Obrázok troch základných dosiek Z790 s BIOSom pripraveným pre novú generáciu procesorov Intel Obrázok troch základných dosiek Z790 s BIOSom pripraveným pre novú generáciu procesorov Intel

Zoznam podporovaných modelov

Postup pri aktualizácii

  1. BIOS Flashback®

   Požiadavky:

   • Napájací zdroj PC
   • USB flash disk
   • Základná doska ASUS s BIOS Flashback®

   Stiahnite si správny systém UEFI BIOS

   Kliknite na nižšie uvedený zoznam podpory alebo navštívte stránky podpory ASUS na adrese www.asus.com a stiahnite a potom rozbaľte najnovší súbor BIOS .CAP.

  2. Premenujte súbor BIOS

   Premenujte súbor podľa pokynov v súbore readme.txt súboru zips a uložte ho do zložky najvyššej úrovne (koreňovej zložky) na úložnom USB zariadení.

  3. konektor napájacieho zdroja

   Vypnite systém a nechajte pripojený zdroj napájania

  4. Pripojte pamäťové USB zariadenie a stlačením príslušného tlačidla dokončite aktualizáciu systému BIOS

   Zapojte pamäťové USB zariadenie do portu USB BIOS Flashback® základnej dosky, a potom stlačte a podržte tlačidlo BIOS po dobu troch sekúnd. Hneď ako začne kontrolka LED blikať, uvoľnite tlačidlo.

   Tlačidlo USB BIOS Flashback