[Windows 11/10] Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

 

Spis treści:

Microsoft udostępnia dwie metody ponownej instalacji systemu Windows, możesz wybrać jedną z nich, aby ją wykonać.

 

Metoda 1: Zainstaluj ponownie system Windows za pomocą opcji Resetuj ustawienia do stanu początkowego w aplecie Ustawienia

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

 1. Wpisz i wyszukaj [Reset this PC] (zresetuj ten komputer) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W polu Reset this PC (zresetuj ten komputer) kliknij [Reset PC] (zresetuj komputer) .
 3. Wybierz [Keep my files] (zachowaj moje pliki) .
 4. Wybierz [Local reinstall] (ponowna instalacja lokalnie) .
  Adnotacja: Jeżeli nie możesz zainstalować ponownie systemu Windows za pomocą funkcji Local reinstall (ponowna instalacja lokalnie) lub w procesie wystąpiły błędy, możesz wybrać opcję Cloud download (pobieranie z chmury), aby zainstalować ponownie system Windows. (Aby skorzystać z funkcji pobierania z chmury, komputer musi mieć łączność z Internetem).
 5. Kliknij [Change settings] (zmień ustawienia) .
 6. Dla opcji [Restore apps and settings which came with this PC] (przywróć domyślne aplikacje i ustawienia tego komputera) ustaw Yes (tak) , a następnie wybierz [Confirm] (potwierdź) .
  Adnotacja: Jeżeli Twój komputer został dostarczony ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, wszystkie aplikacje i ustawienia ASUS, które były wstępnie zainstalowane i skonfigurowane na komputerze, zostaną usunięte, jeżeli dla opcji [Restore apps and settings which came with this PC] (przywróć domyślne aplikacje i ustawienia tego komputera) ustawiona zostanie opcja No (nie).
 7. Potwierdź poprawność ustawień i wybierz [Next] (dalej) .
 8. Wyświetlone może zostać następujące powiadomienie; wybierz [Next] (dalej) , aby kontynuować proces resetowania.
 9. Kliknij [View apps that will be removed] (przeglądaj aplikacje, które zostaną usunięte) .
 10. Wszystkie aplikacje zostaną usunięte po zresetowaniu komputera. Poniższych aplikacji nie można zainstalować ponownie ze sklepu Microsoft Store, dlatego musisz je zainstalować ponownie z sieci lub płyt instalacyjnych. Wybierz [Back] (powrót) , aby przejść do kolejnego kroku.
 11. Wybierz [Reset] (resetuj) , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows 11; po zakończeniu ponownej instalacji komputer zostanie uruchomiony ponownie.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu resetowania. Nie wymuszaj zamknięcia, aby uniknąć wszelkich problemów.

Powrót do spisu treści

 

System operacyjny Windows 10

 1. Wpisz i wyszukaj [Reset this PC] (zresetuj ten komputer) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij [Get started] (rozpocznij) .
 3. Wybierz [Keep my files] (zachowaj moje pliki) .
 4. Wybierz [Local reinstall] (ponowna instalacja lokalnie) .
  Adnotacja: Jeżeli nie możesz zainstalować ponownie systemu Windows za pomocą funkcji Local reinstall (ponowna instalacja lokalnie) lub w procesie wystąpiły błędy, możesz wybrać opcję Cloud download (pobieranie z chmury), aby zainstalować ponownie system Windows. (Aby skorzystać z funkcji pobierania z chmury, komputer musi mieć łączność z Internetem).
 5. Kliknij [Change settings] (zmień ustawienia) .
 6. Dla opcji [Restore apps and settings which came with this PC] (przywróć domyślne aplikacje i ustawienia tego komputera) ustaw Yes (tak) , a następnie wybierz [Confirm] (potwierdź) .
  Adnotacja: Jeżeli Twój komputer został dostarczony ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, wszystkie aplikacje i ustawienia ASUS, które były wstępnie zainstalowane i skonfigurowane na komputerze, zostaną usunięte, jeżeli dla opcji [Restore apps and settings which came with this PC] (przywróć domyślne aplikacje i ustawienia tego komputera) ustawiona zostanie opcja No (nie).
 7. Potwierdź poprawność ustawień i wybierz [Next] (dalej) .
 8. Kliknij [View apps that will be removed] (przeglądaj aplikacje, które zostaną usunięte) .
 9. Wszystkie aplikacje zostaną usunięte po zresetowaniu komputera. Poniższych aplikacji nie można zainstalować ponownie ze sklepu Microsoft Store, dlatego musisz je zainstalować ponownie z sieci lub płyt instalacyjnych. Wybierz [Back] (powrót) , aby przejść do kolejnego kroku.
 10. Wybierz [Reset] (resetuj) , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows 10; po zakończeniu ponownej instalacji komputer zostanie uruchomiony ponownie.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu resetowania. Nie wymuszaj zamknięcia, aby uniknąć wszelkich problemów.

Powrót do spisu treści

 

 

Metoda 2: Zainstaluj ponownie system Windows Za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

 1. Pozwól, aby komputer najpierw przeszedł do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu operacyjnego Windows?.
 2. Po przejściu komputera do środowiska odzyskiwania systemu Windows wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów) .
 3. Wybierz [Reset this PC] (resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego) .
 4. Wybierz [Keep my files] (zachowaj moje pliki) .
 5. Wybierz konto .
 6. Wprowadź hasło do konta , a następnie wybierz [Continue] (kontynuuj) . Jeżeli do konta nie zostało ustawione hasło, wybierz bezpośrednio Continue (kontynuuj).
 7. Wybierz [Local reinstall] (ponowna instalacja lokalnie) .
  Jeżeli nie możesz zainstalować ponownie systemu Windows za pomocą funkcji Local reinstall (ponowna instalacja lokalnie) lub w procesie wystąpiły błędy, możesz wybrać opcję Cloud download (pobieranie z chmury), aby zainstalować ponownie system Windows. (Aby skorzystać z funkcji pobierania z chmury, komputer musi mieć łączność z Internetem).
 8. Wybierz [Reset] (resetuj) , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu resetowania. Nie wymuszaj zamknięcia, aby uniknąć wszelkich problemów.

Powrót do spisu treści