[Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?

 

Jeśli chcesz wyczyścić wszystkie ustawienia routera do ustawień domyślnych, możesz spróbować następujących 2 metod, aby zresetować router do ustawień domyślnych.

 

Metoda 1: Zresetuj router przez Stronę GUI (Graficzny Interfejs Użytkownika).

Uwaga: ta metoda dotyczy sytuacji, w której nadal można pomyślnie przejść do interfejsu GUI na stronie internetowej.

 

Metoda 2: Zresetuj router za pomocą przycisku RESET na routerze.

Uwaga: ta metoda zwykle ma zastosowanie w sytuacji, gdy nie można było pomyślnie wejść do GUI na stronie internetowej, np .: zapomniałem nazwy użytkownika i hasła routera, nie powiodła się aktualizacja oprogramowania sprzętowego lub nie można było zresetować routera metodą 1.

 

Metoda 1: Zresetuj router przez stronę GUI (Graficzny Interfejs Użytkownika).

Adnotacja: Po przywróceniu wszystkie ustawienia routera są usuwane. Jeżeli Twoje połączenie internetowe wymaga konta i hasła lub specjalnych ustawień, przygotuj takie informacje z wyprzedzeniem lub zwróć się o ich przekazanie do dostawcy usług internetowych.

Krok 1: Wejdź na stronę GUI routera.

Weźmy jako przykład router [RT-AC66U B1].

1-1 Aby skonfigurować router bezprzewodowy za pośrednictwem połączenia przewodowego:

a. Włóż zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazdka elektrycznego. Zapoznaj się z linią

b. Za pomocą dołączonego kabla sieciowego podłącz komputer do portu LAN routera bezprzewodowego. Zapoznaj się z linią

 

1-2 Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź http://router.asus.com.

 

1-3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło logowania na stronie logowania, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj się].

Uwaga: Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika i / lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego.

Należy zapoznać się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 2: Ustawienia fabryczne

2-1 Kliknij [Administracja] > zakładka [Przywróć / zapisz / prześlij ustawienia].

2-2 Kliknij klawisz [Przywróć] aby przywrócić router do ustawień fabrycznych.

Adnotacja: Opcje resetowania WPS i incjalizacji interfejsu użytkownika są wariantami twardego resetu, które spowoduje nie tylko przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych, ale także usunięcie wpisów dziennika AiProtection (ochrona SI), Traffic Analyzer (analizator ruchu) i Web History (historia sieciowa). Więcej informacji o twardym resecie dostepnych jest w temacie Twardy reset routera ASUS do ustawień fabrycznych

 

2-3 Następnie pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcesz kontynuować przywracanie?

Wybierz [OK], aby rozpocząć przywracanie.

Uwaga: Wszystkie bieżące ustawienia zostaną usunięte, a router zostanie przywrócony do domyślnych ustawień fabrycznych. Takie jak ustawienia internetowe, identyfikator SSID i hasło ustawień sieci bezprzewodowej zostaną usunięte.

 

2-4 Poczekaj, aż router zakończy ponowne uruchamianie. Nie wyłączaj routera podczas przywracania.

 

2-5. Zakończ ustawienia fabryczne,

Teraz możesz użyć strony GUI do konfiguracji nowych ustawień routera ASUS.

UWAGA: Niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od różnych modeli i różnych wersji oprogramowania.

 

Metoda 2: Zresetuj router za pomocą przycisku RESET na routerze.

Krok 1. Znajdź przycisk RESET na routerze, zapoznaj się z poniższym rysunkiem.

Na poniższych ilustracjach jako przykład wykorzystano [RT-AC66U B1],

(Różne modele mogą się nieznacznie różnić, jeśli masz jakieś pytania sprawdź instrukcję użytkownika)

 

Krok 2. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5-10 sekund, aż dioda LED zasilania zacznie migać.

Żadna z diod LED nie powinna być w tej chwili włączona. Jest to normalne z powodu restartu routera.

Poczekaj, aż diody LED zaświecą się ponownie jak na obrazku, co oznacza, że reset jest zakończony.

 

Następnie można spróbować ponownie wejść na stronę GUI routera

 

Często zadawane pytania (FAQ)

P: A jeśli nie mogę wejść na stronę GUI po wypróbowaniu powyższych metod?

O: Możesz spróbować twardego resetu do ustawień fabrycznych, aby rozwiązać problem.

Więcej szczegółów można znaleźć w Twardy reset routera ASUS do ustawień fabrycznych

 

Możesz też zapoznać się z poniższymi często zadawanymi pytaniami, aby rozwiązać problem.

[Rozwiązywanie problemów] Dlaczego nie mogę wejść na stronę konfiguracyjną routera?

Jak skorzystać z trybu ratunkowego (przywrócenie oprogramowania układowego)?

Uwaga: tryb ratunkowy nie jest zwykłym sposobem aktualizowania oprogramowania sprzętowego routera.

Przywracanie oprogramowania sprzętowego może być używane tylko w trybie ratunkowym. Zalecamy aktualizację oprogramowania sprzętowego przez pobranie jednego z nich z https://www.asus.com/ lub z ASUSWRT.

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.