[VPN] Jak skonfigurować serwer VPN na routerze ASUS — IPSec VPN

Czym jest VPN?

Virtual Private Network: Wirtualne sieci prywatne szyfrują połączenie sieciowe, zapewniając bezpieczną transmisję ważnych informacji i zapobiegając ich kradzieży. Umożliwia zdalnym użytkownikom(klientom VPN) bezpieczne łączenie się z serwerami VPN.

VPN ma różne metody połączeń. W tym temacie omówiony jest router ASUS obsługujący serwery IPSec VPN oraz jego wstępna konfiguracja, a ustawienia dla dwóch innych obsługiwanych serwerów (PPTP VPN, OPENVPN) omówione są w następującej powiązanej sekcji często zadawanych pytań (FAQ). Zalecenia można wybrać w oparciu o typ sieci VPN obsługiwanej przez urządzenie.

Aby uzyskać informacje na temat ustawień serwera PPTP VPN, zapoznaj się z tematem: https://www.asus.com/support/FAQ/114892

Aby uzyskać informacje na temat ustawień serwera OpenVPN, zapoznaj się z tematem: https://www.asus.com/support/FAQ/1008713

Serwery VPN obsługiwane przez routery bezprzewodowe ASUS różnią się w zależności od modelu, dlatego zaleca się sprawdzenie w instrukcji obsługi produktu lub na stronie specyfikacji produktu, czy dany router jest obsługiwany.

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

 

Poniższe kroki konfiguracyjne zostały wykonane na przykładzie ZenWiFi XT8:

Krok 1. Podłącz komputer do routera ASUS za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet.

   Adnotacja: Zalecane jest przewodowe połączenie komputera z routerem, aby uniknąć przerw w konfiguracji spowodowanych niestabilnym sygnałem sieci bezprzewodowej.

            

 

Krok 2: Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do sieciowego interfejsu graficznego (http://www.asusrouter.com).

            Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania, a następnie kliknij [Sign In] (logowanie).

            

Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 3: Przejdź do karty [VPN] -> [VPN server] (serwer VPN), ustaw Enable IPSec VPN Server (aktywuj server IPSec VPN) na [ON] (wł.).

     

 

Krok 4: Wprowadź [Pre-shared key] (klucz współdzielony).

            Ten klucz może być użyty dla kombinacji powyżej 8 słów języka angielskiego i wartości cyfrowych; ten klucz zapewnia Ci połączenie z klientem VPN, co zwiększa bezpieczeństwo.

     

 

Krok 5: Wprowadź [Username] (nazwa użytkownika) i [Password] (hasło). Możesz ustawić do ośmiu różnych zestawów nazw użytkownika i haseł dla klientów.

       

 

Krok 6: Kliknij , aby dodać nowe konto, a hasło zostanie automatycznie ukryte, kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać.

           

 

Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji klienta IPSec VPN, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ):

Adnotacja: W systemach operacyjnych iOS lub MacOS kliknij „Cisco IPSec”. W systemie operacyjnym Android wybierz „IPSec/Xauth PSK”.

1. [VPN] Jak skonfigurować połączenie IPsec VPN w systemie Windows 10 (wsparcie oprogramowania układowego jest dostępne od wersji 3.0.0.4.386_4xxxx)?

2. [VPN] Konfiguracja IPSec VPN na urządzeniu Mac

3. [VPN] Konfiguracja IPSec VPN na urządzeniu z systemem iOS

4. [VPN] Konfiguracja IPSec VPN na urządzeniu z systemem Android

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Dlaczego nie mogę pomyślnie utworzyć połączenia VPN po skonfigurowaniu serwera IPSec VPN?

   (1) Jeśli musisz połączyć się z serwerem IPSec VPN ze zdalnej lokalizacji, na przykład podczas łączenia się z serwerem VPN routera (w domu) z firmy za pomocą telefonu komórkowego.

        Sprawdź, czy router ma publiczny adres IP, a jeśli nie masz pewności co do informacji o adresie IP sieci WAN, zalecamy najpierw skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych.

   (2)Sprawdź, czy dla klienta IPSec VPN, z którym chcesz się połączyć, klucz współdzielony oraz nazwa użytkownika i hasło zostały wprowadzone poprawnie.

   (3) Upewnij się, że oprogramowanie układowe routera jest aktualne.

         Informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego dostępne są w temacie [Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?.

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.