak se řiďte pokyny na obrazovce. Využijte článek Jak obnovit (přeinstalovat) systém.           
  Pokud se vaše zařízení po obnovení dostane do systému Windows, nezapomeňte aktualizovat BIOS, systém Windows a ovladače, abyste předešli budoucím problémům.      
 5. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

 

Pokud nedokážete svůj problém vyřešit dle postupu uvedeného výše, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis společnosti ASUS.

 

 

Na monitoru zůstane viset černá obrazovka s informací „Příprava automatické opravy“

Když se na obrazovce vašeho zařízení objeví informace „Příprava automatické opravy“, měla by následovat informace „Probíhá diagnostika počítače“ a pak se může objevit obrazovka „Automatická oprava“ nebo „Obnovení“. 

Pokud se ale obrazovka zasekne na informaci „Příprava automatické opravy“ delší dobu, můžete vyzkoušet následující řeše: 

 

Řešení 1: Odeberte externí zařízení

Odpojte všechna externí zařízení, a to včetně klávesnice, myši, externího pevného disku, tiskárny, paměťových karet, CD v optické mechanice a všech karet ve čtečkách karet. Někdy se může stát, že v přechodu na obrazovku opravy brání některé z externích zařízení.           
Po odpojení všech připojených zařízení zkontrolujte, zda se váš problém vyřešil. Pokud nikoli, pokračujte dalším řešením.

 

Řešení 2: Proveďte vynucené vypnutí a následně reset CMOS

 1. Zkuste si vynutit vypnutí počítače a proveďte reset CMOS. Tím obnovíte výchozí stav hardwaru svého zařízení. Informace o způsobu smazání CMOS najdete v příslušných článcích:
  • Pro notebooky / počítače typu All-in-One: Jak provést reset nebo tvrdý reset integrovaného řadiče (EC)  
  • Pro stolní počítače: Jak smazat CMOS   
   Poznámka: U notebooků TP420IA a UX425IA neodpojujte napájecí adaptér (reset CMOS by se měl provádět s připojeným napájecím adaptérem). Pokud si nejste jistí modelem svého počítače, využijte tento článek: Jak zjistit model počítače.   
   Pokud se vaše zařízení po restartu do systému Windows již dostane, proveďte aktualizaci BIOSu, Windows a ovladačů na nejnovější verzi tak, abyste předešli budoucím problémům. Pokud potíže přetrvají, pokračujte k dalšímu řešení.
 2. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

Řešení 3: Spusťte opravu spouštění

 1. Ručně nabootujte své zařízení do prostředí Windows Recovery Environment (WinRE). Pokud vaše zařízení nenabootuje, stiskněte a podržte na klávesnici F9, pak stiskněte tlačítko napájení a tím své zařízení zapněte. 
  Poznámka: U některých modelů je nutné k otevření prostředí Windows Recovery Environment stisknout na klávesnici F12. Pokud tedy tlačítko F9 fungovat nebude, vyzkoušejte ke spuštění prostředí Windows Recovery Environment zmáčknout klávesu F12.
 2. Podržte klávesu F9/F12, dokud se neobjeví obrazovka prostředí Windows Recovery Environment.

  Poznámka: Po dvou nezdařených pokusech o nabootování systému se při třetím pokusu dostanete do prostředí Windows Recovery Environment. Pokud se nedostanete do prostředí Windows Recovery Environment z klávesnice, můžete zkusit tento postup:           
  A. Až se vaše zařízení spustí, stiskněte a podržte tlačítko napájení na dobu 15 sekund a tím vynuťte vypnutí zařízení.           
  B. Stiskněte znovu tlačítko napájení a tím zařízení zapněte.           
  C. Když se poprvé objeví logo ASUS, stiskněte a podržte tlačítko napájení na 15 sekund a tím vynuťte vypnutí zařízení.           
  D. Stiskněte znovu tlačítko napájení a zařízení tím zapněte.           
  E. Když se systém Windows restartuje, stiskněte a podržte tlačítko napájení na 15 sekund a tím vynuťte vypnutí zařízení.           
  F. Stiskněte znovu tlačítko napájení a tím zařízení zapněte.           
  G. Vaše zařízení se zcela restartuje a přejde do prostředí Windows Recovery Environment.        
 3. Na obrazovce Vyberte možnost zvolte [Řešení potíží].
 4. Na obrazovce Řešení potíží vyberte [Pokročilé možnosti].
 5. Na obrazovce Pokročilé možnosti vyberte možnost [Oprava spouštění systému]. Řiďte se pokyny na obrazovce. Systém Windows se pokusí potíže detekovat a opravit.
  Pokud se vaše zařízení po restartu do systému Windows již dostane, proveďte aktualizaci BIOSu, Windows a ovladačů na nejnovější verzi tak, abyste předešli budoucím problémům.
   
