[Router bezprzewodowy] Prezentacja Media Services and Servers - FTP Share

Jak wejść na stronę ustawień routera?

Krok 1. Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym. 

Uwaga: Zapoznaj się z tematem: Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.

Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu i konfiguracji fabrycznej.
          Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?, aby uzyskać informacje na temat przywracania routera do stanu domyślnego.

 

Skonfiguruj udostępnianie FTP

1. Przejdź do aplikacji USB > Centrum serwerów

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, monitorOpis wygenerowany automatycznie

2. Włącz opcję Włącz FTP. Jeśli chcesz umożliwić łączenie się z ekstranetu, włącz opcję „Włącz dostęp WAN”.

Obraz zawierający tekst, monitor, zrzut ekranu, czarnyOpis wygenerowany automatycznie

3. Wybierz, czy zezwolić gościowi na logowanie, czy nie. Po kliknięciu [Włącz], każdy użytkownik w sieci może połączyć się z FTP bez hasła.

Obraz zawierający tekst, monitor, zrzut ekranu, ekranOpis wygenerowany automatycznie

4. Obsługa TLS jest domyślnie włączona. Jeśli nie jesteś w stanie dostać się do FTP na routerze ASUS za pomocą menedżera plików systemu Windows lub przez przeglądarkę internetową, wyłącz obsługę TLS. 

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać z tematu pomocy: [Router bezprzewodowy] Dlaczego nie mogę użyć menedżera plików Windows lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do FTP routera ASUS?.

5. Skonfiguruj maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń w FTP (maksymalnie do 9).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, monitor, ekranOpis wygenerowany automatycznie

6. Wybierz format znaków z którego korzysta serwer FTP (Format znaków: GBK, UTF-8, rosyjski, czeski)

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, monitor, czarnyOpis wygenerowany automatycznie

7. Kliknij Zastosuj, aby zapisać wszystkie ustawienia.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, monitor, czarnyOpis wygenerowany automatycznie

8. Aby nacisnąć [+], aby dodać konto do FTP. 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, monitorOpis wygenerowany automatycznie
 

9. Ustaw nazwę konta i hasło. (Samba i FTP mają takie same uprawnienia, korzystając z maksymalnie 6 grup kont)


10. Kliknij ikonę, aby dodać folder.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, monitor, czarnyOpis wygenerowany automatycznie

11. Określ uprawnienia dostępu do folderu i zapisz uprawnienia.

Obraz zawierający tekst, monitor, zrzut ekranu, ekranOpis wygenerowany automatycznie

12. Aby wejść do FTP, wpisz ftp://192.168.1.1 (adres IP sieci LAN) lub ftp://adres IP WAN lub ftp://nazwa DDNS.asuscomm.com

Poniższe przykłady używają IE11 i FileZilla.

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 


Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.