[Windows 11/10] פתרון בעיות - בעיות ברשת האלחוטית של המחשב (Wi-Fi)

ראשית, לפני שניגש לפתור את בעיית האינטרנט, יש לבדוק האם הבעיות נגרמות על ידי המחשב, על ידי ציוד האינטרנט (מודם/כבל אינטרנט/התקן שיתוף אלחוטי) או על ידי ספק שירותי האינטרנט.

מאמר פתרון בעיות זה מציע רק פתרונות לתפקוד לקוי של האינטרנט שנגרם על ידי המחשב (תסמינים נפוצים לדוגמה: אין סמל Wi-Fi, Wi-Fi נכשל, אין אות Wi-Fi, WiFi איטי או שמופיע סימן ב-Wi-Fi במנהל ההתקנים וכדומה).

לבירורים אחרים לגבי ציוד/שירות אינטרנט יש לפנות לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף.

נניח שאתה משתמש גם במחשב (א) וגם בטלפון חכם (ב), ומחבר אותם לרשת האינטרנט באמצעות Wi-Fi:

אם גם (א) וגם (ב) לא יכולים להתחבר לאינטרנט -> הבעיות נובעות בדרך כלל מציוד האינטרנט או מספק שירותי אינטרנט.

אם רק (א) לא יכול להתחבר לאינטרנט אבל (ב) מסוגל -> אנא עיין בפתרונות שלהלן: 

הערה: ניתן לשפר את בעיית מהירות הרשת אם תשפר את ביצועי המערכת. כאן ניתן ללמוד עוד על כיצד לשנות המצב והתוכנית של צריכת החשמל.

 

עבור אל ההוראות התואמות לפי גרסת מערכת ההפעלה Windows הנוכחית במחשב:

 

מערכת ההפעלה Windows 11

תוכן עניינים: 

 

ודא שהפוקנציה האלחוטית מופעלת

לחץ על הסמל [רשת ואינטרנט] בשורת המשימות(1), ואז ודא ש-Wi-Fi [מופעל](2).

הערה: כשסמל ה-Wi-Fi מודגש בצבע כחול, פירוש הדבר הוא שהפונקציה מופעלת.      

בחזרה לתוכן העניינים  

גש למסך הגדרת ה-BIOS במכשיר. 
כאשר המכשיר אינו מופעל, לחץ והחזק את מקש [F2] במקלדת ולאחר מכן לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. המשך להחזיק את מקש [F2] עד להופעת מסך הגדרת ה-BIOS, ולאחר מכן שחרר את מקש [F2]. לחץ למידע נוסף על כיצד להיכנס למסך הגדרת ה-BIOS. 
הערה: במחשבי כף יד למשחקים יש ללחוץ ולהחזיק את מקש עוצמת הקול (-), ולאחר מכן ללחוץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

בתוך מסך הגדרת ה-BIOS, עיין במאמרים הבאים כדי להבין כיצד לשחזר את הגדרות ה-BIOS: 
מחשב נייד / All-in-One / מחשב כף יד לגיימינג: כיצד לשחזר את הגדרות ה-BIOS. 
מחשב נייח: כיצד לשחזר את הגדרות ה-BIOS.

לאחר השלמת איפוס הגדרות ה-BIOS, המכשיר יופעל מחדש ויכנס ל-Windows. אנא בדוק שוב את הבעיה. אם הבעיה נמשכת, אנא המשך לשלב הבא של פתרון הבעיות

שחזר את הגדרות ה-BIOS

 

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

כבה את המחשב לגמרי

לחץ על סמל [התחל] בשורת המשימות(1), בחר בסמל [הפעלה](2) ואז לחץ והחזק את מקש [Shift‏](3) במקלדת ובחר [כבה](4) בו-זמנית. המחשב שלך יכבה לגמרי.

אחרי כיבוי המחשב לגמרי, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם הבעיה נפתרה.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

הפעל את Wireless Diagnosis (אבחון אלחוטי) ב-MyASUS

השתמש ב-System Diagnosis (אבחון מערכת) ב-MyASUS כדי לבדוק בעיות של קישוריות אלחוטית.

 1. הקלד וחפש [MyASUS] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).      
  אם אין תוצאות לחיפוש, פירוש הדבר הוא שהתוכנה אינה מותקנת. עיין במאמר כיצד להתקין את MyASUS.      

באפליקציית MyASUS, לחץ על [אבחון מערכת]. 
הערה: אם המכשיר שלך אינו מציג את דף אבחון המערכת בתוכנת MyASUS, פירוש הדבר שהמכשיר שלך אינו תומך בתכונה זו. המשך לסעיף הבא לפתרון בעיות נוסף. כאן ניתן ללמוד עוד על מדוע אני יכול לראות רק את התכונות החלקיות באפליקציית MyASUS. 

