Jak korzystać z Windows Update w systemie operacyjnym i jak zaktualizować BIOS poprzez aktualizację Windows?

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Aby przeprowadzić aktualizację systemu Windows, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia Windows Update] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].
 2. Kliknij [Sprawdź aktualizacje].
 3. Jeśli aktualizacja funkcji jest dostępna dla Twojego komputera, pojawi się na stronie Windows Update i rozpocznie się jej pobieranie oraz instalowanie. Niektóre aktualizacje mogą wymagać samodzielnego kliknięcia „Zainstaluj teraz”.
 4. Niektóre aktualizacje mogą wymagać ponownego uruchomienia komputera. Wtedy możesz wybrać [Uruchom ponownie teraz]. W przeciwnym razie, jeśli nie chcesz jeszcze uruchamiać komputera ponownie, możesz wybrać opcję Zaplanuj ponowne uruchomienie, aby skonfigurować harmonogram ponownego uruchamiania.
  Zauważ: Przed ponownym uruchomieniem komputera należy zapisać bieżącą pracę.
 5. Po zakończeniu i zakończeniu procedur aktualizacji można wybrać opcję Historia aktualizacji, aby wyświetlić informacje o poprzednich aktualizacjach.

 

Zaktualizuj system BIOS za pomocą usługi Windows update:

Wcześniejsze wersje systemu Windows, takie jak Windows 8.1, nie mają możliwości automatycznej aktualizacji BIOS-u, więc ta instrukcja ma zastosowanie tylko w komputerach ASUS z preinstalowanym systemem Windows 10/11.

 1. Gdy aktualizacja BIOS-u zostanie pobrana i będzie gotowa do zainstalowania, w systemie Windows może pojawić się komunikat taki jak na poniższym obrazku, informujący, że przed zaktualizowaniem BIOS-u należy ponownie uruchomić system.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  Podobny komunikat będzie wyświetlony w Menedżer urządzeń > Oprogramowanie układowe > Systemowe oprogramowanie układowe > Właściwości.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. Zapisz bieżącą pracę, a następnie uruchom ponownie komputer. Zostanie wyświetlony ekran flashowania BIOS-u, jak poniżej (ekrany flashowania BIOS-u będą się różnić w zależności od modelu).
  Zasilacz sieciowy powinien pozostać podłączony do gniazda. Pozostaw systemowi wystarczająco dużo czasu na flashowanie BIOS-u i w tym czasie nie wyłączaj urządzenia. W przeciwnym razie system może przestać działać i wymagać naprawy!
  Podczas procesu aktualizacji BIOS-u pasek postępu na ekranie będzie przesuwał się od lewej do prawej strony, a sam proces będzie przebiegał automatycznie. 
  Obraz zawierający tekst, monitor, czarny, wewnątrzOpis wygenerowany automatycznie
 3. Po przejściu komputera do systemu Windows oznacza to, że system BIOS został pomyślnie zaktualizowany. Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak sprawdzić wersję systemu BIOS, aby sprawdzić, czy system BIOS został pomyślnie zaktualizowany.

Jeśli z jakiegoś powodu proces aktualizacji BIOS-u został przerwany podczas flashowania, upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony i spróbuj ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy system automatycznie wznowi flashowanie BIOS-u. W razie niepowodzenia — jeśli flashowanie BIOS-u nie powiodło się, a na wyświetlaczu nic się nie pojawia — system będzie musiał zostać wysłany do naprawy.

 

 

System operacyjny Windows 10

Aby przeprowadzić aktualizację systemu Windows, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Wpisz i wyszukaj [Ustawienia Windows Update]  w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].
 2. Kliknij [Sprawdź aktualizacje].
 3. Jeśli aktualizacja funkcji jest dostępna dla Twojego komputera, pojawi się na stronie Windows Update osobno i rozpocznie się jej pobieranie oraz instalowanie. Niektóre aktualizacje mogą wymagać samodzielnego kliknięcia „Zainstaluj teraz”.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 4. Niektóre aktualizacje mogą wymagać ponownego uruchomienia komputera. Wtedy możesz wybrać [Uruchom ponownie teraz]. W przeciwnym razie, jeśli nie chcesz jeszcze uruchamiać komputera ponownie, możesz wybrać opcję Zaplanuj ponowne uruchomienie, aby skonfigurować harmonogram ponownego uruchamiania.
  Zauważ: Przed ponownym uruchomieniem komputera należy zapisać bieżącą pracę.
 5. Po zakończeniu procedury aktualizacji, można wybrać opcję View update history (Wyświetl historię aktualizacji), aby wyświetlić informacje o zainstalowanych aktualizacjach.

 

Zaktualizuj system BIOS za pomocą usługi Windows update:

Wcześniejsze wersje systemu Windows, takie jak Windows 8.1, nie mają możliwości automatycznej aktualizacji BIOS-u, więc ta instrukcja ma zastosowanie tylko w komputerach ASUS z preinstalowanym systemem Windows 10/11.

 1. Gdy aktualizacja BIOS-u zostanie pobrana i będzie gotowa do zainstalowania, w systemie Windows może pojawić się komunikat taki jak na poniższym obrazku, informujący, że przed zaktualizowaniem BIOS-u należy ponownie uruchomić system.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  Podobny komunikat będzie wyświetlony w Menedżer urządzeń > Oprogramowanie układowe > Systemowe oprogramowanie układowe > Właściwości.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. Zapisz bieżącą pracę, a następnie uruchom ponownie komputer. Zostanie wyświetlony ekran flashowania BIOS-u, jak poniżej (ekrany flashowania BIOS-u będą się różnić w zależności od modelu).
  Zasilacz sieciowy powinien pozostać podłączony do gniazda. Pozostaw systemowi wystarczająco dużo czasu na flashowanie BIOS-u i w tym czasie nie wyłączaj urządzenia. W przeciwnym razie system może przestać działać i wymagać naprawy!
  Podczas procesu aktualizacji BIOS-u pasek postępu na ekranie będzie przesuwał się od lewej do prawej strony, a sam proces będzie przebiegał automatycznie. 
  Obraz zawierający tekst, monitor, czarny, wewnątrzOpis wygenerowany automatycznie
 3. Po przejściu komputera do systemu Windows oznacza to, że system BIOS został pomyślnie zaktualizowany. Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak sprawdzić wersję systemu BIOS.

Jeśli z jakiegoś powodu proces aktualizacji BIOS-u został przerwany podczas flashowania, upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony i spróbuj ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy system automatycznie wznowi flashowanie BIOS-u. W razie niepowodzenia — jeśli flashowanie BIOS-u nie powiodło się, a na wyświetlaczu nic się nie pojawia — urządzenie będzie musiało zostać wysłany do naprawy.