[Notebook/Komputer/Komputer All-in-One] Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z aktualizacją systemu Windows?

Jeśli podczas instalowania aktualizacji systemu Windows wystąpią problemy, zapoznaj się z poniższym krokiem rozwiązywania problemów.

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze: 

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

 

Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

Aby przeprowadzić aktualizację sterowników, dowiedz się więcej na ten temat:

Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu oprogramowania BIOS/sterowników do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

 

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshoot settings] (ustawienia rozwiązywania problemów) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .  
 2. Wybierz [Other troubleshooters] (dodatkowe procedury rozwiązywania problemów) .  
 3. Kliknij [Run] (uruchom) w usłudze Windows Update , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów. Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.  

 

Powrót do spisu treści

 

Ręcznie zainstaluj samodzielny pakiet aktualizacji systemu Windows

 

 1. Zapisz nazwę wersji aktualizacji. Zwykle wersja aktualizacji wykorzystuje „KB” w nazwie, np. KB5017271. (Poniżej dla przykładu wybrano urządzenie KB5017271as).
 2. Otwórz witrynę internetową Microsoft Update Catalog. Wpisz numer KB w pasku wyszukiwania, a następnie kliknij Search (szukaj) .  
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij przycisk Download (pobierz) odpowiadający wersji systemu i architekturze .  
 4. Kliknij odnośnik, aby pobrać pakiet niezależny .  
 5. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pakiet niezależny, aby rozpocząć proces instalacji . Jeśli instalacja nie powiedzie się, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.  

 

Powrót do spisu treści

 

Użyj narzędzia SFC (System File Checker), aby naprawić brakujące lub uszkodzone pliki systemowe

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz polecenia) na pasku wyszukiwania systemu Windows , następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator) .  
 2. W wierszu polecenia wpisz komendę [DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth], a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze .  
 3. Po pomyślnym wykonaniu polecenia i wyświetleniu komunikatu potwierdzającego „The restore operation completed successfully” (operacja przywracania zakończyła się pomyślnie) wpisz polecenie [sfc /scannow] i naciśnij Enter na klawiaturze .  
 4. Poczekaj, aż weryfikacja skanowania sfc zostanie zakończona w 100%, a następnie zamknij wiersz polecenia i spróbuj ponownie uruchomić usługę Windows Update. Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.  

 

Powrót do spisu treści

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z Windows Update występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Zresetuj system

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

 

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

 

Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki

Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

(W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

Aby przeprowadzić aktualizację sterowników, dowiedz się więcej na ten temat:

Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu oprogramowania BIOS/sterowników do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows

 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy [menu Start] , a następnie kliknij [Settings] (ustawienia) .  
 2. Wybierz [Update & Security] (aktualizacja i zabezpieczenia) .  
 3. Wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów) , kliknij [Windows Update] i [Run the troubleshooter] (uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów) , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów. Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.  

 

Powrót do spisu treści

 

Pobierz najnowszą wersję systemu Windows 10 za pośrednictwem asystenta Windows 10 Update Assistant

Asystent aktualizacji może pomóc w aktualizacji do najnowszej wersji systemu Windows 10.

 1. Przejdź na oficjalną witrynę Microsoft, aby pobrać narzędzie Update Assistant. Kliknij [Update now] (aktualizuj teraz) , aby rozpocząć pobieranie narzędzia Windows 10 Update Assistant.  
  Adnotacja: Zamieszczony zrzut pochodzi z bieżącej wersji i został wykorzystany w celach poglądowych; pobierz najnowszą wersję, którą Microsoft udostępnia.  
 2. Po zakończeniu procesu pobierania, kliknij dwukrotnie pobrane narzędzie .  
 3. Jeśli pojawił się komunikat Kontrola konta użytkownika, wybierz [Yes] (tak) .  
 4. Asystent Windows 10 Update Assistant wyświetli bieżącą wersję zainstalowaną na komputerze oraz najnowszą dostępną wersję. Wybierz [Update Now] (aktualizuj teraz) , aby rozpocząć proces aktualizacji.  
 5. Narzędzie Update Assistant sprawdzi, czy osprzęt komputera jest kompatybilny z najnowszą wersją systemu Windows 10. Po potwierdzeniu kompatybilności komputera wybierz [Next] (dalej) , aby rozpocząć pobieranie najnowszej wersji systemu Windows 10.  
 6. Narzędzie Update Assistant pobiera najnowszą wersję systemu Windows 10.  
 7. Po zakończeniu procesu pobierania kliknij [Restart now] (uruchom ponownie teraz) , aby rozpocząć instalację najnowszej wersji systemu Windows 10. Jeśli instalacja nie powiedzie się, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.  
  Adnotacja: Aktualizacja systemu Windows zajmie trochę czasu, dlatego należy upewnić się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu aktualizacji. Nie wymuszaj zamknięcia, aby uniknąć wszelkich problemów.  

 

Powrót do spisu treści

 

Ręcznie zainstaluj samodzielny pakiet aktualizacji systemu Windows

 

 1. Zapisz nazwę wersji aktualizacji. Zwykle wersja aktualizacji wykorzystuje „KB” w nazwie, np. KB5016688. (Poniżej dla przykładu wybrano urządzenie KB5016688).
 2. Otwórz witrynę internetową Microsoft Update Catalog. Wpisz numer KB w pasku wyszukiwania, a następnie kliknij Search (szukaj) .  
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij przycisk Download (pobierz) odpowiadający wersji systemu i architekturze .  
 4. Kliknij odnośnik, aby pobrać pakiet niezależny .  
 5. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pakiet niezależny, aby rozpocząć proces instalacji . Jeśli instalacja nie powiedzie się, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.  

 

Powrót do spisu treści

 

Użyj narzędzia SFC (System File Checker), aby naprawić brakujące lub uszkodzone pliki systemowe

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz polecenia) na pasku wyszukiwania systemu Windows , następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator) .  
 2. W wierszu polecenia wpisz komendę [DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth], a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze .  
 3. Po pomyślnym wykonaniu polecenia i wyświetleniu komunikatu potwierdzającego „The restore operation completed successfully” (operacja przywracania zakończyła się pomyślnie) wpisz polecenie [sfc /scannow] i naciśnij Enter na klawiaturze .  
 4. Poczekaj, aż weryfikacja skanowania sfc zostanie zakończona w 100%, a następnie zamknij wiersz polecenia i spróbuj ponownie uruchomić usługę Windows Update. Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.  

 

Powrót do spisu treści

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z Windows Update występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treści

 

 

 

Zresetuj system

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

 

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Powrót do spisu treści

 

Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.