ב[כלי אבחון], לחץ על [בעיות קישוריות אלחוטיות]. כאן ניתן ללמוד עוד על אבחון מערכת MyASUS - מבוא. 

לחץ על [בדיקה]. 

לאחר הבדיקה, לחץ על [תוצאות]. אם זוהו שגיאות, נסה את ההצעות לפתרון בעיות שסופקו על ידי MyASUS. אם הבעיה נמשכת, יש להמשיך לשלב הבא של פתרון הבעיות. 

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

עדכן את מנהלי ההתקנים של תקשורת אלחוטית ו-Bluetooth דרך מנהל ההתקנים

אם הגירסאות שונות מדי בין מנהלי ההתקן של תקשורת אלחוטית ו-Bluetooth, הדבר עלול לגרום לבעיית תאימות תוכנה. לכן, אנחנו ממליצים לך לעדכן את שני מנהלי ההתקן לגירסה העדכנית ביותר.

 1. הקלד וחפש [מנהל ההתקנים] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).      
 2. בדוק את החץ לצד [מתאמי תצוגה](3), ואז לחץ לחיצה ימנית על [Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz]‏(4) ובחר [הסר את התקנת המכשיר](5).      
  הערה: שם המכשיר עשוי להיות שונה בדגמים שונים.      
 3. בחר [נסה להסיר את מנהל ההתקן של התקן זה](6), ואז לחץ על [הסר התקנה](7).      
 4. בדוק את החץ לצד [Bluetooth]‏(8), ואז לחץ לחיצה ימנית על [Intel(R) Wireless Bluetooth(R)‎]‏(4) ובחר [הסר את התקנת המכשיר](10).      
  הערה: שם המכשיר עשוי להיות שונה בדגמים שונים.      
 5. בחר [נסה להסיר את מנהל ההתקן של התקן זה](11), ואז לחץ על [הסר התקנה](12).      
 6. אחרי הסרת ההתקנה של מתאם הרשת וה-Bluetooth, לחץ על [פעולה](13) ובחר [חפש שינויי חומרה](14).      
  המחשב יתקן מחדש את הרשת האלחוטית וה-Bluetooth, והמכשירים יוצגו בקטגוריות של מתאמי רשת ו-Bluetooth.      
 7. אם הוא לא יצליח לעדכן את מנהל ההתקן האלחוטי או Bluetooth דרך מנהל ההתקנים, תוכל להוריד את מנהל ההתקן העדכני ביותר באתר התמיכה של ASUS ולהתקין אותו. כאן תוכלו לקבל מידע נוסף על האופן שבו ניתן לחפש ולהוריד מנהלי התקן.      
  הערה: חפש את מנהל ההתקן האלחוטי המותאם לשם הספק המשמש במחשב הנייד. שם הספק של ההתקן האלחוטי הוא [Intel] לדוגמה.      
       

בחזרה לתוכן העניינים  

 

אפס את הרשת
 1. לחץ על [תפריט התחלה](1), ואז בחר [הגדרות](2).      
 2. בחר [רשת ואינטרנט](3), ואז בחר [הגדרות רשת מתקדמות](4).      
 3. בחר [אפס רשת](5).      
 4. לחץ על [אפס כעת](6), ואז בחר [כן](7). המחשב יעבור הפעלה מחדש לאחר השלמת האיפוס.      
       
 5. אם הבעיה נמשכת, אנא המשך לשלב הבא של פתרון הבעיות.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

אפס את דפדפן האינטרנט

אם לא תוכל להתחבר לאינטרנט באמצעות דפדפן אבל אפליקציית הצ'אט פועלת כרגיל, תוכל לנסות לאפס את הדפדפן כדי לפתור את הבעיה.

 1. קח את Microsoft Edge לדוגמה. לחץ על הסמל [הגדרות ועוד](1)בפינה השמאלית העליונה ואז בחר [הגדרות](2).      
 2. בחר [אפס את ההגדרות](3) ולחץ על [שחזר את ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן,(4).      
 3. בחר [איפוס](5).      
 4. אם הבעיה נמשכת, אנא המשך לשלב הבא של פתרון הבעיות.

