[Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (ASUSWRT)

 

Regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dla twojego routera. Aktualizację możesz przeprowadzić przez sieciowy interfejs graficzny lub ręcznie.

Metoda 1: Aktualizacja z poziomu sieciowego interfejsu graficznego (jeżeli router wskazuje, że nie może połączyć się z serwerem ASUS, zastosuj metodę 2)

Metoda 2: Aktualizacja ręcznie (jeżeli oprogramowanie układowe nie było aktualizowane przez dłuższy czas, przeprowadź ręczną aktualizację oprogramowania układowego z poziomu sieciowego interfejsu graficznego)

 

 

Metoda 1: Aktualizacja z poziomu sieciowego interfejsu graficznego

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę sieciowego interfejsu graficznego (http://router.asus.com or https://router.asus.com).

 Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

 

2. Na stronie logowania wprowadź nazwę użytkownika do logowania i hasło, a następnie kliknij [Sign In] (zaloguj).

 Adnotacja: Jeżeli zapomniałeś nazwę użytkownika i/lub hasło, przywróć router do fabrycznych ustawień domyślnych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się więcej.

 

3. W prawym górnym rogu wyświetlone zostanie okno dialogowe z informacją, czy nowa wersja oprogramowania układowego jest dostępna.

 

4. Kliknij [Update now] (aktualizuj teraz); nastąpi przekierowanie do strony Administration (administracja) -> System (system). Kliknij [Firmware Upgrade] (aktualizacja oprogramowania układowego).

 

5. Odczekaj kilka minut, aż przesyłanie zostanie zakończone.

 

6. Po zakończeniu aktualizacji, zaloguj się ponownie do sieciowego interfejsu graficznego i przejdź do [Administration] (administracja) > [Restore/Save/Upload Setting] (przywróć/zapisz/prześlij ustawienia) > [Factory default] (fabryczne ustawienia domyślne) > kliknij [Restore] (przywróć)

 

7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z monitem o potwierdzenie resetowania routera. Kliknij [OK] — resetowanie zostanie uruchomione.

 Po zakończeniu resetowania, przejdź do http://router.asus.com or https://router.asus.com i postępuj zgodnie z instrukcjami szybkiej konfiguracji internetowej, aby ponownie skonfigurować router.

 

 

Metoda 2: Aktualizacja ręcznie

 1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania układowego dla urządzenia ze strony ASUS (Dla przykładu, używamy routera RT-AX88U. Odpowiednią stronę pomocy technicznej routera można znaleźć na stronie internetowej ASUS Networking: https://www.asus.com/pl/Networking/Wireless-Routers-Products/)

2. Pobierz i rozpakuj plik ZIP. 

  

   

 

3. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę sieciowego interfejsu graficznego (http://router.asus.com or https://router.asus.com).

 Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

 

4. Na stronie logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika do logowania oraz hasło i kliknij [Sign In] (zaloguj).

 Adnotacja: Jeżeli zapomniałeś nazwę użytkownika i/lub hasło, przywróć router do fabrycznych ustawień domyślnych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się więcej.

  

5. Odnajdź sekcję Administration (administracja) w Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> kliknij Firmware Upgrade (aktualizacja oprogramowania układowego) -> kliknij Upload (prześlij).

 

 

6. Wybierz plik oprogramowania układowego, które chcesz przesłać, a następnie kliknij przycisk [Open] (otwórz), aby przesłać oprogramowanie układowe.

 

 

7. Odczekaj kilka minut, aż przesyłanie zostanie zakończone.

Adnotacja: Zaleca się przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych, naciskając przycisk resetowania na spodzie routera bezprzewodowego i przytrzymując go przez 5 sekund po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania układowego.

 

 

Często zadawane pytania — FAQ

1. Czy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne routera?

 

2. Co zrobić, jeżeli po aktualizacji oprogramowania układowego nie mogę przejść do sieciowego interfejsu, aby przywrócić ustawienia routera?

 • Możesz nacisnąć przycisk RESET na routerze.
  (Między modelami mogą być różnice; w razie wątpliwości skonsultuj treść instrukcji obsługi).
  Następnie wciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 5–10 sekund, aż dioda LED zasilania zacznie migać.
  Żadna dioda LED nie powinna się wtedy palić. Jest to normalna sytuacja z uwagi na ponowne uruchamianie routera.
  Odczekaj, aż wszystkie diody LED zapalą się ponownie i spróbuj zalogować się do sieciowego interfejsu.
  Więcej informacji zamieszczonych jest w temacie Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

 

3. Co zrobić, jeżeli aktualizacja oprogramowania układowego zakończy się niepowodzeniem?

 • Najpierw spróbuj ponownie przywrócić ustawienia routera i zaktualizować oprogramowanie układowe. Jeżeli nadal występują problemy, możesz skorzystać z narzędzia przywracania oprogramowania układowego, aby przesłać oprogramowanie układowe w trybie ratunkowym.
  Więcej informacji zamieszczonych jest w temacie [Łączność bezprzewodowa] Jak korzystać z trybu ratunkowego w routerze?

 

4. Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

 • Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS (ODNOŚNIK)
  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.