Gaming
Ügyfélszolgálat

Az Internal Audit Office (belső ellenőrzés) feladatai és szervezete:

Feladatok:
A belső ellenőrzés az igazgatótanácsot (Board of Directors, BOD) és a felsővezetést segíti az Asus Group belső felügyeleti rendszerének független és objektív felmérésével (a teljességet, a hitelességet és a megvalósítást is figyelve).
A belső ellenőrzés fejlesztési javaslatok megfelelő benyújtásával biztosítja a belső felügyeleti rendszer folyamatos tökéletesítését. Az igazgatótanács és a felsővezetés utasítása alapján a belső ellenőrzés témába vágó vizsgálatokat és felméréseket végez, illetve konzultál annak érdekében, hogy az igazgatótanács és a felsővezetés elvégezhesse a feladatait.

Szervezet:
A belső ellenőrzés az igazgatótanács (BOD) alá van rendelve. Vezetője az ellenőrzési igazgató (Chief Audit Executive, CAE), aki felügyeli a vállalat belső ellenőrzéseit és az Audit Office munkáját. Az ellenőrzési igazgató kinevezéséről és leváltásáról az igazgatótanács dönt.
Teljes munkaidős audiotorokat neveznek ki rendszeres és alkalomszerű ellenőrzések végrehajtásához, illetve az ASUS Group speciális projektjeihez.

    A belső ellenőrzési csoport (Internal Audit Operations) a következő szolgáltatásokat nyújtja az Asus Group számára:

  • A központ éves auditálása: A belső auditorok éves ellenőrzési terveket vázolnak fel a kockázatok felméréséhez, a megfelelő szabályokkal összhangban. Az ellenőrzési terveket a megvalósítás előtt az igazgatótanácsnak jóvá kell hagynia. Az éves auditnak tartalmaznia kell a műveletek ellenőrzését, illetve a törvények betartásának ellenőrzését, de túlmutathat ezen.
  • Speciális projektaudit: Az igazgatótanács és a felsővezetés tevékenységével összhangban, ezek kérésére alkalmanként különleges projektauditok végezhetők.
  • A belső ellenőrzési rendszer éves önértékelése: Az ellenőrzési csoport évente koordinálja a [belső ellenőrzési önértékelést], amelynek során az ellenőrzést végrehajtók rendszeresen kiértékelik az összes művelet racionalitását, végrehajtását és hatékonyságát. Az ellenőrzési csoport áttekinti a [belső ellenőrzési önértékelési] jelentéseket, és a kiértékelt eredményeket megküldi az igazgatótanácsnak és a felsővezetésnek.
  • Leányvállalatok auditálása: Az éves ellenőrzési tervvel vagy az igazgatótanács kérésére az ellenőrzési csoport rendszeresen vagy alkalmanként ellenőrzéseket végez az üzleti célok teljesítéséről, a megbízhatóságról, a pénzügyi jelentések és a belső ellenőrzési rendszer megfelelőségéről. Az ellenőrzési csoport hozzásegíti a vállalatot ahhoz, hogy ésszerű mértékben meggyőződhessen a leányvállalat teljesítményének növekedéséről és arról, hogy az betartja a vonatkozó törvényeket és szabályokat, illetve hogy mennyire hatékonyan és eredményesen végzi a tevékenységét.
  • Konzultációs szolgáltatás: Az ellenőrzési csoport tanácsokat ad a műveleti hatékonyság és a belső ellenőrzési rendszer javításához annak érdekében, hogy az üzleti folyamatok hatékonysága és eredményessége növekedhessen.


  • A fentiek eléréséhez az ellenőrzési csoport jelentéseket és munkaanyagokat ad ki, ide értve a belső ellenőrzési rendszerek és az üzleti folyamatok értékelését is. Az aktuális szabályozások és ellenőrzési eljárások, illetve a belső ellenőrzés megfelelőségének eldöntéséhez, illetve hogy ezek mennyiben jelentenek valós előnyt a vezetőség és a műveleti egységek számára, az ellenőrzési csoportnak megfelelő tökéletesítési javaslatokat kell tennie.

    Az audiotoroknak meg kell őrizniük függetlenségüket, igazságos objektivitásukat és igazságkereső hozzáállásukat. Szerényen, becsületesen, gondosan, gyorsan és bátran kell végezniük kötelességüket. Az auditoroknak biztosítaniuk kell, hogy a belső ellenőrzési rendszer mindig hatékonyan működik, és hogy hozzásegíti a vezetőséget a feladatok maradéktalan elvégzéséhez.