בחזרה לתוכן העניינים 

 

 

עדכן את ה-BIOS / חבילות Windows / מנהל ההתקין וודא שהם מעודכנים לגירסאות העדכניות ביותר במחשב

עדכון התוכנה בדרך כלל עוזר ליציבות המערכת ולמיטוב, כך שאנחנו ממליצים לך לבדוק לעתים קרובות ולבצע עדכונים לגירסאות העדכניות במחשב. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד ניתן להשתמש ב-Winflash כדי לעדכן את גירסת ה-BIOS במערכת Windows

כיצד ניתן להשתמש ב-EZ Flash כדי לעדכן את גירסת BIOS של המחשב הנייד

(למוצרים שולחניים, עיין במאמר מבוא ל-EZ Flash 3 בלוחות אם של ASUS.)

להפעלת עדכוני Windows ולעדכוני מנהלי התקן, כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד להפעיל את Windows Update.

כיצד לעדכן מנהלי התקנים באמצעות תמיכת לקוחות ב-MyASUS

אם הבעיה תימשך לאחר שעדכנת את ה-BIOS/חבילות Windows/ מנהלי התקן לגירסה הנוכחית, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

בצע איפוס CMOS/איפוס קשיח

יש להסיר את מתאם המתח ולבצע ניקוי CMOS כדי לאפס את החומרה להגדרות ברירת המחדל. ניתן לעיין במאמרים רלוונטיים לקבלת הוראות כיצד לנקות את ה-CMOS:

מחשב נייד/All-in-One: כיצד לבצע איפוס של בקר מוטמע (EC)/איפוס קשיח

מחשב שולחני: כיצד לנקות CMOS

אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע ניקוי ה-CMOS (איפוס EC), יש להמשיך לשלב הבא של פתרון הבעיות.

חזרה לתוכן העניינים 

 

שחזר את המערכת מנקודת שחזור

 

אם הבעיה ברשת האלחוטית החלה לאחרונה, ואם אי-פעם יצרת נקודת שחזור או שיש שחזור מערכת אוטומטי קיים, נסה לשחזר את המחשב לנקודה לפני שהחלה הבעיה, כדי לפתור את הבעיה. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי כיצד ניתן להשתמש בנקודת שחזור כדי לשחזר את המערכת.

אם הבעיה תימשך, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

אפס את המחשב

אם הבעיה תימשך לאחר השלמת כל שלבי פתרון הבעיות. גבה את הקבצים האישיים שלך, ואז אפס את המחשב לתצורה המקורית שלו. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד לאפס את המערכת ולשמור את הקבצים האישיים שלי

בחזרה לתוכן העניינים 

 

תוכל לעיין בהצעות של Microsoft. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי איך לתקן בעיות חיבור רשת ב-Windows.

אם הבעיה שלך נמשכת אחרי ביצוע שלבי פתרון הבעיות לעיל, ייתכן שהבעיה נגרמת על ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP) או ציוד האינטרנט (מודם/כבל אינטרנט/התקן שיתוף חיבור אלחוטי). אנחנו מציעים לך לפנות אל ספק שירותי האינטרנט שלך כדי לנסות ליישם את פתרון הבעיות בציוד האינטרנט. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי פתרון הבעיות של נתב ASUS:

[פתרון בעיות] הגישה לאינטרנט דרך הנתב נכשלה

[פתרון בעיות] אות ה-WiFi מתנתק לעתים קרובות

 

מערכת ההפעלה Windows 10

תוכן עניינים:

ודא שהפוקנציה האלחוטית מופעלת

 

לחץ על הסמל [רשת ואינטרנט] בשורת המשימות(1), ואז ודא ש-Wi-Fi [מופעל](2).

הערה: כשסמל ה-Wi-Fi מודגש בצבע כחול, פירוש הדבר הוא שהפונקציה מופעלת.

בחזרה לתוכן העניינים 

 

שחזר את הגדרות ה-BIOS 

גש למסך הגדרת ה-BIOS במכשיר. 
כאשר המכשיר אינו מופעל, לחץ והחזק את מקש [F2] במקלדת ולאחר מכן לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. המשך להחזיק את מקש [F2] עד להופעת מסך הגדרת ה-BIOS, ולאחר מכן שחרר את מקש [F2]. לחץ למידע נוסף על כיצד להיכנס למסך הגדרת ה-BIOS. 
הערה: במחשבי כף יד לגיימינג יש ללחוץ ולהחזיק את מקש עוצמת הקול (-), ולאחר מכן ללחוץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

בתוך מסך הגדרת ה-BIOS, עיין במאמרים הבאים כדי להבין כיצד לשחזר את הגדרות ה-BIOS: 
מחשב נייד / All-in-One / מחשב כף יד לגיימינג: כיצד לשחזר את הגדרות ה-BIOS. 
מחשב נייח: כיצד לשחזר את הגדרות ה-BIOS.