  Pokud se do operačního systému Windows stále nemůžete dostat, pokračujte k dalšímu řešení.        
 6. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

Řešení 4: Proveďte obnovení systému

Pokud se problém začal objevovat teprve nedávno a máte ručně či automaticky vytvořený bod obnovení systému, můžete se pokusit systém obnovit do stavu, v jakém byl, než se problém začal vyskytovat. 

Poznámka: Při obnovení systému se vaše osobní soubory nezmění, ale může dojít k odebrání nedávno nainstalovaných aplikací a ovladačů.   

 1. Ručně nabootujte své zařízení do prostředí Windows Recovery Environment (WinRE). Podrobný postup otevření prostředí Windows Recovery Environment najdete v řešení 3.
 2. Po otevření prostředí Windows Recovery Environment vyberte možnost [Řešení potíží]na obrazovce Vyberte možnost.
 3. Na obrazovce Řešení potíží vyberte [Pokročilé možnosti].
      
 4. Na obrazovce Pokročilé možnosti vyberte [Obnovení systému]. Řiďte se pokyny na obrazovce a vyberte bod obnovení z doby, kdy se problém ještě nevyskytoval. Další informace najdete v článku Jak obnovit systém z vytvořeného bodu obnovení systému.
  Pokud se vaše zařízení po provedení obnovy do systému Windows již dostane, aktualizujte BIOS, Windows a ovladače tak, aby se problém již nevyskytoval.

  Pokud se do systému Windows stále nemůžete dostat, pokračujte k dalšímu řešení.  
 5. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepšují stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

Řešení 5: Proveďte obnovení počítače


Pokud jste už vyzkoušeli všechny kroky pro řešení problému, ale potíže stále přetrvávají, můžete zkusit přeinstalovat operační systém a vrátit počítač do původní konfigurace. 

Při používání zabudované funkce pro obnovení Windows si můžete vybrat ze dvou možností obnovení: 

 • Ponechat osobní soubory: Tato možnost přeinstaluje systém Windows a odebere nainstalované aplikace a nastavení. Vaše osobní soubory ale zůstanou zachovány. 
 • Odebrat vše: Tato možnost pečlivě zcela vymaže všechny osobní soubory, aplikace a nastavení a poté provede reinstalaci Windows          
 1. Ručně nabootujte své zařízení do prostředí Windows Recovery Environment (WinRE). Podrobný postup otevření prostředí Windows Recovery Environment najdete v řešení 3.
 2. Po otevření prostředí Windows Recovery Environment vyberte možnost [Řešení potíží]na obrazovce Vyberte možnost.           
 3. Na obrazovce Řešení potíží vyberte [Obnovit tento počítač].           
 4. Vyberte, zda chcete své osobní soubory ponechat, nebo zda chcete vše odstranit.Pak se řiďte pokyny na obrazovce. Využijte článek Jak obnovit (přeinstalovat) systém.           
  Pokud se vaše zařízení po obnovení dostane do systému Windows, nezapomeňte aktualizovat BIOS, systém Windows a ovladače, abyste předešli budoucím problémům.       
 5. Aktualizujte systémy BIOS a Windows a ovladače:           
  Aktualizace softwaru často zlepší stabilitu systému a optimalizují jej. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, zda máte své zařízení v nejnovější verzi. Zjistěte víc o tom, jak aktualizovat systém BIOS:      
  Jak aktualizovat verzi BIOSu v systému Windows 
  Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze BIOSu
  (Pokud máte stolní počítač, přečtěte si článek Představení EZ Flash 3 pro základní desky ASUS.)           
  Informace k provedení aktualizace systému Windows a ovladačů najdete zde:      
  Jak provést aktualizaci Windows 
  Jak aktualizovat ovladače prostřednictvím zákaznické podpory v aplikaci MyASUS

 

 

Pokud nedokážete svůj problém vyřešit dle postupu uvedeného výše, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis společnosti ASUS.