[Windows 11/10] Jak dodać/zmienić język klawiatury?

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Dodaj klawiaturę

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Ustawienia językowe], a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
 2. W sekcji Preferowane języki wybierz ikonę [Więcej] obok języka, do którego chcesz dodać nową klawiaturę, a następnie wybierz opcję [Opcje językowe].
 3. Kliknij przycisk [Dodaj klawiaturę], a następnie wybierz z listy klawiaturę, którą chcesz dodać. Jeśli nie znajdziesz żądanej klawiatury, może być konieczna instalacja danego pakietu językowego, aby uzyskać tę opcję klawiatury.
  W przypadku, gdy system Windows nie ma możliwości udostępnienia żądanej klawiatury, należy skontaktować się z dostawcą tego języka klawiatury.

Powrót do Spisu treści

 

Skonfiguruj domyślną metodę wprowadzania danych

 1. Wpisz i wyszukaj [Zaawansowane ustawienia klawiatury] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. W polu Zastąp domyślną metodę wprowadzania wybierz z listy rozwijanej żądaną klawiaturę.
  Zauważ: Na liście są wyświetlane klawiatury dostępne tylko w systemie Windows.
 3. Jeśli chcesz, aby każda aplikacja korzystała z innej klawiatury, możesz zaznaczyć pole wyboru [Pozwól mi używać innej metody wprowadzania dla każdego okna aplikacji].

Powrót do Spisu treści

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Dodaj klawiaturę

 1. Wpisz i wyszukaj [Language settings] (ustawienia języka) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W obszarze Preferred languages (preferowane języki) wybierz język, dla którego chcesz dodać nową klawiaturę , a następnie wybierz [Options] (opcje) .
 3. Wybierz [Add a keyboard] (dodaj klawiaturę) , a następnie z listy wybierz klawiaturę, którą chcesz dodać. Jeśli nie znajdziesz wybranej klawiatury, być może musisz dodać nowy pakiet językowy, aby uzyskać inne opcje klawiatury.
  Wtedy, gdy Windows nie ma możliwości dostarczyć wybranej klawiatury, skontaktuj się z producentem języka klawiatury.

Powrót do Spisu treści

 

Ustawianie domyślnej metody wprowadzania

 1. Wpisz i wyszukaj [Advanced keyboard settings] (zaawansowane ustawienia klawiatury) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W polu Override for default input method (zastąp domyślną metodę wprowadzania) wybierz z listy rozwijanej klawiaturę .
  ※ Adnotacja: Na liście mogą być wyświetlane klawiatury dostępne tylko w systemie Windows.
 3. Jeśli chcesz, aby każda aplikacja korzystała z innej klawiatury, możesz zaznaczyć pole wyboru [Let me use a different input method for each app window] (pozwól używać innej metody wprowadzania w oknie każdej aplikacji) .

Powrót do Spisu treści