לאחר השלמת איפוס הגדרות ה-BIOS, המכשיר יופעל מחדש ויכנס ל-Windows. אנא בדוק שוב את הבעיה. אם הבעיה נמשכת, אנא המשך לשלב הבא של פתרון הבעיות

 

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

כבה את המחשב לגמרי 

לחץ על סמל [התחל] בקצה הימני של שורת המשימות(1), בחר בסמל [הפעלה](2) ואז לחץ והחזק את מקש [Shift‏](3) במקלדת ובחר [כבה](4) בו-זמנית. המחשב שלך יכבה לגמרי.

אחרי כיבוי המחשב לגמרי, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם הבעיה נפתרה.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

הפעל את Wireless Diagnosis (אבחון אלחוטי) ב-MyASUS 

השתמש ב-System Diagnosis (אבחון מערכת) ב-MyASUS כדי לבדוק בעיות של קישוריות אלחוטית.

 1. הקלד וחפש [MyASUS] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).      
  אם אין תוצאות לחיפוש, פירוש הדבר הוא שהתוכנה אינה מותקנת. עיין במאמר כיצד להתקין את MyASUS.      

באפליקציית MyASUS, לחץ על [אבחון מערכת]. 
הערה: אם המכשיר שלך אינו מציג את דף אבחון המערכת בתוכנת MyASUS, פירוש הדבר שהמכשיר שלך אינו תומך בתכונה זו. המשך לסעיף הבא לפתרון בעיות נוסף. כאן ניתן ללמוד עוד על מדוע אני יכול לראות רק את התכונות החלקיות באפליקציית MyASUS. 

ב[כלי אבחון], לחץ על [בעיות קישוריות אלחוטיות]. כאן ניתן ללמוד עוד על אבחון מערכת MyASUS - מבוא. 

לחץ על [בדיקה]. 

לאחר הבדיקה, לחץ על [תוצאות]. אם זוהו שגיאות, נסה את ההצעות לפתרון בעיות שסופקו על ידי MyASUS. אם הבעיה נמשכת, יש להמשיך לשלב הבא של פתרון הבעיות. 

בחזרה לתוכן העניינים 

 

 

עדכן את מנהל ההתקן האלחוטי דרך מנהל ההתקנים

אם הגירסאות שונות מדי בין מנהלי ההתקן של תקשורת אלחוטית ו-Bluetooth, הדבר עלול לגרום לבעיית תאימות תוכנה. לכן, אנחנו ממליצים לך לעדכן את שני מנהלי ההתקן לגירסה העדכנית ביותר.

 1. לחץ לחיצה ימנית על [תפריט התחל](1), ואז לחץ על [מנהל ההתקנים](2).      
 2. בדוק את החץ לצד [מתאמי תצוגה](3), ואז לחץ לחיצה ימנית על [Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265]‏(4) ובחר [הסר את התקנת המכשיר](5).      
  הערה: שם המכשיר עשוי להיות שונה בדגמים שונים.      
 3. סמן את האפשרות [מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה](6), ואז לחץ על [הסר התקנה](7).      
 4. בדוק את החץ לצד [מתאמי תצוגה](8), ואז לחץ לחיצה ימנית על [Intel(R) Iris(R) Xe Graphics]‏(4) ובחר [הסר את התקנת המכשיר](10).      
  הערה: שם המכשיר עשוי להיות שונה בדגמים שונים.      
 5. סמן את האפשרות [מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה](11), ואז לחץ על [הסר התקנה](12).      
 6. אחרי הסרת ההתקנה של מתאם הרשת וה-Bluetooth, לחץ על [פעולה](13) ובחר [חפש שינויי חומרה](14).      
  המחשב יתקן מחדש את הרשת האלחוטית וה-Bluetooth, והמכשירים יוצגו בקטגוריות של מתאמי רשת ו-Bluetooth.      
 7. אם הוא לא יצליח לעדכן את מנהל ההתקן האלחוטי או Bluetooth דרך מנהל ההתקנים, תוכל להוריד את מנהל ההתקן העדכני ביותר באתר התמיכה של ASUS ולהתקין אותו. עיין במאמר כיצד ניתן לחפש ולהוריד מנהלי התקן.      
  הערה: חפש את מנהל ההתקן האלחוטי או של ה-Bluetooth המותאם לשם הספק המשמש במחשב. שם הספק של ההתקן האלחוטי הוא [Intel] לדוגמה.      
       
   
 8. אם הבעיה נמשכת, אנא המשך לשלב הבא של פתרון הבעיות.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

אפס את הרשת
 1. לחץ על [תפריט התחל](1), ואז לחץ על [הגדרות](2).      
 2. בחר [רשת ואינטרנט](3), ואז לחץ על [איפוס רשת](4).      
       
