[Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (ASUSWRT)

Regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dla twojego routera. 

Zalecamy skorzystać z aplikacji ASUS Router, aby zaktualizować oprogramowanie układowe. Zapoznaj się z tematem pomocy:  [Router bezprzewodowy] Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji za pomocą aplikacji ASUS Router?

 

Aktualizację możesz przeprowadzić przez sieciowy interfejs graficzny lub ręcznie.

Metoda 1: Aktualizacja z poziomu sieciowego interfejsu graficznego (jeżeli router wskazuje, że nie może połączyć się z serwerem ASUS, zastosuj metodę 2)

Metoda 2: Aktualizacja ręcznie (jeżeli oprogramowanie układowe nie było aktualizowane przez dłuższy czas, przeprowadź ręczną aktualizację oprogramowania układowego z poziomu sieciowego interfejsu graficznego)

Uwaga: Jeśli nowa wersja oprogramowania układowego zawiera ważne usprawnienia i poprawki błędów, aby zapewnić stabilną pracę routera, ta wersja staje się wymaganą wersją oprogramowania układowego dla danego modelu, do której router automatycznie się zaktualizuje.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS w serwisie YouTube i dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji oprogramowania układowego routera do najnowszej wersji:

https://www.youtube.com/watch?v=An9PRUCQmng

 

 

 

 

Metoda 1: Aktualizacja z poziomu sieciowego interfejsu graficznego

1. Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

 Uwaga: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

 

2. Na stronie logowania wprowadź nazwę użytkownika do logowania i hasło, a następnie kliknij [Sign In] (zaloguj).

 Uwaga: Jeżeli zapomniałeś nazwę użytkownika i/lub hasło, przywróć router do fabrycznych ustawień domyślnych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się więcej.

 

3. W prawym górnym rogu wyświetlone zostanie okno dialogowe z informacją, czy nowa wersja oprogramowania układowego jest dostępna.

 

4. Kliknij [Update now] (aktualizuj teraz); nastąpi przekierowanie do strony Administration (administracja) -> System (system). Kliknij [Firmware Upgrade] (aktualizacja oprogramowania układowego).

 

5. Odczekaj kilka minut, aż przesyłanie zostanie zakończone.

 

6. Po zakończeniu aktualizacji, zaloguj się ponownie do sieciowego interfejsu graficznego i przejdź do [Administration] (administracja) > [Restore/Save/Upload Setting] (przywróć/zapisz/prześlij ustawienia) > [Factory default] (fabryczne ustawienia domyślne) > kliknij [Restore] (przywróć)

 

7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z monitem o potwierdzenie resetowania routera. Kliknij [OK] — resetowanie zostanie uruchomione.

Uwaga: Zaleca się przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych, naciskając przycisk resetowania na spodzie routera bezprzewodowego i przytrzymując go przez 5 sekund po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania układowego.

              Po zakończeniu resetowania, przejdź do https://router.asus.com or https://router.asus.com i postępuj zgodnie z instrukcjami szybkiej konfiguracji internetowej, aby ponownie skonfigurować router.

              Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak korzystać z funkcji QIS (szybka konfiguracja Internetu), aby skonfigurować router? (sieciowy interfejs graficzny)

[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

 

 

Metoda 2: Aktualizacja ręcznie

 1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania układowego dla urządzenia ze strony ASUS (Dla przykładu, używamy routera RT-AX88U. Odpowiednią stronę pomocy technicznej routera można znaleźć na stronie internetowej ASUS Networking: https://www.asus.com/pl/Networking/Wireless-Routers-Products/)

2. Pobierz i rozpakuj plik ZIP. 

 

   

 

3. Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

 Uwaga: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

 

4. Na stronie logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika do logowania oraz hasło i kliknij [Sign In] (zaloguj).

 Uwaga: Jeżeli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do fabrycznych ustawień domyślnych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się więcej.

  

5. Odnajdź sekcję Administration (administracja) w Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> kliknij Firmware Upgrade (aktualizacja oprogramowania układowego) -> kliknij Upload (prześlij).

 

 

6. Wybierz plik oprogramowania układowego, które chcesz przesłać, a następnie kliknij przycisk [Open] (otwórz), aby przesłać oprogramowanie układowe.

 

 

7. Odczekaj kilka minut, aż przesyłanie zostanie zakończone.

Uwaga: Zaleca się przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych, naciskając przycisk resetowania na spodzie routera bezprzewodowego i przytrzymując go przez 5 sekund po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania układowego.

             Po zakończeniu resetowania, przejdź do https://router.asus.com or https://router.asus.com i postępuj zgodnie z instrukcjami szybkiej konfiguracji internetowej, aby ponownie skonfigurować router.

             Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

[Router bezprzewodowy] Jak korzystać z funkcji QIS (szybka konfiguracja Internetu), aby skonfigurować router? (sieciowy interfejs graficzny)

[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

 

 

Często zadawane pytania — FAQ

1. Czy po aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne routera?

    Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego zaleca się przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych routera.
    Po zakończeniu przywracania przejdź na stronę https://www.asusrouter.com lub https://www.asusrouter.com i postępuj zgodnie z instrukcjami Szybkiej konfiguracji Internetu, aby ponownie skonfigurować router.  Zapoznaj się z tematami pomocy:

 

 

2. Co zrobić, jeżeli po aktualizacji oprogramowania układowego nie mogę przejść do sieciowego interfejsu, aby przywrócić ustawienia routera?

 • Możesz nacisnąć przycisk RESET na routerze.
  (Między modelami mogą być różnice; w razie wątpliwości skonsultuj treść instrukcji obsługi).
  Następnie wciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez 5–10 sekund, aż dioda LED zasilania zacznie migać.
  Żadna dioda LED nie powinna się wtedy palić. Jest to normalna sytuacja z uwagi na ponowne uruchamianie routera.
  Odczekaj, aż wszystkie diody LED zapalą się ponownie i spróbuj zalogować się do sieciowego interfejsu.
  Więcej informacji zamieszczonych jest w temacie Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

 

3. Co zrobić, jeżeli aktualizacja oprogramowania układowego zakończy się niepowodzeniem?

 • Najpierw spróbuj ponownie przywrócić ustawienia routera i zaktualizować oprogramowanie układowe. Jeżeli nadal występują problemy, możesz skorzystać z narzędzia przywracania oprogramowania układowego, aby przesłać oprogramowanie układowe w trybie ratunkowym.
  Więcej informacji zamieszczonych jest w temacie [Łączność bezprzewodowa] Jak korzystać z trybu ratunkowego w routerze?

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

 • Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS (ODNOŚNIK)
  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.