 3. לחץ על [אפס כעת](5), ואז בחר [כן](6). המחשב יעבור הפעלה מחדש לאחר השלמת האיפוס.      
 4. אם הבעיה נמשכת, אנא המשך לשלב הבא של פתרון הבעיות.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

אפס את דפדפן האינטרנט

אם לא תוכל להתחבר לאינטרנט באמצעות דפדפן אבל אפליקציית הצ'אט פועלת כרגיל, תוכל לנסות לאפס את הדפדפן כדי לפתור את הבעיה.

 1. קח את Internet Explorer 11 ‏(IE11) לדוגמה. לחץ על [סמל גלגל השיניים](1) בפינה השמאלית העליונה ובחר [אפשרויות אינטרנט](2).      
 2. בחר [מתקדם](3) ולחץ על [אפס](4) כדי להמשיך.      
 3. אם הבעיה נמשכת, אנא המשך לשלב הבא של פתרון הבעיות.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

עדכן את ה-BIOS / חבילות Windows / מנהל ההתקין וודא שהם מעודכנים לגירסאות העדכניות ביותר במחשב 

עדכון התוכנה בדרך כלל עוזר ליציבות המערכת ולמיטוב, כך שאנחנו ממליצים לך לבדוק לעתים קרובות ולבצע עדכונים לגירסאות העדכניות במחשב. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד ניתן להשתמש ב-Winflash כדי לעדכן את גירסת ה-BIOS במערכת Windows

כיצד ניתן להשתמש ב-EZ Flash כדי לעדכן את גירסת BIOS של המחשב הנייד

(למוצרים שולחניים, עיין במאמר מבוא ל-EZ Flash 3 בלוחות אם של ASUS.)

להפעלת עדכוני Windows ולעדכוני מנהלי התקן, כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד להפעיל את Windows Update.

כיצד לעדכן מנהלי התקנים באמצעות תמיכת לקוחות ב-MyASUS

אם הבעיה תימשך לאחר שעדכנת את ה-BIOS/חבילות Windows/ מנהלי התקן לגירסה הנוכחית, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

בחזרה לתוכן העניינים 

 

בצע איפוס CMOS/איפוס קשיח

יש להסיר את מתאם המתח ולבצע ניקוי CMOS כדי לאפס את החומרה להגדרות ברירת המחדל. ניתן לעיין במאמרים רלוונטיים לקבלת הוראות כיצד לנקות את ה-CMOS:

מחשב נייד/All-in-One:כיצד לבצע איפוס של בקר מוטמע (EC)/איפוס קשיח

מחשב שולחני:כיצד לנקות CMOS

אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע ניקוי ה-CMOS (איפוס EC), יש להמשיך לשלב הבא של פתרון הבעיות.

חזרה לתוכן העניינים

 

שחזר את המערכת מנקודת שחזור

אם הבעיה ברשת האלחוטית החלה לאחרונה, ואם אי-פעם יצרת נקודת שחזור או שיש שחזור מערכת אוטומטי קיים, נסה לשחזר את המחשב לנקודה לפני שהחלה הבעיה, כדי לפתור את הבעיה. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי כיצד ניתן להשתמש בנקודת שחזור כדי לשחזר את המערכת.

אם הבעיה תימשך, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

בחזרה לתוכן העניינים  

 

 

אפס את המערכת

אם הבעיה תימשך לאחר השלמת כל שלבי פתרון הבעיות. גבה את הקבצים האישיים שלך, ואז אפס את המחשב לתצורה המקורית שלו. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד לאפס את המערכת ולשמור את הקבצים האישיים שלי

 

בחזרה לתוכן העניינים

 

תוכל לעיין בהצעות של Microsoft. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי איך לתקן בעיות חיבור רשת ב-Windows.

אם הבעיה שלך נמשכת אחרי ביצוע שלבי פתרון הבעיות לעיל, ייתכן שהבעיה נגרמת על ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP) או ציוד האינטרנט (מודם/כבל אינטרנט/התקן שיתוף חיבור אלחוטי). אנחנו מציעים לך לפנות אל ספק שירותי האינטרנט שלך כדי לנסות ליישם את פתרון הבעיות בציוד האינטרנט. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי פתרון הבעיות של נתב ASUS:

[פתרון בעיות] הגישה לאינטרנט דרך הנתב נכשלה

[פתרון בעיות] אות ה-WiFi מתנתק לעתים קרובות

 

אם הבעיה עדיין לא נפתרה, הורד את MyASUS ונסה את אבחון המערכת לפתרון בעיות. לחץ למטה!